Johtaminen ja organisaatiot

Johtamisen ja organisaatioiden kentässä keskeisimmät osa-alueet ovat johtaminen, organisaatio ja henkilöstökysymykset.

 

Siirryttäessä tuotantointensiivisestä toiminnasta osaamisintensiiviseen palvelutoimintaan erityisesti henkilöstön merkitys yritysten kilpailutekijänä korostuu. Samalla osaamisen ja tietopääoman johtamisesta tulee keskeinen toiminto.

 

Johtaminen ja organisointi pääaineena antaa kokonaisvaltaisen käsityksen organisaatioiden toiminnasta ja kehittämisestä, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden keskittyä kapeampaankin osa-alueeseen.

 

Johtaminen  voidaan jakaa asioiden johtamiseen (engl. management), jolla tarkoitetaan organisaation toiminnan ja toimintaprosessien hallintaa, suunnittelua, organisointia, kontrollointia sekä niihin liittyvää päätöksentekoa sekä ihmisten (työn) johtamiseen eli johtajuuteen (engl. leadership), jolla tarkoitetaan prosessia, jossa vaikutetaan organisoidun ryhmän toimintaan sen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi.

 

Johtamista ja organisointia opiskelemalla oppii: 

käytännön esimiestaitoja,

henkilöstön ja tiimien johtamista,

strategista johtamista,

liiketoiminnan riskien hallintaa,

vastuullisen liiketoiminnan taitoja,

kansainvälisen liiketoiminnan johtamisvalmiuksia

 

Koulutuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa henkilöstöjohtamisen ja organisaation kehittämisen asiantuntijatehtäviin.

 

Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat: henkilöstöpäällikkö, koulutuspäällikkö, liikkeenjohdon konsultti sekä kouluttaja.

 

Takaisin valmennuskurssit välilehdelle.