Valintaperustemuutos 2020, tiedote 29.4.2020

Kauppatieteet laajentavat todistusvalintaa ja muuttavat valintakokeen kaksivaiheiseksi

 

Kauppatieteellisen alan valintaperusteita on muutettu 29.4.2020. Valintakoe järjestetään 2.6.2020 etäkokeena ja se perustuu samoihin kolmeen lukion kurssiin, jotka on aiemmin ilmoitettu. Valintakoe on edelleen monivalintakoe. Kokeen pituus on 1,5 h, joten koe on lyhyempi kuin aiemmin on ilmoitettu. Valintakoe on kaksivaiheinen ja toinen vaihe pidetään 16.6.2020. Tarkemmat ohjeet valintakokeen ensimmäisen osan suorittamista varten lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintakoetta, kuitenkin viimeistään 27.5.2020.

Toinen keskeinen muutos on se, että todistusvalinnan osuus on suurempi ja koevalinnan osuus on pienempi kuin aiemmin on ilmoitettu.

Tämän seurauksena kilpailu opiskelupaikoista kiristyy entisestään valintakoekiintiössä. Toisaalta osa hakijoista hyötyy todistusvalinnan suuremmasta osuudesta.