Minkälaiset arvosanat riittävät sisäänpääsyyn todistuksen perusteella keväällä 2020?

Voit laskea alla esitetyn vuoden 2019 arvosanojen pisteytystaulukon ja vuoden 2019 pisterajojen perusteella pisteesi. Jos pisteesi olisivat riittäneet sisäänpääsyyn keväällä 2019, niin sisäänpääsy todistuksella on hyvin mahdollista myös keväällä 2020.

 

Esimerkki 1: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, vuoden 2019 raja oli 32 pistettä

 

32 pistettä sai esimerkiksi seuraavilla arvosanoilla:

Pitkä matematiikka E, 9 pistettä

Äidinkieli E, 9 pistettä

A-kieli E, 6 pistettä

Muu aine E, 4 pistettä 

Muu aine E, 4 pistettä

 

Jos olisi saanut vuonna 2019 kaikista aineista arvosanan E, niin olisit saanut 32 pistettä, joka oli Aallon todistusvalinnan alaraja. Tosin kaikki 32 pistettä saaneet eivät saaneet opiskelupaikkaa todistuksen perusteella. Tasapisteissä pitkän matematiikan ja äidinkielen arvosanat ratkaisivat.

 

Kuinka paljon saisit pisteitä vastaavilla arvosanoilla vuonna 2020:

Pitkä matematiikka E, 30 pistettä

Äidinkieli E, 27,5 pistettä

A-kieli E, 23,6 pistettä

Muu aine E, noin 16-21 pistettä (riippuu aineesta, esim. kieli keskipitkä 20,9 pistettä)

Muu aine E, noin 16-21 pistettä (riippuu aineesta, esim. historia 20,4 pistettä)

 

Vuoden 2020 pisteytyksellä ja yllä mainituilla arvosanoilla pisteraja olisi noin 122,4 pistettä.

 

Esimerkki 2: Vaasan yliopisto, vuoden 2019 raja oli 23 pistettä.

 

23 pistettä sai esimerkiksi seuraavilla arvosanoilla:

Lyhyt matematiikka M, 6 pistettä

Äidinkieli M, 7 pistettä

A-kieli E, 6 pistettä

Muu aine M, 2 pistettä

Muu aine M, 2 pistettä

Kuinka paljon saisit pisteitä vastaavilla arvosanoilla vuonna 2020:

Lyhyt matematiikka M, 18,9 pistettä

Äidinkieli M, 22 pistettä

A-kieli E, 23,6 pistettä

Muu aine M, noin 13-71 pistettä (riippuu aineesta, esim. kieli keskipitkä 16,8 pistettä)

Muu aine M, noin 13-71 pistettä (riippuu aineesta, esim. historia 16,3 pistettä)

 

Vuoden 2020 pisteytyksellä ja yllä mainituilla arvosanoilla pisteraja olisi noin 97,6 pistettä.

 

Edellä esitetyt laskelmat ovat vain esimerkkejä ja voi olla hyvin mahdollista, että sisäänpääsyyn vaaditaan enemmän tai vähemmän pisteitä kuin esimerkkilaskelmissamme.

 

Todistusvalinnan pisteytystaulukko, suomalainen yo-tutkinto

Todistusvalinnan pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 154 ja todistusvalinnassa on saatava vähintään 77 pistettä. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut (ns. kynnysehto) matematiikan (joko pitkä tai lyhyt) kokeen hyväksytysti.
Hakija voi saada pisteitä viidestä aineesta:

  • Äidinkieli
  • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli
  • Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Esimerkiksi matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä.

 

*äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä
Jos hakija on suorittanut kaksi koetta äidinkielen oppimääränä, huomioidaan pisteytyksessä toinen (paremmat pisteet antava) kohdassa äidinkieli ja toinen kohdassa kieli, pitkä oppimäärä.
** EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pisteytetään kohdan muut reaaliaineet mukaan.

Vanhanmuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä.

 

Todistusvalinta pisterajat 2019

Hakukohde Todistusvalinnan pisterajat 29.5.2019 Todistusvalinnan pisterajat, kun varasijoilta hyväksyminen on päättynyt
Aalto-yliopisto 34 32
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 25 23
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 27 23
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede 28 24
Jyväskylän yliopisto, Yrityksen taloustieteet 28 24
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 28 24
Oulun yliopisto 26 23
Tampereen yliopisto 32 28
Turun yliopisto, Pori 26 23
Turun yliopisto, Turku 32 29,86
Vaasan yliopisto 26 23
Hanken, Helsingfors 30 26
Hanken, Vasa 24 20
Åbo Akademi 26 23

 

Ne jotka eivät tulleet valituksi todistusvalinnassa 29.5.2015 osallistuivat valintakokeeseen. Sama käytäntö on myös vuonna 2020.

 

 

Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään 60 % ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella ja 40 % koepisteiden perusteella. 

 

Keväällä 2019 arvosanojen pisteytys oli seuraava:

 

 

L

E

M

C

Äidinkieli

10

9

7

5

Matematiikka, pitkä oppimäärä

10

9

7

5

Matematiikka, muu oppimäärä

8

6

4

2

A-kieli

8

6

4

2

Kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta

6

4

2

0