Kysely

15 kysymyksen koe

Taloustieto (YH2)

1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkansa?


2. Mikä seuraavista on lainanantamista ulkomaille:


3. Alla on maksutasetta koskevia väittämiä. A. Suomalainen yritys ostaa ulkomaalaisen yrityksen. B. Saksalainen sijoittaja saa osinkoja Suomesta. C. Virolainen rakennusmies saa palkkaa Suomesta. Kuinka moni yllä olevista taloustoimista näkyy Suomen vaihtotaseessa.

4. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkansa?


5. Tarkastellaan kansantaloutta, jossa toimii kolme yritystä. Yritys A valmistaa välituotteita yritykselle B ja yritys B puolestaan välituotteita yritykselle C. Yrityksen A tuotannon arvo on 100 €, yrityksen B 150 € ja yrityksen C 250 €. Mikä on kansantalouden bruttokansantuote:


Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1)

6. Vuoroviljely tarkoittaa sitä, että


7. Jälkiteollinen yhteiskunta tarkoittaa sitä, että


8. USA:n presidentti Calvin Coolidge puhui kongressille 4.12.1928 seuraavasti: ”Yhtäkään Yhdysvaltain kongressia eivät ole tervehtineet miellyttävämmät tulevaisuudennäkymät sen arvioidessa liittovaltion tilaa kuin ne, jotka nyt ovat edessämme… Varakkuus, jonka yritteliäisyytemme ja ahkeruutemme ovat luoneet ja jonka taloutemme on säästänyt, on jakautunut mahdollisimman tasaisesti kansamme keskuuteen ja virrannut hallitusti maasta palvellakseen maailman hyvinvointia ja liike-elämää. Enää ei toimeentulosta puhuttaessa vaadita välttämättömyyksiä vaan ylellisyyttä. Kasvava kotimainen kysyntä ja laajeneva ulkomaankauppa kuluttavat lisääntyvän tuotannon. Maa voi tarkastella tätä hetkeä tyytyväisenä ja odottaa tulevaisuutta optimistisena.” (Hobsbawn 1999, s. 115) Presidentti Coolidge puhui näin, koska:


9. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkansa?


10. Ranskalainen Hippolyte Taine kuvaili 1860-luvun Manchesteria seuraavasti: ”Mitä synkkiä katuja. Puoliavointen ikkunoiden läpi näemme kurjat pohjakerroksen huoneet tai usein kostean maanpinnan päällä. Massoittain lapsia, likaisia ja velttolihaisia, ruuhkaa joka puolella ja kaduilla viheliäinen ilma.” Mistä kurjuus Manchesterissä johtui?


Tilastot ja todennäköisyys (MAB5 tai MAA10)

11. Millä todennäköisyydellä kuuden hengen matkaseurueesta ainakin kaksi on syntynyt samana viikonpäivänä?


12. Hiihtokisan lähtöjärjestys arvotaan. Millä todennäköisyydellä kolme ensimmäistä lähtijää ovat saman maan kansalaisia? Kisaan osallistuu 3 suomalaista, 5 norjalaista, 2 saksalaista, 3 ruotsalaista ja 4 slovakialaista.


13. Henkilötunnuksen loppuosan ensimmäiset kolme numeroa tekevät eron samana päivänä syntyneiden välillä. Parilliset numerot on varattu naisille, parittomat miehille. Ensimmäiset kolme numeroa ovat väliltä 002-899. Viimeinen merkki on tarkistusnumero, joka määräytyy jälkiosan kolmen ensimmäisen numeron mukaisesti. Jos jälkiosan kolme ensimmäistä numeroa arvottaisiin täysin satunnaisesti, montako erilaista numeroyhdistelmää voisi tulla?


14. Pienyrityksen viiden työntekijän kuukausipalkat ovat 3000, 3800, 4100, 6000 ja 4800 euroa. Kahden vähiten ansaitsevan henkilön työnkuvat muuttuvat ja he molemmat saavat 10 prosentin palkankorotukset. Mikä seuraavista palkankorotusten vaikutuksista kuukausipalkoista laskettuihin tunnuslukuihin ei pidä paikkansa?


15. Tilastokeskuksen julkaisemien BKT- ja työttömyysaikasarjojen pohjalta on laskettu BKT-kasvu prosenteissa ja työttömyysasteen muutos prosenttiyksiköissä, joista on laadittu seuraavat kuviot: Kuvio 3: Molempien muuttujien kehitys ajanjaksolla 1990–2017. Kuvio 4: Muuttujien välistä yhteyttä on kuvattu sirontakuvion avulla. Kuvioon on lisätty myös niin sanottu regressiokäyrä, jonka yhtälö on y = 0,9 – 0,4076x, jossa y on työttömyysasteen muutos prosenttiyksiköissä ja x on BKT-kasvu prosenttilukuina. Kuvio 5: Histogrammi BKT-kasvusta. BKT on laskettu vuoden 2017 hinnoin.


 

« Takaisin pääsivulle