Tee ilmainen harjoituskoe

15 kysymyksen koe

Taloustieto (YH2)

1. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


2. Alla oleva kuvio kuvaa erään normaalihyödykkeen X markkinoita, joilla kysyntä laskee ja tarjonta kasvaa hinnan noustessa. Pisteet A ja B kuvaavat hintoja ja määriä, joilla markkinat ovat tasapainossa. Alla on kuviota koskevia väittämiä: A. Siirtymä pisteestä B pisteeseen A voi johtua siitä, että kuluttajien tulot ovat pienentyneet. B. Siirtymä pisteestä B pisteeseen A voi johtua siitä, että tuotanto-olot ovat huonontuneet. C. Siirtymä pisteestä A pisteeseen B voi johtua siitä, että tuottajien tuotantokustannukset ovat laskeneet. D. Siirtymä pisteestä A pisteeseen B voi johtua siitä, että hyödykettä X korvaavan hyödykkeen Y hinta on noussut. Yllä olevista väittämistä A, B, C, ja D voivat pitää paikkansa


3. Kustantaja K on julkaissut runoilija R:n kirjoittaman teoksen ”Suonenvetoja”. K on maksanut R:lle palkkiota 10 000 euroa ja 1 000 kappaleen painaminen on palkkakuluina maksanut 1 000 euroa. K:lle on syntynyt tappiota palkkion ja palkkojen maksun sekä painamiseen käytetyn paperin ostokulujen jälkeen 100 euroa. Bruttokansantuote on tästä liiketoimesta kasvanut


4. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa?


5. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkansa?


Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1)

6. Massamuutto Amerikkaan 1800-loppupuolella ja 1900-luvun alkupuolella ei riippunut siitä, että


7. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


8. Jälkiteollinen yhteiskunta tarkoittaa sitä, että


9. Miksi antiikin Kreikassa siirryttiin viljanviljelystä oliivien ja viinin tuotantoon?


10. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkansa?


Tilastot ja todennäköisyys (MAB5 tai MAA10)

11. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkansa kuvion 2 perusteella?


12. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


13. Pienessä kylässä sataa 65 prosentin todennäköisyydellä, jos edellisenä päivänä on satanut. Jos edellisenä päivänä ei ole satanut, sateen todennäköisyys on 30 prosenttia. Millä todennäköisyydellä kylässä sataa ylihuomenna, kun tänään ei sada?


14. Kolikko (halkaisija 8,0 cm) lentää neliön muotoisista laatoista koostuvalle lattialle. Millä todennäköisyydellä kolikko osuu vain yhteen laattaan, kun laatan sivun pituus on 30,0 cm?


15. Eräässä tutkimuksessa kysyttiin 100 yritykseltä mm. liikevaihto. Kyselyyn vastanneiden yritysten liikevaihdon keskiarvoksi saatiin 400 000 euroa ja liikevaihdon keskihajonnaksi 200 000 euroa. Tutkimusta varten liikevaihdon arvot standardoitiin eli normeerattiin. Muuttajan standardoiduilla eli normeeratuilla arvoilla tarkoitetaan niiden skaalaamista niin, että niiden keskiarvoksi tulee 0 ja keskihajonnaksi 1. Yrityksen, jonka liikevaihto on 200 000 euroa, standardoiduksi arvoksi saatiin siten


 

« Takaisin pääsivulle