Visuaalinen oppimistyyli

Visuaalinen oppiminen perustuu kuviin ja kuvioihin eli näkemiseen ja näkemällä oppimiseen. Visuaalisella oppimistyylillä tarkoitetaan näköhavaintoon perustuvaa oppimista. Tällaisella oppijalla korostuu näköaistin ja näkemisen merkitys. Hän kykenee palauttamaan mieleensä erilaisia näkömielikuvia, joiden avulla hän rakentaa uutta oppimaansa. Kun visuaalinen oppija puhuu esimerkiksi kokemuksistaan, hän näkee ne kuvina ja käyttää puheensa tukena näkemiseen liittyviä ilmaisuja. Hänen tyypillisesti käyttämiä verbejä ovat esimerkiksi nähdä, näyttää, tarkentaa, erottaa, maalailla, selventää, kirkastaa. Esimerkiksi luennolla ollessaan visuaalisesti suuntautunut ihminen toivoo, että hänelle näytettäisiin asiat joko todellisina tai havainnollistavina kuvina tai ne kuvailtaisiin sanoin. Visuaalinen ihminen kiinnittää huomiota siihen, miltä asiat näyttävät: koti on siisti, työpöytä järjestyksessä ja vaatetus huoliteltua ja hyvännäköistä. Visuaalinen ihminen elehtii usein käsillään paljon, koska hän samalla ikään kuin piirtää esittämäänsä asiaa. Hän on järjestelmällinen ja haluaa, että asiat etenevät sujuvasti ja jos asiat eivät etene ripeästi, hän saattaa tulla jopa kärsimättömäksi. Kommunikoidessaan hän pitää katsekontaktia toiseen. Visuaalisesti suuntautunut henkilö oppii näkemällä ja katselemalla. Hän pitää kuvauksista ja pysähtyy usein näkemään mielessään opetettavaa asiaa. Hän on usein hyvä keskittymään ja hänellä on vilkas mielikuvitus. Opetustilanteessa visuaalisella ihmisellä tarkkaavaisuus suuntautuu usein kalvoihin ja hyvin tehtyihin monisteisiin.

 

Seuraavassa muutamia keinoja mitä visuaalinen oppija voi käyttää hyväkseen opiskellessaan:

  • muistiinpanoissa voi käyttää apuna kaavioita sekä alleviivauksia ja muita merkintöjä. Omien kuvien piirtäminen helpottaa assosiaatioiden syntymistä ja mieleen palauttamista. Apuvälineeksi saattaa usein soveltua ns. mind map.
  • muistiinpanoissa ja piirroksissa tulisi käyttää suuria paperiarkkeja, vaikkapa A3-kokoisia. Muistiinpanoissasi voi käyttää välillä tikkukirjaimiakin, joilla voi korostaa asian tärkeyttä. Tenttiin lukiessa tenttiin voi esimerkiksi kiinnitellä muistiinpanoja ympäri kotia, jolloin ne ovat aina näkyvillä.
  • Uuden informaation lukeminen on myös tärkeää sen sijaan että ainoastaan kuunneltaisiin sitä. Kuunnellessa suullista esitystä, tulisi keskittyä tiukasti asiaan ja mahdollisesti piirtää kuullusta omaa hahmotelmaa.
  • Mielessä voi kuvia muistin tueksi.

 

 

 

 

Teoria oppimistyyliajattelusta on kumottu viimeisimmissä tutkimuksissa ja se on poistettu uusimmista oppikirjoista. Näillä sivuilla esitettyjä tietoa oppimistyyleistä ei siksi kannata käyttää tutkimuksen lähteinä tai opiskellesssa psykologiaa.

 

Lisää aiheesta ainakin seuraavissa lähteissä:

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29533532

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/07/16/vaarinkasitys-jokaisella-oma-oppimistyylinsa