Auditiivinen oppija

Auditiivinen oppiminen tapahtuu kuuntelemalla. Auditiivisella oppimisella tarkoitetaan kuulohavaintoon perustuvaa oppimista. Tällaisella henkilöllä korostuu kuuloaistin ja kuulemisen merkitys. Auditiivisella oppijalla on tarkat korvat ja hän tallentaa havaintonsa kuulokuvien muotoon. Hän kiinnittää huomiota ympärillä kuuluviin ääniin ja keskusteluihin. Auditiivisesti orientoitunut pitää siitä, että esimerkiksi luennolla asiat kerrotaan hänelle. Lisäksi hän usein rakastaa myös omaa ääntään. Auditiivinen ihminen kiinnittää huomiota siihen, miltä asiat kuulostavat. Auditiivisesti suuntautunut ei elehdi, vaan selittää paljon ja järjestelmällisesti. Hän etenee hitaasti, koska hän puhuu mielessään asiat ja toistaa myös toisen puheen. Kommunikoidessaan hän kääntää mielellään päätään siten, että kuulee paremmin. Auditiivinen ihminen oppii sanallisten ohjeiden avulla ja toistaa (puhuu) asiat mielessään. Rytmi ja musiikki saattavat helpottaa oppimista. Auditiivisesti suuntautunut nauttii vuoropuhelusta ja selittämisestä. Hän esimerkiksi etsii sanallisia selityksiä ongelmaratkaisuille.

 

Seuraavassa muutamia keinoja mitä auditiivinen oppija voi käyttää hyväkseen opiskellessaan:

  • Tulisi keskittyä kuuntelemaan ja välttää tarpeettomien muistiinpanojen tekemistä koska, se häiritsee kuuntelemista.
  • Auditiivinen oppija voi sanella nauhalle, mitä haluaa oppia. Nauhoitusta voi myös kuunnella. Lyhyen kirjallisen yhteenvedon laatiminen voi edistää oppimista. Nauhoittaessa oppii omasta puheestaan. Kotona ollessasi voi käyttää lyhyetkin joutoajat hyväksesi kuuntelemalla nauhoituksia.
  • Keskustelu muiden kanssa erityisen hankalista kohdista.
  • Opiskellessa yritetään minimoida kaikki muu melu ja häiritsevät äänet.

Teoria oppimistyyliajattelusta on kumottu viimeisimmissä tutkimuksissa ja se on poistettu uusimmista oppikirjoista. Näillä sivuilla esitettyjä tietoa oppimistyyleistä ei siksi kannata käyttää tutkimuksen lähteinä tai opiskellesssa psykologiaa.

 

Lisää aiheesta ainakin seuraavissa lähteissä:

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29533532

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/07/16/vaarinkasitys-jokaisella-oma-oppimistyylinsa