Valintaperusteet 2021 on julkaistu

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintaperusteet on julkaistu.

 

Valintaperusteet ovat samat kuin aikaisempina vuosina (2018-2020).

 

Valintakoe 2021 pidetään tiistaina 8.6.2021 klo 12.00-15.00. 

 

Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (Opetushallituksen määräys 60/011/2015, opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen):
Taloustieto (YH2, yhteiskuntaopin kurssi)
Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi)
Tilastot ja todennäköisyys  (MAB5, lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10). Valintakokeeseen riittää jompikumpi matematiikan oppimäärä.
sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.