Tee ilmainen harjoituskoe

15 kysymyksen koe

Taloustieto (YH2)

1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista ei vaikuttanut kyläkauppojen päivittäistavaramyyntiin Suomessa vuonna 2017?


2. Hyödykkeet X ja Y ovat normaalihyödykkeitä. Olkoon X:n hinta Px ja Y:n hinta Py. Lisäksi tiedetään, että X ja Y ovat toisiaan kulutuksessa täydentäviä kulutushyödykkeitä eli komplementaarisia hyödykkeitä. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


3. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


4. Oletetaan, että kauppatieteiden maisterien työmarkkinoilla vallitsee täydellinen kilpailu ja että heitä työntekijöikseen palkkaavat yritykset toimivat täydellisen kilpailun hyödykemarkkinoilla. Maisterien kysyntä vähenee ja tarjonta kasvaa palkan noustessa. Oletetaan, että taloudessa tapahtuu samanaikaisesti kaksi muutosta: (i) yliopistojen tehostaessa toimintojaan kauppatieteiden maisterien tarjonta lisääntyy eli vahvistuu, (ii) kansantalouden taantuman myötä heitä palkkaavissa yrityksissä hyödykkeiden kysyntä heikkenee. Muiden tekijöiden pysyessä ennallaan mikä seuraavista työmarkkinoiden tasapainon muutosta koskevista väittämistä pitää paikkansa?


5. Bruttokansantuotetta (BKT) pidetään puutteellisena hyvinvoinnin ja elintason mittarina. Mikä seuraavista bruttokansantuotteeseen liittyvistä väittämistä ei pidä paikkaansa?


Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1)

6. Miksi maatalouden syntyvaihetta kutsutaan usein neoliittiseksi vallankumoukseksi?


7. Jälkiteollinen yhteiskunta tarkoittaa sitä, että


8. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkansa?


9. Miksi nykyisen Turkin alueella ja Sisiliassa on paljon kreikkalaisia temppeleitä ja teattereita?


10. Miksi antiikin Kreikassa siirryttiin viljanviljelystä oliivien ja viinin tuotantoon?


Tilastot ja todennäköisyys (MAB5 tai MAA10)

11. Vuosittain solmittujen avioliittojen suhteellisen lukumäärän (1000 asukasta kohden) ja syntyvyyden (1000 asukasta kohden) välinen korrelaatiokerroin on EU-maissa suuruusluokkaa r = 0,1. Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkansa?


12. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa? Viikonlopuksi lasketaan muut kuin arkipäivät. Lapsi syntyy 2/7 todennäköisyydellä viikonloppuna


13. 1. Neljä täysin tasaväkistä pelaajaa, A, B, C ja D, ovat pelaamassa, tavoitteena saada ensimmäisenä kolme voittoa. A:lla on jo yksi voitto, B:llä ja C:llä molemmilla kaksi voittoa, mutta D:llä ei vielä yhtään. Jokainen oli laittanut voittopottiin 50, ja kaikki rahat piti mennä pelin lopulliselle voittajalle. Peli joudutaan kuitenkin keskeyttämään yllä olevassa tilanteessa. Nyt alkaa pohdinta siitä, kuinka voitto on jaettava pelaajien kesken. Oikeudenmukaisin tapa on jakaa kokonaispotti todennäköisyyksien suhteessa, kun laskujen lähtökohdaksi otetaan tilanne pelin keskeytyessä. Kuinka paljon D:n kuuluu saada potista?


14. Matti on sijoittanut säästönsä kahteen pörssiosakkeeseen: 50 % säästöistään Mokiaan ja 50 % Lokiaan. Matti on pyytänyt ystäväänsä Maijaa arvioimaan yhtiöiden kurssikehitystä seuraavien kahden vuoden aikana, minkä jälkeen Matti aikoo myydä osakkeet. Maijan arvion perusteella Mokian kurssi nousee 10 % vuodessa tai laskee 5 % vuodessa, kumpikin todennäköisyydellä 0.5. Lokian Maija arvioi nousevan 20 % vuodessa todennäköisyydellä 0.4 tai laskevan 10 % vuodessa todennäköisyydellä 0.6. Kummankin osakkeen kunkin vuoden muutosten Maija olettaa olevan toisistaan riippumattomia. Millä todennäköisyydellä Matti jää voitolle, jos myy osakkeensa kahden vuoden kuluttua?


15. Osakemarkkinat ovat historiallisesti tuottaneet varsin hyvin. Tässä tehtävässä tarkastellaan Yhdysvaltain osakemarkkinoita ajanjaksolla 1927–2020 sekä kokonaisuutena (”Markkina”) että jaoteltuna pieniin ja suuriin yhtiöihin. Pienillä yhtiöillä tarkoitetaan tässä sitä kymmenen prosentin joukkoa kaikista yhtiöistä, joiden osakekannan markkina-arvo on matalin ja suurilla yhtiöillä vastaavasti sitä kymmentä prosenttia yhtiöistä, joiden osakkeiden markkina-arvo on korkein. Voimme ajatella, että kyseessä on kolme eri tavalla luotua sijoitussalkkua. Kuviossa 7 i)–iv) esitetään salkkujen ominaisuuksia seuraavasti: • Kuvio i: Tuhannen rahayksikön sijoituksen arvon kehitys. Esimerkiksi markkinasalkun arvo vuoden 2020 lopussa oli noin 8,5 miljoonaa euroa. Huomaa logaritminen pystyasteikko. • Kuvio ii: Vuotuiset tuotot prosenteissa. • Kuvio iii: Keskiarvo tarkasteluvuoden ja sitä edeltävien yhdeksän vuoden tuotoista. Tämä on niin sanottu liukuva keskiarvo, jossa vuosi vuodelta vanhin havainto tippuu pois ja uusi havainto lisätään keskiarvolaskelmaan. • Kuvio iv: Keskihajonta tarkasteluajankohdan ja sitä edeltävien yhdeksän vuoden tuotoista. Vuosi vuodelta vanhin havainto tippuu pois ja uusi havainto lisätään keskihajontalaskelmaan. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa kuvioiden 7 i)–iv) ja lukion oppimäärän mukaan?


 

« Takaisin pääsivulle