Kansantaloustiede

Kansantaloustieteessä tutkitaan taloudellisia ilmiöitä, niiden säännönmukaisuuksia ja riippuvuussuhteita useista eri näkökulmista.

 

Kansantaloustieteen tutkimuskohteita ovat mm. Valuuttakriisit, taloudellinen kasvu ja kehitys sekä suhdannevaihtelut.

 

Mikrotaloustieteessä tutkitaan kotitalouksien ja yritysten (eli yksittäisten toimijoiden) taloudellista käyttäytymistä sekä erityyppisten markkinoiden toimintaa.

 

Makrotaloustieteessä kiinnostuksen kohteina ovat kokonaistaloudelliset riippuvuudet esimerkiksi kulutuksen, investointien, työttömyyden, inflaation, korkotason ja vaihtotaseen välillä.

 

Perinteisesti kansantaloustieteilijät / ekonomistit ovat sijoittuneet yksityisen ja julkisen sektorin suunnittelutehtäviin, taloudellisiin tutkimuslaitoksiin, järjestöihin ja pankkeihin.

 

Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat: analyytikko ja ekonomisti.

 

Kansantaloustiede on liiketaloustieteistä matemaattisin ja teoreettisin.

 

Takaisin valmennuskurssit välilehdelle.