Tee ilmainen harjoituskoe

30 kysymyksen koe

Taloustieto (YH2)

1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkansa?


2. Kahdella opiskelijalla, Pirjolla ja Sakarilla, on kiistaa sähköautojen markkinoilla tapahtuneista muutoksista. Pirjo ja Sakari ovat havainneet tilastoista, että sähköautojen hinta on noussut ja niitä vaihdetaan aiempaa enemmän. Pirjo väittää tämän muutoksen johtuneen siitä, että sähköautojen valmistajia on entistä enemmän. Sakari puolestaan ajattelee, että kuluttajat ovat alkaneet suosia sähköautoja entistä enemmän. Kumpi opiskelijoista on omassa selityksessään oikeassa tai lähempänä totuutta?


3. Kuvio 1 kuvastaa suomalaisia yrityksiä vuonna 2019 (lähde www.yrittajat.fi). Yritykset on jaettu mikroyrityksiin, pieniin yrityksiin, keskisuuriin yrityksiin ja suuryrityksiin. Kuviosta käy kokoluokittain ilmi yritysten lukumäärä sekä osuus kaikkien yritysten liikevaihdosta että henkilöstöstä. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa kuvion 1 ja lukion oppimäärän perusteella?


4. Verohallinnon vuonna 2020 keräämien verojen nettokertymät olivat yhteensä 69 217 miljoonaa euroa, joka oli 1 141 miljoonaa euroa (-1,6 %) vähemmän kuin vuonna 2019, mutta enemmän kuin sitä edeltävinä vuosina. Vuonna 2020 kerätyistä veroista 59,5 prosenttia tilitettiin valtiolle ja 34,6 prosenttia kunnille. Muita veronsaajia ovat lisäksi seurakunnat 1,3 prosentin ja Kela 4,6 prosentin osuuksilla. (Lähde: vero.fi) Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


5. BKT asukasta kohden (paikallisessa valuutassa) on esitetty liitteessä 1 olevassa taulukossa. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa?


6. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkaansa: Taulukossa A


7. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


8. Luonnollinen monopoli voi syntyä, kun


9. Mikä seuraavista tilanteista on esimerkki siitä, että asiakas osallistuu tuotteen luomiseen yhdessä tuottajan/myyjän kanssa?


10. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa?


Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1)

11. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


12. Kauppiaat ja käsityöläiset perustivat ns. kiltoja 1100- ja 1200-luvulla Euroopassa. Niille oli ominaista


13. Mikä seuraavista väitteistä koskien kansainvälistä Pariisin ilmastosopimusta (2015) ei pidä paikkaansa?


14. Taulukossa muutokset johtuvat


15. A.H.M. Jones esitti seuraavan väitteen v.1966: ”Luhistumisen aiheutti barbaarien lisääntyvä painostus valtakunnan heikommalla läntisellä puoliskolla.” Mikä oli A.H.M. Jonesin mukaan syy Rooman hajoamiselle?


16. Miksi antiikin Kreikassa siirryttiin viljanviljelystä oliivien ja viinin tuotantoon?


17. Niin sanotuilla kehittyvillä mailla tarkoitetaan


18. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkansa?


19. Miksi maatalouden syntyvaihetta kutsutaan usein neoliittiseksi vallankumoukseksi?


20. Mistä johtui, että eroosio kulutti Välimeren alueen metsät ja ne muuttuivat karuiksi antiikin aikana?


Tilastot ja todennäköisyys (MAB5 tai MAA10)

21. Kuinka monta kertaa noppaa tulee heittää, jotta vähintään 40 % todennäköisyydellä jollakin heitolla on tullut silmäluvuksi 3 tai 4?


22. Kahdeksan oppilaan keskipituus on 175 cm. Ryhmään tulee kaksi uutta oppilasta. Kuinka pitkiä heidän tulisi olla keskimäärin, jotta koko ryhmän keskipituus olisi vähintään 176 cm?


23. Pienyrityksen viiden työntekijän kuukausipalkat ovat 3000, 3800, 4100, 6000 ja 4800 euroa. Kahden vähiten ansaitsevan henkilön työnkuvat muuttuvat ja he molemmat saavat 10 prosentin palkankorotukset. Mikä seuraavista palkankorotusten vaikutuksista kuukausipalkoista laskettuihin tunnuslukuihin ei pidä paikkansa?


24. Pelaat veljesi kanssa monille tuttua peliä kivi-sakset-paperi, jossa kumpikin valitsee yhden näistä kolmesta vaihtoehdosta. Sääntöjen mukaan kivi voittaa sakset, sakset voittaa paperin ja paperi voittaa kiven. Jos molemmat valitsevat saman vaihtoehdon, peli päättyy tasan. Jos oletetaan, että kumpikin teistä valitsee vaihtoehdot täysin satunnaisesti ja toisistanne riippumattomasti ja pelaatte viisi peliä, niin millä todennäköisyydellä sinä voitat näistä peleistä kolme, veljesi voittaa yhden ja yksi peli päättyy tasan?


25. Rokotetutkimuksen osallistujien iät luokitellaan frekvenssijakaumaksi tasavälisellä luokituksella. Yksihuippuisen frekvenssijakauman moodiluokan suhteellinen frekvenssi on 15 %. Kuinka monta luokkaa frekvenssijakaumassa on yhteensä?


26. Vuosittain solmittujen avioliittojen suhteellisen lukumäärän (1000 asukasta kohden) ja syntyvyyden (1000 asukasta kohden) välinen korrelaatiokerroin on EU-maissa suuruusluokkaa r = 0,1. Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkansa?


27.


28. Erään osakkeen vuotuinen arvonmuutos kolmen peräkkäisen vuoden ajalta on seuraava: Vuoden 1 aikana: + 40 % Vuoden 2 aikana: – 60 % Vuoden 1 aikana: + 65 % Tuottojen vuotuinen keskiarvo on näin ollen tasan 15,0 prosenttia. Ohje: Alkuarvolla tarkoitetaan osakkeen arvoa vuoden 1 alussa ja loppuarvolla osakkeen arvoa kolme vuotta myöhemmin. Osakkeelle ei makseta osinkoja. Luvut esitetään yhden desimaalin tarkkuudella. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa?


29. Kolme jalkapalloilijaa vertaili viiden viimeisimmän liigakauden maalisaldojaan. Pelaaja 1 oli tehnyt ko. kausilla 1, 2, 6, 1 ja 4 maalia. Pelaaja 2 oli tehnyt 11, 8, 9, 13 ja 8 maalia. Pelaaja 3 oli tehnyt 20, 18, 16, 15 ja 15 maalia. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa?


30. Salissa on kuusi valaisinta, jokaiselle on oma kytkin. Montako erilaista valaistusta saliin saadaan?


 

« Takaisin pääsivulle