Kysely

30 kysymyksen koe

Taloustieto (YH2)

1. Eräs maa pyrkii aloittamaan kansainvälisen kaupan työkaluilla. Maassa kuitenkin huomataan kiinalaisten kykenevän tekemään vasaroita, ruuvimeisseleitä ja vatupasseja pienemmillä kustannuksilla. Mikä alla olevista väittämistä pitää paikkansa:


2. 25) Taneli Tallettaja tekee vuoden mittaisen määräaikaistalletuksen, jonka vuosikorko on yksi prosentti. Samalla ajanjaksolla deflaatio on 1,5 prosenttia. Mikä seuraavista väittämistä koskien talletuksen (mukaan lukien kertynyt korko) ostovoimaa talletuksen erääntyessä pitää paikkansa?


3. Kustantaja K on julkaissut runoilija R:n kirjoittaman teoksen ”Suonenvetoja”. K on maksanut R:lle palkkiota 10 000 euroa ja 1 000 kappaleen painaminen on palkkakuluina maksanut 1 000 euroa. K:lle on syntynyt tappiota palkkion ja palkkojen maksun sekä painamiseen käytetyn paperin ostokulujen jälkeen 100 euroa. Bruttokansantuote on tästä liiketoimesta kasvanut


4. Euroopan keskuspankki pystyy elvyttämään taloutta muuttamalla


5. Työn tuottavuus kasvaa jos I. kiinteän pääoman määrä tehtyä työtuntia kohden kasvaa. II. inhimillisen pääoman määrä tehtyä työtuntia kohden kasvaa. III. palkkataso laskee. IV. teknologia kehittyy. Mitkä yllä olevista väittämistä ovat oikein?


6. Tilastokeskuksen julkaisema elinkustannusindeksi (EKI, 1951 = 100) on uusimmasta kuluttajahintaindeksistä ketjuttamalla muodostettu aikasarja ja vastaa siten asiallisesti kuluttajahintaindeksiä. Se soveltuu pitkän aikavälin tarkasteluun. Elinkustannusindeksi ja siitä laskettu vuosimuutos prosenteissa tarkastelujaksolla 1951–2018 on esitetty kuviossa 1. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa kyseisenä ajanjaksona kuvion 1 mukaan?


7. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


8. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


9. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


10. Kansainvälisen talouden yksi perusopeista on yhden hinnan laki, jonka mukaan identtisten hyödykkeiden (esimerkiksi Big Mac -hampurilainen) tulisi olla samanhintaisia kaikissa maissa, kun valuuttakurssit on otettu huomioon. Käyttämällä Big Mac -hampurilaisen keskimääräisiä hintoja voidaan arvioida, kuinka paljon valuuttakurssi on yliarvostettu/ aliarvostettu suhteessa vertailumaan valuuttaan. Liitteessä 1 olevan taulukon mukaan Big Mac -hampurilaisten keskimääräisiä hintoja vuonna 2019 hyödyntäen saatava laskennallinen Euroalueen valuuttakurssi suhteessa Yhdysvaltojen dollariin on


Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1)

11. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkansa?


12. Miksi merkantilistisesta politiikasta oli haittaa huoltovarmuudelle esim. katovuosina?


13. Miksi pientilalliset joutuivat vaikeuksiin antiikin Roomassa tasavallan ajan lopussa?


14. Miksi Egyptiä kutsutaan ”Niilin lahjaksi”?


15. Kuvioiden 3 ja 4 väestöpyramidit esittävät EU:n ja Intian väestön ikäjakaumia vuonna 2016. Mitä niiden perusteella voidaan päätellä kulutustuotteiden kysynnästä seuraavien vuosikymmenien aikana?


16. A.H.M. Jones esitti seuraavan väitteen v.1966: ”Luhistumisen aiheutti barbaarien lisääntyvä painostus valtakunnan heikommalla läntisellä puoliskolla.” Mikä oli A.H.M. Jonesin mukaan syy Rooman hajoamiselle?


17. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkansa?


18. Vuoroviljely tarkoittaa sitä, että


19. Miksi voidaan sanoa, että kapitalismi syntyi myöhäiskeskiajan italialaiskaupungeissa?


20. Kauppiaat ja käsityöläiset perustivat ns. kiltoja 1100- ja 1200-luvulla Euroopassa. Niille oli ominaista


Tilastot ja todennäköisyys (MAB5 tai MAA10)

21. Havaintoaineistona on ryväsotannalla poimittu otos suomalaisia jalkapalloseuroja. Mille seuraavista muuttujista ei ole järkevää laskea alakvartiilia eikä yläkvartiilia?


22. Erään osakkeen vuotuinen arvonmuutos kolmen peräkkäisen vuoden ajalta on seuraava: Vuoden 1 aikana: + 40 % Vuoden 2 aikana: - 60 % Vuoden 1 aikana: + 65 % Tuottojen vuotuinen keskiarvo on näin ollen tasan 15,0 prosenttia. Ohje: Alkuarvolla tarkoitetaan osakkeen arvoa vuoden 1 alussa ja loppuarvolla osakkeen arvoa kolme vuotta myöhemmin. Osakkeelle ei makseta osinkoja. Luvut esitetään yhden desimaalin tarkkuudella. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa?


23. Tilastojen mukaan jääkiekossa pelaaja tekee rangaistuslaukauksessa maalin 30 % todennäköisyydellä. Jos rangaistuslaukauskilpailussa kumpikin joukkue suorittaa kolme rangaistuslaukausta, niin millä todennäköisyydellä yksi maalivahdeista pitää nollan, mutta toinen ei? Rangaistuslaukausten oletetaan olevan toisistaan riippumattomia tapahtumia.


24. Vesa ostaa 100 kpl LogIT-nimisen yhtiön osakkeita. Hän arvioi, että osakkeen hinta nousee yhdellä eurolla pörssipäivän aikana todennäköisyydellä 0,5 ja laskee yhdellä eurolla todennäköisyydellä 0,5. Muut vaihtoehdot eivät ole mahdollisia. Hän on päättänyt myydä osakkeensa heti, kun niiden pörssipäivän loppuhinta on korkeampi kuin osakkeiden hankintahinta. Osakkeiden hankinnasta ja myynnistä aiheutuvia muita kuluja ei oteta huomioon, koska ne ovat niin pieniä, että eivät vaikuta laskelmaan. Millä todennäköisyydellä (kahden desimaalin tarkkuudella) hän myy osakkeensa seuraavan viiden pörssipäivän aikana?


25. Tilastokeskuksen julkaisemien BKT- ja työttömyysaikasarjojen pohjalta on laskettu BKT-kasvu prosenteissa ja työttömyysasteen muutos prosenttiyksiköissä, joista on laadittu seuraavat kuviot: Kuvio 3: Molempien muuttujien kehitys ajanjaksolla 1990–2017. Kuvio 4: Muuttujien välistä yhteyttä on kuvattu sirontakuvion avulla. Kuvioon on lisätty myös niin sanottu regressiokäyrä, jonka yhtälö on y = 0,9 – 0,4076x, jossa y on työttömyysasteen muutos prosenttiyksiköissä ja x on BKT-kasvu prosenttilukuina. Kuvio 5: Histogrammi BKT-kasvusta. BKT on laskettu vuoden 2017 hinnoin.


26. Opettaja pitää opiskelijoille pistokokeen. Se on monivalintakoe, jossa on 5 tehtävää, joissa on kussakin 4 vaihtoehtoa. Kussakin tehtävässä opiskelija voi valita vastaako hän kysymykseen vai jättääkö sen tyhjäksi. Oikeasta vastauksesta saa kussakin tehtävässä +1 pistettä ja väärästä -3 pistettä; tyhjästä vastauksesta saa 0 pistettä. Matti ei ole lukenut läksyjä, joten hän joutuu arvaamaan jokaisen tehtävän täysin satunnaisesti. Millä todennäköisyydellä Matti saa positiivisen yhteistuloksen, jos hän vastaa arvaamalla jokaiseen 5 tehtävään?


27. Matkalaukussa on neljän numeron lukko. Jos matkalaukku on asetettu vahingossa lukkoon, kuinka kauan menee minuutin tarkkuudella pahimmassa tapauksessa matkalaukun avaamiseen (eli koodi saadaan vasta viimeisellä mahdollisella numerosarjalla auki), jos yhteen koodin valitsemiseen menee aina 3 sekuntia?


28. Jäätelövaihtoehtoja on yhteensä 25. Juhlissa halutaan tarjota kolmea erilaista jäätelöä. Kuinka monta erilaista kolmen maun yhdistelmää voi muodostaa?


29. Tilastokeskuksen julkaisemien BKT- ja työttömyysaikasarjojen pohjalta on laskettu BKT-kasvu prosenteissa ja työttömyysasteen muutos prosenttiyksiköissä, joista on laadittu seuraavat kuviot: Kuvio 3: Molempien muuttujien kehitys ajanjaksolla 1990–2017. Kuvio 4: Muuttujien välistä yhteyttä on kuvattu sirontakuvion avulla. Kuvioon on lisätty myös niin sanottu regressiokäyrä, jonka yhtälö on y = 0,9 – 0,4076x, jossa y on työttömyysasteen muutos prosenttiyksiköissä ja x on BKT-kasvu prosenttilukuina. Kuvio 5: Histogrammi BKT-kasvusta. BKT on laskettu vuoden 2017 hinnoin. Laske työttömyysasteen odotettu muutos regressiokäyrän mukaan, kun BKT-kasvu on neljä prosenttia. Vastaus annetaan yhden desimaalin tarkkuudella.


30. Viiden havaintoyksikön otoksessa muuttuja x saa arvot 5, 6, 1, 0 ja 5. Poistetaan otoksesta kaksi havaintoa. Mitkä kaksi havaintoarvoa poistamalla keskihajontaa pienenee kaikkein eniten?


 

« Takaisin pääsivulle