Markkinointi

Markkinointi on keskeinen osa liiketaloustieteitä.  Markkinoinnissa perehdytään liiketoiminnalle keskeiseen asiakaslähtöiseen ajatteluun ja se antaa laaja-alaiset valmiudet toimia markkinoinnin johtotehtävissä esimerkiksi palvelualan, teollisuuden ja kaupan palveluksessa niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla.

 

Markkinointi on liiketaloustieteen alue, jonka tutkimuskohteinaovat asiakaat, kilpailjat, alihankkijat ja verkostot.

 

Mikä saa asiakkaan tekemään ostopäätöksen? Miten kuluittajien tarpeita voidaan tutkia. Voimmeko oppia jotain kilpailijoilta.

 

Markkinointi jaetaan tyypillisesti kahteen eri osa-alueeseen, joita ovat Business – to – Customer markkinointi , B-to-C markkinointi jossa keksitytään kuluttajamarkkinointiin

 

Toinen osa-alue on Business- to Business markkinointi, eli B to B markkinointi, jossa keskitytään yritysten välisiin suhteisiin ja verkostoihin. Organisaatioiden väliset markkinat (B-to-B) ovat verkostomaiset ja ostaminen on ammattimaisempaa. Läheiset, vuorovaikutteiset ostaja-myyjä -suhteet ovat usein tyypillisiä ja markkinointiin osallistuu merkittävä osa koko organisaatiosta.

 

Markkinointi on siis paljon enemmän kuin pelkästään mainontaa ja myyntiä.

 

Tyypillisiä markkinointihenkilöiden ammattinimikkeitä ovat mm. Markkinointipäällikkö, tuotepäällikkö, avainasiakaspäällikkö markkinatutkija.

 

 

Takaisin valmennuskurssit välilehdelle.