Valmennuskurssin sisältö

Ekonomivalmennuksen valmennuskurssi valmentaa sinua kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan pääsykokeeseen. Suomenkielisessä Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Aalto-yliopistonJyväskylän yliopistonOulun yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulut, Itä-Suomen,Tampereen ja Vaasan yliopistot sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

 

Kurssin sisältö:

 • 151 oppituntia + opetusvideot 104 oppituntia = 255 oppituntia (markkinoiden eniten oppitunteja)
 • Kurssiin kuuluu 27 lähiopetuskertaa, joista 5 on verkkovälikokeita, jotka tehdään itsenäisesti.
 • kaikkien aineiden tehokas opetus huippuopettajien johdolla
 • opiskelutekniikka 16 ot
 • harjoituspääsykokeet 45 ot (8 kpl), 4 harjoituspääsykoetta ja 5 harjoituskoetta verkko-oppimisympäristössä
 • matematiikka (tilastot ja todennäköisyys MAB5 ja todennäköisyys ja tilastot MAA10) 30 ot
 • taloustieto (YH2) 30 ot
 • ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1) 20 ot
 • aineiston osuus ja aineistotehtävät valintakokeessa 5 ot
 • taloudellisen tilastojen ja kuvioiden tulkinta sekä liiketoimintaosaamisen perusteet 5 ot
 • kattavat tiivistelmät kaikista aineista
 • yli 3500 aktivoivaa pääsykokeen tyyppistä tehtävää ratkaisuineen
 • vanhoja pääsykokeita vastauksineen
 • neuvonta kaikissa pääsykokeeseen ja kauppakorkeakouluun hakemiseen liittyvissä kysymyksissä
 • kannustava ja motivoiva ilmapiiri
 • tehokkaan oppimisen opetus
 • Suomen laajin verkkomateriaali (tehtävät ja videot) 
 • verkko-oppimisympäristö, joka sisältää kurssimateriaalit sähköisessä muodossa
 • verkkovalmennuskurssi, joka sisältää kaikki valmennuskurssiluennot videoituna. Opetusvideoita on yhteensä yli 100 oppituntia. Voit katsella videoita rajattomasti
 • verkko-oppimisympäristössä voit esittää aineisiin liittyviä kysymyksiä opettajillemme
 • oppimiskone, rajaton määrä harjoituskokeita ja -tehtäviä. Verkko-oppimisympäristö Moodlessa kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti erilaisia harjoituskokeita. Oppimiskoneessa on yli 50 erilaista harjoituskoevaihtoehtoa. Kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti ainekohtaisia kokeita yhdestä aineesta koekirjasta tai vain osasta sitä. Voit siis harjoitella tehtäviä aine tai kappalekohtaisesti. Halutessasi voit opetella niitä osa-alueita, joissa koet tarvitsevasi eniten harjoitusta. Voit myös tehdä rajattomasti laajempia harjoituskokeita, joissa on kysymyksiä kaikista aihealueista. Keväällä 2019 valmennuskurssilaisemme tekivät yhteensä yli 375 000 harjoituskoetta ja vastasivat yli 4,6 miljoonaan harjoitustehtävään Moodle verkko-oppimisympäristössämme. Oppimiskone on tarkoitettu itsenäiseen harjoitteluun ja sitä ei käytetä oppitunneilla eikä sillä korvata opetusta.
 • Valmennuskurssilla harjoitellaan aineistokoetta ja oikeaa tapaa perehtyä aineistoon aikarajoite huomioiden. Kurssilla opetellaan kuinka sinun tulisi suhtautua kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.
 • Valintakokeen kestoa on lyhennetty. Valmennuskurssilla tehdään aikarajoitteisia tehtäviä.
 • Ekonomivalmennus on laajentanut toimintaansa myös matematiikan abikursseihin. Ekonomivalmennuksen kurssilaiset saavat matematiikan verkkokurssista 100 euron alennuksen, jolloin kurssin hinnaksi jää ainoastaan 49 euroa. Kurssilla toimivat samat matematiikan opettajat kuin Ekonomivalmennuksen Tampereen valmennuskursseilla.
  Voit tutustua matematiikan abikurssien sisältöön tarkemmin seuraavassa osoitteessa: https://yo-valmennus.fi

Ekonomivalmennuksen valmennuskurssilla ja verkkovalmennuskurssilla saat ylivoimaisen edun suhteessa muihin kursseihin. Kursseillemme osallistuu keväällä lukuisia (keväällä 2019 yli 1000 kurssilaista) kauppakorkeaan hakijoita ja he tekevät kurssiin kuuluvat harjoituspääsykokeet samaan aikaan. Julkaisemme kurssilaisten koetulokset nimettöminä verkkoympäristössämme. Voit siis verrata omaa osaamista suhteessa muihin hakijoihin.

 

Verkko-oppimisympäristö on avattu syyskuussa 2019. Voit aloittaa harjoittelun heti kurssimaksun maksettuasi.

 

Valmennuskurssimme rakentuvat useasta eri kokonaisuudesta. Valmennuskurssin sisältö:

1. Opiskelutekniikan opetus, tehokas opiskelu ja avaimet opiskelupaikan saavuttamiseen (14 ot)

 

Valmennuskurssi alkaa opiskelutekniikan opetuksella.  Tuntien tarkoituksena on auttaa sinua valmistautumaan pääsykokeeseen tehokkaasti ja oikealla tavalla. Keskeisimpiä sisältöjä ovat: mm.  motivaatio ja ajankäyttö, monivalintakoe ja kurssimateriaalin tehokas hyödyntäminen. Kurssipalautteen perusteella ensimmäistä kurssipäivää on pidetty erittäin hyödyllisenä. Kurssin loppupuolella opiskelutekniikan opetukseen sisältyy ohjeiden antaminen varsinaista pääsykoetilannetta varten.

 

Kurssiin sisältyy henkistä valmennusta, joka antaa työkaluja mm. riittävän jaksamisen sekä palautumisen tueksi, stressin lieventämiseen, kestävän motivaation rakentamiseen, itseluottamuksen kasvattamiseen sekä koejännityksen hallitsemiseen. Henkistä valmennusta on 2 oppituntia kurssin alkupuolella ja toukokuussa julkaisemme noin puolen tunnin videon koejännityksen hallitsemiseen.

 

2. Tuutorointi

 

Jokaisella kurssilla on kurssituutori, jonka tehtävä on kannustaa ja tsempata hakijoita sekä kertoa omakohtaisia kokemuksia omasta valmistautumisesta. Tuutorit ovat tukenasi koko kevään valmennuskurssin ajan. He käyvät kurssipaikalla kurssin aikana sekä valvovat ja tarkastavat harjoituspääsykokeita. Tuutoreihin voit olla yhteydessä myös muina aikoina.

 

3. Aineopetus (90 ot)

 • Tilastot ja todennäköisyyslaskenta (MAB5 ja MAA10, 30 ot)
 • Taloustieto (YH2, 30 ot)
 • Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, 20 ot)
 • Aineiston osuus sekä soveltavat tehtävät pääsykokeessa (5 ot)
 • Taloudellisten tilastojen ja kuvioiden tulkinta sekä liiketoimintaosaamisen perusteet (5 ot)

 

Lähiopetustunnit pidetään asiantuntijaopettajan johdolla. Kaikilla opettajillamme on runsaasti aiempaa opetuskokemusta ja heillä on ylempi korkeakoulututkinto. Kaikki opettajamme toimivat myös päätyössään opetustehtävissä. Aikaisempina vuosina olemme saaneet erinomaista palautetta opetuksestamme. Lue lisää opettajista Opettajat välilehdeltä. Oppitunneilla valintakoevaatimukset käydään laajasti läpi esimerkkien avulla. Tunneilla ja harjoituksissa huomioidaan valintakokeen luonne, joka on monivalintakoe. Tunneilla harjoitellaan runsaasti aikaisempien vuosien valintakokeiden tehtäviä, soveltavia tehtäviä sekä kuvioiden ja tilastojen tulkintaan liittyviä tehtäviä.

 

4.Videoluennot 104 ot (aineopetus 80 ot + aineiston osuus sekä aineistotehtävät 5 ot + taloudellisten tilastojen ja kuvioiden tulkinta sekä liiketoimintaosaamisen perusteet 5 ot ja opiskelutekniikka 16 ot)

 

Kuvaamme valmennuskurssin lähiopetuksen kokonaisuudessaan. Opetusvideot ovat kaikkien kurssilaistemme katsottavissa rajoituksetta koko kevään ajan.

 

5. Harjoituspääsykokeet (9 kpl,  45 ot,  4 harjoituskoetta tehdään paikan päällä ja 5 harjoituskoetta Moodle verkko-oppimisympäristössä)

 

Valmennuskurssiin kuuluu 9 täysimittausta harjoituspääsykoetta, joissa on kysymyksiä kaikista aihealueista sekä joissakin kokeissa myös kokeessa jaettava aineisto. Lähiopetuskurssilla ja  verkkovalmennuskurssilla saat ylivoimaisen edun suhteessa muihin kursseihin. Kursseillemme osallistuu keväällä lukuisia (keväällä 2019 yli 1000 kurssilaista) kauppakorkeaan hakijoita ja he tekevät kurssiin kuuluvat harjoituspääsykokeet samaan aikaan. Julkaisemme kurssilaisten koetulokset nimettöminä verkkoympäristössämme. Voit siis verrata omaa osaamista suhteessa muihin hakijoihin.

 

6. Ekonomivalmennuksen Moodle verkko-oppimisympäristö ja kurssimateriaali

 

Lähiopetuskurssiin ja verkkovalmennuskurssiin kuuluu Ekonomivalmennuksen ainutlaatuinen verkko-oppimisympäristö, joka sisältää maineikkaan Oppimiskoneen.

Verkko-oppimisympäristön ja kurssimateriaalin sisältö lyhyesti on seuraava:

 • Oppimiskone
 • Avaimet opiskelupaikan saavuttamiseen, Opiskeluopas
 • Teoriatiivistelmät (3 kpl) valintakoevaatimuksista
 • Yli 3500 harjoitustehtävää
 • Ennakkoharjoittelumateriaali
 • Videoluennot
 • Keskustelupalstat
 • Harjoituspääsykokeiden tulokset

Markkinoiden ylivoimaisesti laajin ja monipuolisin verkko-oppimisympäristö ja kurssimateriaali.

 

Keskeisimmät muutokset kevään 2020 kursseihin verrattuna vuoden 2019 kursseihin:

 • Olemme lisänneet kurssin sisältöön ja kurssimateriaaliin soveltavien harjoitustehtäviä ja niiden ratkaisemista
 • Olemme lisänneet kurssin sisältöön ja kurssimateriaaliin taloudellisten tilastojen ja kuvaajien tulkintaa sekä niihin liittyviä harjoitustehtäviä
 • Olemme lisänneet kurssin sisältöön liiketoimintaosaamisen opetusta
 • Kurssiin kuuluu 9 harjoituspääsykoetta, jotka ovat soveltavampia ja monipuolisempia kuin aikaisempina vuosina (Vuonna 2019 kokeita oli 8 kpl)
 • Matematiikan opetuksessa painotetaan aiempaa enemmän tilastotiedon osuutta

 

 

Alla Oppimiskoneen esittelyvideo

 

 

 

 

Iltakurssit hinta 980 €. Aamukurssit hinta 1190 €.  

Verkkovalmennuskurssin hinta erikseen ostettuna on 440 €. (Ei sisällä painettuja kurssimateriaaleja, koska painos on loppunut.) 

 

Katso esimerkkejä kevään 2018 luennoista ja totea korkea laatutasomme itse! Videot löytyvät täältä.

 

Valmennuskursseihimme kuuluu takuu/vakuutus: mikäli et saa haluamaasi opiskelupaikkaa kauppakorkeakoulusta tai kauppatieteellisestä tiedekunnasta keväällä 2020, pääset valmennuskurssille keväällä 2020 tai 2021 takuuhinnalla, joka on 50 % kurssin hinnasta.

 

Tietoja valmennuskurssin maksamisesta:

Valmennuskurssin voi maksaa 1-5 erässä. Erissä maksamisesta ei aiheudu ylimääräisiä kuluja tai korkoja. Ilmoita erissä maksamisesta ilmoittautumislomakkeen lisätiedot kohdassa.

 

Valmennuskurssi maksetaan normaalisti kahdessa erässä. Ensimmäinen erä (varausmaksu, 200 euroa) erääntyy noin 2-3 viikkoa ilmoittautumisen jälkeen. Loppuosa kurssimaksusta erääntyy noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista. Loppuosan voi halutessaan maksaa myös 2-4 erässä. Mikäli kurssin alkamiseen on alle 3 viikkoa, niin erillistä varausmaksulasku ei lähetetä, kurssin voi maksaa silti 1-5 erässä. Verkkovalmennuskurssin kurssimaksu erääntyy noin kaksi viikkoa ilmoittautumisen jälkeen ja se on mahdollista maksaa erässä 1-5 erässä. Kaikki laskut lähetetään sähköpostitse. Mikäli haluat paperilaskun, niin muista kertoa asiasta ilmoittautumisen yhteydessä lisätiedoissa. Paperilaskun lähettämisestä perimme 5 euron laskutuslisän.

 

Lähiopetuskurssin ja verkkovalmennuskurssin oppimisympäristö on avattu syyskuussa 2019.

Seuraavasta linkistä pääset verkko-oppimisympäristöön:

http://valmennuskurssi.ekonomivalmennus.fi

 

Yleiset sopimusehdot

Tietoja valmennuskurssin maksamisesta:

Valmennuskurssin voi maksaa 1-5 erässä. Erissä maksamisesta ei aiheudu ylimääräisiä kuluja tai korkoja. Ilmoita erissä maksamisesta ilmoittautumislomakkeen lisätiedot kohdassa.

 

Valmennuskurssi maksetaan normaalisti kahdessa erässä. Ensimmäinen erä (varausmaksu, 200 euroa) erääntyy noin 2-3 viikkoa ilmoittautumisen jälkeen. Loppuosa kurssimaksusta erääntyy noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista. Loppuosan voi halutessaan maksaa myös 2-4 erässä. Mikäli kurssin alkamiseen on alle 3 viikkoa, niin erillistä varausmaksulasku ei lähetetä, kurssin voi maksaa silti 1-5 erässä. Verkkovalmennuskurssin kurssimaksu erääntyy noin kaksi viikkoa ilmoittautumisen jälkeen ja se on mahdollista maksaa erässä 1-5 erässä. Kaikki laskut lähetetään sähköpostitse. Mikäli haluat paperilaskun, niin muista kertoa asiasta ilmoittautumisen yhteydessä lisätiedoissa. Paperilaskun lähettämisestä perimme 5 euron laskutuslisän.

 

Tarkempia tietoja kurssin kulusta ja sisällöstä

 • Kurssi alkaa opiskelutekniikan osiolla, jonka aikana käydään läpi: ajankäytön hallintaa, lukusuunnitelman tekemistä, erilaisia opiskelutekniikoita ja lukutyylejä, erilaisia oppimistyylejä ja muistisääntöjä, tehokkaan valmentautumisen ja motivaation merkitystä, monivalintakoe vastaustekniikkaa sekä aineiston osuutta valintakokeessa. Kurssin lopussa annetaan ohjeita viimeisien päivien valmistautumiseen ennen valintakoetta.
 • Aineopetuksessa käydään valintakoekirjan asiat käydään läpi esimerkkien ja käytännön kokemusten avulla. Kaikilla opettajillamme on ylempi akateeminen korkeakoulututkinto sekä aikaisempaa opetus- ja koulutuskokemusta. Tuntien aikana tehdään jonkin verran harjoitustehtäviä ja erityisesti painotetaan aikaisempien vuosien valintakoetehtävien kaltaisia tehtäviä. Tehtävien ja laskemisen osuus painottuvat matematiikan ja taloustiedon opetuksessa. Tuntimäärät painottuvat niin, että kurssilaisille tyypillisesti vaikeimmissa aineissa ja tärkeimmissä aineissa (tilastot ja todennäköisyys sekä taloustiede) on enemmän oppitunteja kuin helpommin opittavissa aineissa (historia, Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa).
 • Valmennuskurssilla harjoitellaan soveltavien tehtävien ratkaisua, taloudellisten tilastojen ja kuvioiden tukintaa sekä liiketoimintaosaamisen perusteita.
 • Kurssilla harjoitellaan myös aineistojen ja aineistotehtäviin vastaamista
 • Harjoituspääsykokeet 9 kpl, kurssin aikana tehdään 4 harjoituspääsykoetta ja 5 harjoituspääsykoetta tehdään verkko-oppimisympäristössä. Harjoituskokeet mittaavat kurssilaisten edistymistä sekä niiden avulla voi verrata edistymistä muihin kurssilaisiin.
 • Kurssimateriaali sisältää: laadukkaat tiivistelmät kaikista aineista, yli 3000 aktivoivaa pääsykoetyyppistä tehtävää ratkaisuineen, vanhoja pääsykokeita oikeine vastauksineen, harjoituspääsykokeet (9kpl), kenraalikoe, tehokkaan opiskelu- ja lukutekniikan sekä vastaustekniikan opas
 • Verkko-oppimisympäristö: kaikki kurssimateriaali on käytettävissä myös sähköisessä muodossa. Oppimisalustalle tallennetaan myös opettajien käyttämiä luontomateriaaleja ja lisätehtäviä. Verkko-oppimisympäristössä voit esittää kysymyksiä valintakoekirjoihin ja harjoitustehtäviin liittyen.

 

Kurssivalikoima:

 • Helsinki helmikuu aamu
 • Helsinki helmikuu ilta
 • Helsinki huhtikuu aamu
 • Helsinki huhtikuu ilta
 • Tampere helmikuu ilta
 • Tampere huhtikuu aamu 
 • Tampere huhtikuu ilta
 • Turku helmikuu ilta
 • Turku huhtikuu aamu
 • Turku huhtikuu ilta
 • Oulu huhtikuu
 • Verkkovalmennuskurssi

Suurin osa hakijoista osallistuu edelleen valintakokeeseen 

Keväällä 2019 suomenkielisessä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa oli 1547 aloituspaikkaa. Ensisijaisia hakijoita keväällä 2019 oli 7796. Keväällä 2019 aloituspaikoista 60 % eli  893 paikkaa täytettiin todistuksen perusteella. Keskimäärin alle 12 % hakijoista sai opiskelupaikan todistuksen perusteella. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ensisijaisista hakijoista noin 5 % sai opiskelupaikan todistuksen perusteella. Uusi valintamenettely suosii sellaisia hakijoita, joilla on erinomainen todistus. Todistusvalinnan jälkeen jäljelle jäi noin 6900 ensisijaista hakijaa ja vain 654 opiskelupaikkaa valintakoekiintiössä. Alle 10 % hakijoista valintakoekiintiössä saa haluamansa opiskelupaikan.

 

Hakukohteesta riippuen noin 90 % hakijoista osallistuu edelleen valintakokeeseen. Kilpailu opiskelupaikoista valintakoekiintiössä on kovempaa kuin aikaisemmin. Hakijan on menestyttävä valintakokeessa erittäin hyvin. Aikaisempien vuosien tulosten perusteella Ekonomivalmennuksen valmennuskurssille osallistuminen parantaa merkittävästi mahdollisuuksiasi saada haluamasi opiskelupaikka kauppakorkeakoulusta.