Tee ilmainen harjoituskoe

4 kysymystä: Tilastot ja todennäköisyys (MAB5 ja MAA10)

Tilastot ja todennäköisyys (MAB5 tai MAA10)

1. Tilastojen mukaan jääkiekossa pelaaja tekee rangaistuslaukauksessa maalin 30 % todennäköisyydellä. Jos rangaistuslaukauskilpailussa kumpikin joukkue suorittaa kolme rangaistuslaukausta, niin millä todennäköisyydellä yksi maalivahdeista pitää nollan, mutta toinen ei? Rangaistuslaukausten oletetaan olevan toisistaan riippumattomia tapahtumia.


2. Kaupunki koostuu neliön muotoisista kaupunginosista, joiden katutasossa mitattu sivun pituus on 2 km. Oletetaan seuraavan kaupunginosan alkavan siitä, mihin edellinen kaupunginosa päättyy ja kaupunginosien ”kulmat” koskettavat kolmea muuta kaupunginosaa. Myrskyssä ukkosen voidaan olettaa aiheuttavan erilaisia tuhoja (sähkökatkoksia, rankkasateita yms.) ympyrän muotoisella alueelle, jonka halkaisija on 500 metriä. Millä todennäköisyydellä ukkonen aiheuttaa neljään kaupunginosaan tuhoja?


3. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


4. Eräässä tutkimuksessa kysyttiin 100 yritykseltä mm. liikevaihto. Kyselyyn vastanneiden yritysten liikevaihdon keskiarvoksi saatiin 400 000 euroa ja liikevaihdon keskihajonnaksi 200 000 euroa. Tutkimusta varten liikevaihdon arvot standardoitiin eli normeerattiin. Muuttajan standardoiduilla eli normeeratuilla arvoilla tarkoitetaan niiden skaalaamista niin, että niiden keskiarvoksi tulee 0 ja keskihajonnaksi 1. Yrityksen, jonka liikevaihto on 200 000 euroa, standardoiduksi arvoksi saatiin siten


 

« Takaisin pääsivulle