Alustavan tiedon mukaan kevään 2019 valintaperusteet ovat samat kuin keväällä 2018.

Kevään 2019 pääsykoe perustuu alla mainittuihin kursseihin. Osa yliopistoista on jo vahvistanut asian ja tiedot päivitetään myös kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan sivuille www.kauppatieteet.fi lähiaikoina.

 

Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (Opetushallituksen määräys 60/011/2015, opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen) sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon:
– Taloustieto (YH2, yhteiskuntaopin kurssi)
– Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi)
– Tilastot ja todennäköisyys  (MAB5, lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10). Valintakokeeseen riittää jompikumpi matematiikan oppimäärä.