Tee ilmainen harjoituskoe

4 kysymystä: Tilastot ja todennäköisyys (MAB5 ja MAA10)

Tilastot ja todennäköisyys (MAB5 tai MAA10)

1. Minna ostaa 10 kpl pörssiyhtiön Y osakkeita hintaan 66 euroa/kpl. Hän arvioi, että kunkin seuraavan 4 vuoden aikana osakkeen Y hinta nousee 60 % todennäköisyydellä 10 %, ja hinta laskee 40 % todennäköisyydellä 10 %. Minna arvioi, että vuosittaiset hinnanmuutokset ovat toisistaan riippumattomia. Millä todennäköisyydellä Minna pääsee vähintään omilleen, eli ei jää tappiolle, jos hän myy osakkeensa tasan neljän vuoden kuluttua (yhden desimaalin tarkkuudella)?


2. Vastaa tehtävään 16 kuvion 5 ja lukion oppimäärän perusteella. Kuviossa 5 esitetään Gini-kertoimen arvo Suomessa ajanjaksolla 1986–2019. Käytetty tulonjakoindikaattori on käytettävissä olevat rahatulot. Tilastokeskuksen mukaan kyseinen indikaattori sisältää rahamääräiset tuloerät ja työsuhteeseen liittyvät luontoisedut. Gini-kerroin on yleisin tuloeroja kuvaava tunnusluku. Gini-kertoimen suurin mahdollinen arvo on yksi. Pienin mahdollinen Gini-kertoimen arvo on nolla. Gini-kerroin kuvaa suhteellisia tuloeroja. Gini-kerroin ei muutu, jos kaikkien tulonsaajien tulot muuttuvat prosenteissa saman verran. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


3. Henkilötunnuksen loppuosan ensimmäiset kolme numeroa tekevät eron samana päivänä syntyneiden välillä. Parilliset numerot on varattu naisille, parittomat miehille. Ensimmäiset kolme numeroa ovat väliltä 002-899. Viimeinen merkki on tarkistusnumero, joka määräytyy jälkiosan kolmen ensimmäisen numeron mukaisesti. Jos jälkiosan kolme ensimmäistä numeroa arvottaisiin täysin satunnaisesti, montako erilaista numeroyhdistelmää voisi tulla?


4. Viiden havaintoyksikön otoksessa muuttuja x saa arvot 5, 6, 1, 0 ja 5. Poistetaan otoksesta kaksi havaintoa. Mitkä kaksi havaintoarvoa poistamalla keskihajontaa pienenee kaikkein eniten?


 

« Takaisin pääsivulle