Kysely

4 kysymystä: Taloustieto (YH2)

Taloustieto (YH2)

1. Mikä seuraavista ei kuulu Euroopan keskuspankin rahapoliittisiin välineisiin?


2. Bruttokansantuotetta (BKT) pidetään puutteellisena hyvinvoinnin ja elintason mittarina. Mikä seuraavista bruttokansantuotteeseen liittyvistä väittämistä ei pidä paikkaansa?


3. Alla oleva kuvio kuvaa hypoteettisia polkupyörämarkkinoita, jossa p on hinta, q on määrä, S kuvaa polkupyörien tarjontakäyrää, ja D kuvaa polkupyörien kysyntäkäyrää.


4. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?


 

« Takaisin pääsivulle