Ilmainen opas kauppakorkeaan 2018 hakijoille

Tilaa Ekonomivalmennuksen ilmainen opas Kauppakorkeaan 2018 hakijoille.

 

Tilaaminen tapahtuu sähköpostitse. Lähetä viesti osoitteeseen

info@ekonomivalmennus.com

 

Kerro viestissä seuraavat asiat:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Asuinpaikkakunta
  • Puhelinnumero

Lähetämme oppaan sinulle sähköpostitse.

 

Oppaan sisällysluettelo PDF 

 

Palautamme 50 % verkkovalmennuskurssin hinnasta, jos tulet valituksi todistusvalinnalla ensisijaiseen kauppatieteiden hakukohteeseen keväällä 2018. Etu koskee vain verkkovalmennuskurssia ei siis lähiopetuskursseja.

 

Ilmainen pääsykoesovellus kauppakorkeaan 2018 hakijoille

 

Olemme tehneet ilmaisen pääsykoesovelluksen kauppakorkeaan 2018 hakeville. 

 

Sovelluksen kysymykset vastaavat kevään 2018 valintakoevaatimuksia.

 

Sovellukseen pääset tästä linkistä.

Oppaan sisällysluettelo

 

Sisällysluettelo

1.    JOHDANTO OPISKELUOPPAASEEN.................................................................4

2.    VALINTAKOE KEVÄÄLLÄ 2018.......................................................................4

2.1.    Huomioitavaa valintakoevaatimuksista ja pääsykoekirjoista...........................4

2.1.1.   Taloustieto (YH2, yhteiskuntaopin kurssi)..................................................4

2.1.2.   Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi)..... 6

2.1.3.   Matematiikka: Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) ja....................................7

Todennäköisyys ja tilastot (MAA10)..................................................................... 7

Riittääkö MAB5 vai tuleeko hallita myös MAA10?................................................... 8

2.1.4.   Mikä Pääsykoekirja kannattaa hankkia?.................................................... 9

2.2.    Pisterajat 2017 ja aloituspaikat keväällä 2018............................................. 11

2.3.    Todistusvalinta, koepistevalinta ja haastatteluvalinta.................................... 13

2.4.    Ylioppilastutkinnon pisteytys ja todistusvalinta 2018.................................... 13

2.5.    Ylioppilastutkinnon pisteytys ja todistusvalinta 2017..................................... 14

2.6.    Ensisijaisuuspisteet 2018.......................................................................... 14

2.7.    Hakeminen valtakunnallisessa yhteisvalinnassa............................................ 14

3.    OHJEITA VALMISTAUTUMISEEN.................................................................... 15

3.1.    Sisäänpääsy valintakokeella on vaikeutunut aikaisempiin vuosiin verrattuna..... 15

3.2.    Motivaatio kuntoon................................................................................... 15

3.3.    Valintamenettelyn mahdolliset muutokset tulevaisuudessa............................. 16

3.4.    Ajankäyttö ja jaksaminen opiskeluaikana..................................................... 16

3.5.    Kuinka monta tuntia vuonna 2017 ja 2016 opiskelupaikan saaneet valmistautuivat.... 17

3.6.    Lukusuunnitelma apuna valmistautumisessa................................................ 21

3.6.1.   Valmistautumisen aloittaminen talvella (tammi-helmikuussa)....................... 22

3.6.2.   Valmistautumisen aloittaminen ylioppilaskirjoitusten jälkeen........................ 22

3.7.    Aineiden priorisointi valmistautumisessa?.................................................... 23

3.8.    Terve itseluottamus ja positiivinen asenne................................................... 23

3.9.    Miksi opiskelupaikka jäikin saamatta? Epäonnistumisen syitä......................... 24

3.9.1.   Oletetaan, että valintakoe on helppo, koska se perustuu lukion kursseihin..... 24

3.9.2.   Liian vähän lukemista ja valmistautumista................................................. 24

3.9.3.   Aloitetaan ”tosissaan lukeminen” liian myöhään......................................... 25

3.9.4.   Liian vähän harjoitustehtävien tekemistä................................................... 25

3.9.5.   Liian vähän laadukasta työskentelyä.......................................................... 25

4.    MIKÄLI AJANKÄYTTÖ TUNTUU HAASTEELLISELTA............................................ 25

4.1.    Kaikki alkaa tavoitteista............................................................................. 26

4.2.    Viikkosuunnitelma avuksi ajan hallintaan...................................................... 26

4.3.    Aikavarkaat ja niiden taltutus...................................................................... 27

5.    KURSSIMATERIAALI JA SEN TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN.................................. 30

5.1.    Ennakkoharjoittelumateriaali ennen valmennuskurssin alkamista..................... 30

5.2.    Teoriatiivistelmät....................................................................................... 30

5.3.    Harjoitustehtävät....................................................................................... 31

5.4.    Harjoituskokeet......................................................................................... 31

5.5.    Opetusvideot............................................................................................. 32

5.6.    Oppimiskone.............................................................................................. 32

5.7.    Verkko-oppimisympäristö Moodlen kysymyspalstat.......................................... 33

5.8.    Kansataloustiede 2015................................................................................. 33

6.    OPPIMISTYYLIT SEKÄ OPISKELU- JA MUISTITEKNIIKAT APUNASI......................... 33

6.1.    Visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen oppija............................................. 34

6.2.    Erilaisten lukutyylien hyödyntäminen............................................................. 36

6.2.1.   Silmäily-, ymmärtämis-, opettelu- ja kertausvaihe........................................ 36

6.2.2.   Värejä hyödyntävä alleviivaustekniikka........................................................ 36

6.2.3.   Laadukasta lukemista tukeva luku- ja alleviivaustekniikka.............................. 37

6.2.4.   Muita menetelmiä..................................................................................... 37

6.3.    Muistaminen ja sen apukeinot...................................................................... 37

6.3.1.   Kirjainsanat............................................................................................. 38

6.3.2.   Linkittäminen visuaalisten mielikuvien avulla................................................ 38

6.3.3.   Asioiden sijoittaminen mielikuvakarttaan..................................................... 38

6.3.4.   Käsitekartta eli Mindmap........................................................................... 39

6.3.5.   Lyhyt listaus muistamisen apukeinoista....................................................... 40

7.    MONIVALINTAKOETEKNIIKKA.......................................................................... 41

8.    MUITA OHJEITA VARSINAISTA PÄÄSYKOETILANNETTA VARTEN............................ 43

8.1.    Aineiston osuus valintakokeessa................................................................... 43

8.2.    Valintakoepaikat......................................................................................... 44

8.3.    Mitä mukaan valintakokeeseen?.................................................................... 45

8.4.    Laskukone................................................................................................. 46

8.5.    Erityisjärjestelyt valintakokeeseen................................................................. 46

9.    LÄHTEET...................................................................................................... 46

10.  LIITTEET....................................................................................................... 47