Valmennuskurssin sisältö

Ekonomivalmennuksen valmennuskurssi valmentaa sinua kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan pääsykokeeseen. Suomenkielisessä Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Aalto-yliopistonJyväskylän yliopistonOulun yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulut, Itä-Suomen,Tampereen ja Vaasan yliopistot sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

 

Kurssin sisältö 134 oppituntia

 • kaikkien aineiden tehokas opetus huippuopettajien johdolla
 • 134 oppituntia
 • opiskelutekniikka 14 ot
 • harjoituspääsykokeet 32 ot (8 kpl), 4 harjoituspääsykoetta ja 4 harjoituskoetta verkko-oppimisympäristössä
 • matematiikka (tilastot ja todennäköisyys MAB5 ja todennäköisyys ja tilastot MAA10) 30 ot
 • taloustieto (YH2) 30 ot
 • ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1) 24 ot
 • aineiston osuus valintakokeessa 4 ot
 • opetusvideot mukaan lukien opetusluentomäärä on yli 220 oppituntia
 • kattavat tiivistelmät kaikista aineista
 • yli 3000 aktivoivaa pääsykokeen tyyppistä tehtävää ratkaisuineen
 • vanhoja pääsykokeita vastauksineen
 • neuvonta kaikissa pääsykokeeseen ja kauppakorkeakouluun hakemiseen liittyvissä kysymyksissä
 • kannustava ja motivoiva ilmapiiri
 • tehokkaan oppimisen opetus
 • Suomen laajin verkkomateriaali (tehtävät ja videot) 
 • verkko-oppimisympäristö, joka sisältää kurssimateriaalit sähköisessä muodossa
 • verkkovalmennuskurssi, joka sisältää kaikki valmennuskurssiluennot videoituna. Opetusvideoita on yhteensä yli 80 tuntia. Voit katsella videoita rajattomasti
 • verkko-oppimisympäristössä voit esittää aineisiin liittyviä kysymyksiä opettajillemme
 • oppimiskone, rajaton määrä harjoituskokeita ja -tehtäviä. Verkko-oppimisympäristö Moodlessa kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti erilaisia harjoituskokeita. Oppimiskoneessa on yli 30 erilaista harjoituskoevaihtoehtoa. Kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti ainekohtaisia minikokeita koko valintakoekirjasta tai vain osasta sitä. Voit siis harjoitella tehtäviä kirjakohtaisesti tai kappalekohtaisesti. Halutessasi voit opetella niitä osa-alueita, joissa koet tarvitsevasi eniten harjoitusta. Voit myös tehdä rajattomasti 10, 20 ja 40 kysymykseen harjoituskokeita, joissa on kysymyksiä kaikista aihealueista. Keväällä 2017 valmennuskurssilaisemme tekivät yhteensä yli 250 000 harjoituskoetta ja vastasivat yli 3 miljoonaan harjoitustehtävään Moodle verkko-oppimisympäristössämme. Oppimiskone on tarkoitettu itsenäiseen harjoitteluun ja sitä ei käytetä oppitunneilla eikä sillä korvata opetusta.
 • Valmennuskurssilla harjoitellaan aineistokoetta ja oikeaa tapaa perehtyä aineistoon aikarajoite huomioiden. Kurssilla opetellaan kuinka sinun tulisi suhtautua kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.
 • Valintakokeen kestoa on lyhennetty. Valmennuskurssilla tehdään aikarajoitteisia tehtäviä.

Ekonomivalmennuksen valmennuskurssilla ja verkkovalmennuskurssilla saat ylivoimaisen edun suhteessa muihin kursseihin. Kursseillemme osallistuu keväällä lukuisia (keväällä 2017 yli 1000 kurssilaista) kauppakorkeaan hakijoita ja he tekevät kurssiin kuuluvat harjoituspääsykokeet samaan aikaan. Julkaisemme kurssilaisten koetulokset nimettöminä verkkoympäristössämme. Voit siis verrata omaa osaamista suhteessa muihin hakijoihin.

 

Verkko-oppimisympäristö on avattu 8.12.2017. Voit aloittaa harjoittelun heti kurssimaksun maksettuasi.

 

Valmennuskurssimme rakentuvat useasta eri kokonaisuudesta. Valmennuskurssin sisältö:

1. Opiskelutekniikan opetus, tehokas opiskelu ja avaimet opiskelupaikan saavuttamiseen (14 ot)

 

Valmennuskurssi alkaa opiskelutekniikan opetuksella.  Tuntien tarkoituksena on auttaa sinua valmistautumaan pääsykokeeseen tehokkaasti ja oikealla tavalla. Keskeisimpiä sisältöjä ovat: mm.  motivaatio ja ajankäyttö, monivalintakoe ja kurssimateriaalin tehokas hyödyntäminen. Kurssipalautteen perusteella ensimmäistä kurssipäivää on pidetty erittäin hyödyllisenä. Kurssin loppupuolella opiskelutekniikan opetukseen sisältyy ohjeiden antaminen varsinaista pääsykoetilannetta varten.

 

2. Tuutorointi

 

Jokaisella kurssilla on kurssituutori, jonka tehtävä on kannustaa ja tsempata hakijoita sekä kertoa omakohtaisia kokemuksia omasta valmistautumisesta. Tuutorit ovat tukenasi koko kevään valmennuskurssin ajan. He käyvät kurssipaikalla kurssin aikana sekä valvovat ja tarkastavat harjoituspääsykokeita. Tuutoreihin voit olla yhteydessä myös muina aikoina.

 

3. Aineopetus (84 ot) ja aineiston osuus pääsykokeessa (4 ot)

 • Tilastot ja todennäköisyyslaskenta (MAB5 ja MAA10, 30 ot)
 • Taloustieto (YH2, 30 ot)
 • Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, 24 ot).

 

Lähiopetustunnit pidetään asiantuntijaopettajan johdolla. Kaikilla opettajillamme on runsaasti aiempaa opetuskokemusta ja heillä on ylempi korkeakoulututkinto. Kaikki opettajamme toimivat myös päätyössään opetustehtävissä. Aikaisempina vuosina olemme saaneet erinomaista palautetta opetuksestamme. Lue lisää opettajista Opettajat välilehdeltä. Oppitunneilla valintakoevaatimukset käydään laajasti läpi esimerkkien avulla. Tunneilla ja harjoituksissa huomioidaan valintakokeen luonne, joka on monivalintakoe.

 

4. Videoluennot (aineopetus 84 ot + opiskelutekniikan osuus)

 

Kuvaamme valmennuskurssin lähiopetuksen kokonaisuudessaan. Opetusvideot ovat kaikkien kurssilaistemme katsottavissa rajoituksetta koko kevään ajan.

 

5. Harjoituspääsykokeet (8 kpl,  32 ot,  4 harjoituskoetta tehdään paikan päällä ja 4 harjoituskoetta Moodle verkko-oppimisympäristössä)

 

Valmennuskurssiin kuuluu 8 täysimittausta harjoituspääsykoetta, joissa on kysymyksiä kaikista aihealueista sekä joissakin kokeissa myös kokeessa jaettava aineisto. Lähiopetuskurssilla ja  verkkovalmennuskurssilla saat ylivoimaisen edun suhteessa muihin kursseihin. Kursseillemme osallistuu keväällä lukuisia (keväällä 2017 yli 1000 kurssilaista) kauppakorkeaan hakijoita ja he tekevät kurssiin kuuluvat harjoituspääsykokeet samaan aikaan. Julkaisemme kurssilaisten koetulokset nimettöminä verkkoympäristössämme. Voit siis verrata omaa osaamista suhteessa muihin hakijoihin.

 

6. Ekonomivalmennuksen Moodle verkko-oppimisympäristö ja kurssimateriaali

 

Lähiopetuskurssiin ja verkkovalmennuskurssiin kuuluu Ekonomivalmennuksen ainutlaatuinen verkko-oppimisympäristö, joka sisältää maineikkaan Oppimiskoneen.

Verkko-oppimisympäristön ja kurssimateriaalin sisältö lyhyesti on seuraava:

 • Oppimiskone
 • Avaimet opiskelupaikan saavuttamiseen, Opiskeluopas
 • Teoriatiivistelmät (3 kpl) valintakoevaatimuksista
 • Yli 3000 harjoitustehtävää
 • Ennakkoharjoittelumateriaali
 • Videoluennot
 • Keskustelupalstat
 • Harjoituspääsykokeiden tulokset

Markkinoiden ylivoimaisesti laajin ja monipuolisin verkko-oppimisympäristö ja kurssimateriaali.

 

 

Alla Oppimiskoneen esittelyvideo (Videolla esitellään vuoden 2017 Oppimiskonetta, kevään 2018 Oppimiskone vastaa uusia valintakoevaatimuksia)

 

 

 

 

Iltakurssit hinta 840 €. Aamukurssit hinta 990 €.  

Verkkovalmennuskurssin hinta erikseen ostettuna on 340 €. (Ei sisällä painettuja kurssimateriaaleja, koska painos on loppunut.)

 

Katso esimerkkejä kevään 2016 ja 2015 luennoista ja totea korkea laatutasomme itse! Videot löytyvät täältä.

 

Valmennuskursseihimme kuuluu takuu/vakuutus: mikäli et saa haluamaasi opiskelupaikkaa kauppakorkeakoulusta tai kauppatieteellisestä tiedekunnasta keväällä 2018, pääset valmennuskurssille keväällä 2019 takuuhinnalla, joka on 50 % kurssin hinnasta.

 

Lähiopetuskurssin ja verkkovalmennuskurssin oppimisympäristö on avtaan viimeistään tammikuussa 2018.

Seuraavasta linkistä pääset verkko-oppimisympäristöön:

http://valmennuskurssi.ekonomivalmennus.fi

 

Yleiset sopimusehdot

Tarkempia tietoja kurssin kulusta ja sisällöstä

 

 • Kurssi alkaa opiskelutekniikan osiolla, jonka aikana käydään läpi: ajankäytön hallintaa, lukusuunnitelman tekemistä, erilaisia opiskelutekniikoita ja lukutyylejä, erilaisia oppimistyylejä ja muistisääntöjä, tehokkaan valmentautumisen ja motivaation merkitystä, monivalintakoe vastaustekniikkaa sekä aineiston osuutta valintakokeessa. Kurssin lopussa annetaan ohjeita viimeisien päivien valmistautumiseen ennen valintakoetta.
 • Aineopetuksessa käydään valintakoekirjan asiat käydään läpi esimerkkien ja käytännön kokemusten avulla. Kaikilla opettajillamme on ylempi akateeminen korkeakoulututkinto sekä aikaisempaa opetus- ja koulutuskokemusta. Tuntien aikana tehdään jonkin verran harjoitustehtäviä ja erityisesti painotetaan aikaisempien vuosien valintakoetehtävien kaltaisia tehtäviä. Tehtävien ja laskemisen osuus painottuvat matematiikan ja taloustiedon opetuksessa. Tuntimäärät painottuvat niin, että kurssilaisille tyypillisesti vaikeimmissa aineissa ja tärkeimmissä aineissa (tilastot ja todennäköisyys sekä taloustiede) on enemmän oppitunteja kuin helpommin opittavissa aineissa (historia, Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa).
 • Harjoituspääsykokeet 8 kpl, kurssin aikana tehdään 4 harjoituspääsykoetta ja 4 harjoituspääsykoetta tehdään verkko-oppimisympäristössä. Harjoituskokeet mittaavat kurssilaisten edistymistä sekä niiden avulla voi verrata edistymistä muihin kurssilaisiin.
 • Kurssimateriaali sisältää: laadukkaat tiivistelmät kaikista aineista, yli 3000 aktivoivaa pääsykoetyyppistä tehtävää ratkaisuineen, vanhoja pääsykokeita oikeine vastauksineen, harjoituspääsykokeet (8kpl), kenraalikoe, tehokkaan opiskelu- ja lukutekniikan sekä vastaustekniikan opas
 • Verkko-oppimisympäristö: kaikki kurssimateriaali on käytettävissä myös sähköisessä muodossa. Oppimisalustalle tallennetaan myös opettajien käyttämiä luontomateriaaleja ja lisätehtäviä. Verkko-oppimisympäristössä voit esittää kysymyksiä valintakoekirjoihin ja harjoitustehtäviin liittyen.

 

Kurssivalikoima:

 • Helsinki helmikuu ilta
 • Helsinki helmikuu aamu
 • Helsinki huhtikuu ilta
 • Helsinki huhtikuu aamu
 • Tampere huhtikuu aamu
 • Tampere huhtikuu ilta
 • Oulu huhtikuu ilta
 • Turku huhtikuu ilta
 • Turku huhtikuu aamu
 • Verkkovalmennuskurssi

Suurimmalle osalle hakijoista opiskelupaikan saaminen vaikeutuu keväällä 2018. 

Keväällä 2018 suomenkielisessä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa on keväällä 1550 aloituspaikkaa. Ensisijaisia hakijoita on ollut viime vuosina noin 7200. Keväällä 2018 aloituspaikoista 60 % eli 898 paikkaa täytetään todistuksen perusteella. Keskimäärin vain noin 12 % hakijoista saa opiskelupaikan todistuksen perusteella. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ensisijaisista hakijoista vain noin 8 % saa opiskelupaikan todistuksen perusteella ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ensisijaisista hakijoista alle 10 % saa opiskelupaikan todistuksen perusteella. Uusi valintamenettely suosii sellaisia hakijoita, joilla on erinomainen todistus. Ensisijaisista hakijoista 88 %:n sisäänpääsy vaikeutuu merkittävästi keväällä 2018. Todistusvalinnan jälkeen jäljelle jää noin 6300 ensisijaista hakijaa ja vain 592 opiskelupaikkaa valintakoekiintiössä. Alle 10 % hakijoista valintakoekiintiössä saa haluamansa opiskelupaikan.

 

Hakukohteesta riippuen noin 90 % hakijoista osallistuu edelleen valintakokeeseen. Kilpailu opiskelupaikoista valintakoekiintiössä on jatkossa kovempaa kuin aikaisemmin. Hakijan on menestyttävä valintakokeessa erittäin hyvin. Aikaisempien vuosien tulosten perusteella Ekonomivalmennuksen valmennuskurssille osallistuminen parantaa merkittävästi mahdollisuuksia saada haluamasi opiskelupaikka.