Ekonomivalmennus

Ekonomivalmennus on Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa toimiva valmennuskurssi- ja koulutusorganisaatio, joka järjestää laadukkaita valmennuskursseja kauppakorkeakouluihin pyrkiville.

  • Kilpailu opiskelupaikoista on kovaa. Tehtävänämme on täyttää tavoitteesi: auttaa Sinua saavuttamaan haluamasi opiskelupaikka
  • Ekonomivalmennuksen ansiosta moninkertaistat mahdollisuutesi onnistua
  • Korkeat sisäänpääsyprosentit puhuvat puolestamme: Parhaimpien kurssiemme sisäänpääsyprosentit ovat olleet jopa yli 80 %. Keskimäärin valmennuskursseiltamme saa opiskelupaikan 50-75% kurssilaisista, sisäänpääsyprosentit vaihtelevat paikkakunnittain ja hakukohteittain.
  • Yli 521 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan valintakoekiintiössä keväällä 2019. 
  • Ekonomivalmennuksen valmennuskurssilta on moninkertauisesti enemmän sisäänpääseita kuin muilta kaikilta valmennuskursseilta yhteensä. 
  • Ekonomivalmennuksen valmennuskurssilaisten osuus valintakokeella opiskelupaikan saaneista vuonna 2019 oli 80 %.
  • Ekonomivalmennus on ollut jo useita vuosia oman alansa ylivoimainen markkinajohtaja kurssilaisten ja ennen kaikkea sisäänpäässeiden määrällä mitattuna.

 

Toimintamme taustalla on huomio siitä, että valmennuskursseja voi järjestää 

 

1. Laadukkaammin panostamalla opiskelijalähtöisyyteen, opetuksen sisältöön, oppimisympäristöihin, opiskelun tukitoimiin, ja ennen kaikkea opettajien ammattitaitoon (sekä asiantuntemukseen että pedagogisiin taitoihin), mutta silti

 

2. Edullisesti toimimalla kustannustehokkaasti

 

Katso alla olevista linkeistä esimerkkejä kevään 2018 ja 2015 luennoista ja totea korkea laatutasomme itse!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmennuskurssien laadussa on suuria eroja, joten parhaan kurssin valitseminen saattaa tuottaa päänvaivaa. Hintojen ja opetustuntimäärien vertailu on helppoa, mutta muuhunkin on syytä kiinnittää huomiota. Hyvän kurssin tunnusmerkkejä ovat kannustava ilmapiiri ja opetuksen pätevyys, erityisesti taito motivoida ja esittää hankalatkin asiat ymmärrettävässä ja mieleenpainuvassa muodossa. Oppimisen laadun kannalta opettajat ovat siis ehdottomasti avainasemassa, sillä he muodostavat hyvän valmennuskurssin perustan. Ekonomivalmennuksen kurssien laatua seurataan koko ajan, koska haluamme jatkossakin olla paikkakunnan paras valmennuskurssikurssijärjestäjä. Olemme järjestäneet valmennuskursseja vuodesta 2002 lähtien. Kaikkien aikaisempien vuosien kurssipalautteen mukaan Ekonomivalmennuksen kurssin yleisarvosana on ollut kiitettävä ja tyytyväisyys kurssiin on ollut erittäin korkeaa tasoa.

 

Vertaile kurssimateriaalien laajuuksia

Ekonomivalmennuksen valmennuskurssin kurssimateriaali on ylivoimaisesti markkinoiden laajin. 

Tehtävien kokonaismäärä, harjoituskoetehtävät mukaan lukien on yli  3500 harjoitustehtävää.

 

Tekemämme vertailun perusteella harjoitustehtäviemme lukumäärä on suurin kaikista kurssijärjestäjistä. Useimpien kurssijärjestäjien tehtävien kokonaismäärä on vain joitain satoja. Saat siis käyttöösi jopa tuplasti enemmän tehtäviä jo pelkästään yhdestä oppiaineesta, kuin joillakin kursseilla kaikista aineista yhteensä.  


Vertaile eri kurssien opetustapoja ja opetustyylejä. Perustuuko opetus kaavamaiseen ja puuduttavaan luennoimiseen vai onko opetus toteutettu opiskelijat huomioiden? Ekonomivalmennuksen kouluttajat huomioivat aikaisempien vuosien kurssipalautteen, joten opetusta kurssilla on kehitetty jo vuosien ajan. Panostaako kurssijärjestäjä opettajiensa pedagogiseen kyvykkyyteen, asiantuntemukseen, opetustaitoon ja innostavuuteen? Opettajan pedagogiset taidot ja asiantuntevuus ovat korostuneet viime vuosien pääsykokeissa, jotka eivät enää keskity vain ulkoaopitun tiedon mittaamiseen, vaan niissä vaaditaan myös tiedon syvällistä ymmärtämistä ja soveltamista. Vuosi vuodelta pääsykoe vaatiikin yhä enemmän laaja-alaista ja syvällistä valmistautumista. Ekonomivalmennuksen kurssien taustalla olevat oppimiskäsitykset ja opetustavat korostavat opiskelijan omatoimista ongelmanratkaisua, ajattelua ja tiedon todellista ymmärtämistä. Kurssi myös tukee opiskelijan omaa oppimistyyliä opiskelijaa kannustaen. Kurssi onkin rakennettu tukemaan mahdollisimman tehokkaasti opiskelijan omaa oppimista, mikä ilmenee muun muassa siten, että kurssi ei keskity opettamiseen vaan oppimiseen. Opetuksen laadulla ja opettajan pedagogisilla taidoilla sekä kurssin käytännön järjestelyillä on keskeinen merkitys.
 
Vertaile eri kurssien opettajia - esittelevätkö kurssijärjestäjät nimeltä, ketä heidän opettajansa ovat, vai tyytyvätkö he vain kehumaan opettajiaan? Uskotko, että itsekin opintojaan vielä suorittava kokematon kauppatieteen ylioppilas opettaa pääsykoevaatimusten hankalat asiat yhtä selkeästi ja ymmärrettävästi kuin innostava ja asiantunteva koulutuksen ammattilainen? Valitettavasti edelleenkin jotkut kurssijärjestäjät tarjoavat opiskelijoita "asiantuntijaopettajina". Opiskelija ei voi olla asiantuntija - asiantuntijuus vaatii syvällisempää tietämystä kuin opiskelijan teoreettinen tietämystaso on. Ekonomivalmennus panostaa opettajiensa ammattitaitoon! Kaikki Ekonomivalmennuksen opettajat ovat paitsi opettamansa aineen asiantuntijoita, myös päivätyössään koulutustehtävissä toimivia henkilöitä, joilla on opettamastaan aineesta akateeminen ylempi korkeakoulututkinto (KTM, FM), useimmilla heistä on myös opettajan pedagoginen pätevyys.  Lisäksi heillä on kokemusta valmennuskurssiopettamisesta (kts. opettajatiedot linkistä Opettajat) . Ekonomivalmennuksen valmennuskurssiopettajilla on myös runsaasti kokemusta työelämästä, minkä vuoksi he osaavat liittää opetettavan asian käytännön liike-elämään konkreettisten esimerkkien kautta. Tällä on opiskelijan kannalta oleellinen oppimista tehostava vaikutus - ovathan taloustieteen ilmiöt taloustieteelliseen hakeville opiskelijoille usein varsin uusia ja hankalia.

 

Kokemuksella on merkitystä. Ekonomivalmennuksella on kauppatieteiden valmennuskurssien järjestämisestä jo yli 15 vuoden kokemus. Olemme toimineet vuodesta 2002 lähtien. Kaikilla opettajillamme on yhteensä vuosien opetus- ja koulutuskokemus. Opettajamme tietävät mitä pääsykokeessa menestyminen edellyttää ja juuri näihin asioihin keskitymme oppituntien aikana. Pitkän kokemuksen ansiosta tiedämme minkälaisia asioita pääsykokeissa on viime vuosina painotettu. Oppituntien aikana käymme läpi aikaisempien vuosien pääsykoetehtäviä ja tehtävätyyppejä, jotta ne eivät tulisi yllätyksenä sinulle itse pääsykokeessa. Kurssin aikana kerromme mielestämme tärkeimmät ja oleellisimmat sekä ajankohtaisimmat aihealueet valintakoemateriliaalista, jotta kurssilaiset osaavat keskittyä tärkeimpiin asioihin juuri ennen valintakoetta. Esimerkiksi lääketieteen valintakokeessa tiettyjä aihealueita ei ole kysytty lainkaan ja joitain toisia alueita on selkeästi painotettu. Näin on tapahtunut ja tulee varsin todennäköisesti tapahtumaan myös jatkossa kauppatieden valintakokeessa.

 

Valmennuskurssimme ja verkko-oppimisympäristömme eivät ole opiskelijoiden "puuhastelua" vaan kurssin toteuttamisesta ja opettamisesta vastaavat valmennuskurssien ja koulutuksen rautaiset ammattilaiset. Meidän ei tarvitse enää harjoitella verkkokurssien tekemistä, vaan kurssimme on todistetusti laadukas tulosten ja kurssipalautteen perusteella.

 

Vertaile verkko-oppimisympäristöjä ja verkkosisältöjä. Ekonomivalmennuksen verkko-oppimisympäristö on markkinoiden laajin ja monipuolisin. Saatko käyttöösi vain kurssimateriaalit ja neuvonnan vai sisältääkö verkko-oppimisympäristöt myös jotain muuta? Ekonomivalmennuksen Moodle verkko-oppimisympäristössä on luonnollisesti kurssimateriaalit sähköisessä muodossa ja voit esittää kysymyksiä opettajillemme sekä keskustella muiden kurssilaisten kanssa. Moodlen oppimiskoneessa kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti erilaisia harjoituskokeita. Verkko-oppimisympäristössä on yli 50 erilaista harjoituskoevaihtoehtoa. Keväällä 2019 valmennuskurssilaisemme tekivät yhteensä yli 375 000 harjoituskoetta ja vastasivat yli 4,6 miljoonaan harjoitustehtävään Moodle verkko-oppimisympäristössämme. Näiden lisäksi valmennuskurssiimme kuuluu kaikki valmennuskurssiluennot videoituina. Opetusvideoita on yli 100 oppituntia. Opetusvideot ovat saaneet kurssilaisiltamme erinomaista palautetta. Videot ovat myös erinomainen tapa kerrata tunneilla opetettuja asioita. Videoihin voit tutustua täällä. Verkkomateriaalimme on Suomen laajin! Muilla kurssijärjestäjillä ei ole vastaavaa sisältöä verkkoympäristöissään. Saat siis ylivoimaisen edun verrattuna muiden kurssien kurssilaisiin.

 

Alla verkko-oppimisympäristön esittelyvideo

 

 


Myös hinnoissa on suuria eroja. Hyvän valmennuskurssin ei tarvitse olla kallis. Vaikka kurssimme on laadultaan (sisäänpäässeiden määrällä mitattuna) markkinoiden paras, hinta on silti markkinoiden halvimpia. Ekonomivalmennuksen taustalla on pieni organisaatio, joka toimii kustannustehokkaasti. Kurssin sisältö on suunniteltu pedagogisesti mahdollisimman tehokkaasti tukemaan opiskelijan oppimisprosessia. Lopputuloksena Sinä hyödyt: kurssilla on erinomainen hinta/laatu-suhde.

Vertaile kokonaisuutta.
Koulutuksen tuottaminen on asiantuntijapalvelun tuottamista, jossa olennaisinta on opettajien ammattitaito, kurssin käytännön järjestelyt ja kurssijärjestäjien osaaminen. Kursseja vertaillessa on helppo todeta kurssin hinta ja opetustuntimäärä, mutta kurssin laadun mittaaminen onkin hankalampaa. Mitä tasokkaampaa opetus on, sitä paremmat ovat opiskelijan menestymisen mahdollisuudet kauppatieteen pääsykokeessa. Mikäli siis haluat kurssille, joka todella panostaa opetuksen laatuun ja Sinun oppimiseesi,  valitse paras - Ekonomivalmennus !

Ekonomivalmennuksen valmennuskurssi auttaa Sinut selviämään VOITTAJANA kauppatieteen pääsykokeesta 

 

Kun tulokset ratkaisevat, valitse Ekonomivalmennus!

Ekonomivalmennus on laajentanut toimintaansa myös matematiikan abikursseihin. Ekonomivalmennuksen kurssilaiset saavat matematiikan verkkokurssista 100 euron alennuksen, jolloin kurssin hinnaksi jää ainoastaan 49 euroa. Kurssilla toimivat samat matematiikan opettajat kuin Ekonomivalmennuksen Tampereen valmennuskursseilla.

Voit tutustua matematiikan yo-kurssien sisältöön tarkemmin seuraavassa osoitteessa:

https://yo-valmennus.fi