Rahoitus

Rahoituksessa keskitytään rahoitusmarkkinoiden (eli osakemarkkinoihin ja korkomarkkinoihin) sekä yrityksen investointien ja rahoituksen suunnitteluun eli yritysrahoitukseen.

 

Rahoitusmarkkinoiden opetuksen ja tutkimuksen keskeisiä alueita ovat osake-, joukkovelkakirja- ja johdannaismarkkinoiden toimintamekanismit sekä sijoittajien käyttäytymismallit.

 

Yritysrahoituksen alueella tarkasteltavia kysymyksiä ovat investointien kannattavuusanalyysit sekä investointien rahoitusvaihtoehtojen valintaan vaikuttavien tekijöiden analysointi.

 

Rahoitus sivuaa läheisesti kansantaloustiedettä ja laskentatoimea, voidaan sanoa että se sijaitsee matemaattisesti ja teoreettisesti kansantaloustieteen ja laskentatoimen välissä.

 

Kauppatieteiden ylioppilaille rahoitus on yksi suosituimmista pääaineista.

 

Erityisesti rahoitusalan yritykset kuten pankit, vakuutusyhtiöt tarvitsevat rahoituksen ammattilaisia.

 

Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat: rahoituspäällikkö, sijoitusasiantuntija, varainhoitaja ja sijoitusnalyytikko.

 

Suurin osa rahoituksen alan työtehtävistä sijoittuu pääkaupunkiseudulle.

 

Takaisin valmennuskurssit välilehdelle.