Laskentatoimi

Laskentatoimi on liiketaloustieteen alue, jonka tehtävänä on kuvata rahaprosessia, kerätä, rekisteröidä ja analysoida yrityksen tai muun organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia laskelmia.

 

Laskentatoimi on joka jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen.

 

Ulkoinen laskentatoimi (financial accounting) tutkii mm. Yrityksen tuloslaskentaa, tilinpäätösinformaation käyttöä päätöksenteossa, johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiä, tilintarkastusta ja yrityksen arvonmääräytymistä.

 

Sisäinen laskentatoimi (management accounting) tutkii yrityksen kustannuslaskentaa, budjetointia, investointien suunnittelua ja yleistä taloushallintoa.

 

Tyypillisiä laskentatoimen ammattinimikkeitä ovat: talouspäällikkö, laskentapäällikkö, business controller ja tilintarkastaja.

 

Laskentatoimen osaajat työllistyvät koulutustansa vastaaviin tehtäviin yleensä erittäin hyvin.

Vaikka laskentatoimessa ollaan numeroiden kanssa tekemisissä niin siitä huolimatta se ei ole matemaattisesti vaikeaa.

 

Takaisin valmennuskurssit välilehdelle.