Opettajat

Kaikilla opettajillamme on aikaisempaa opetus- ja koulutuskokemusta sekä heillä on ylempi akateeminen korkeakoulututkinto opettamastaan aineesta. Erinomaista palautetta saaneet opettajamme jatkavat opettajina myös keväällä 2022.

Vuoden 2022 opettajamme ovat:

Taloustieto & opiskelutekniikka (Kaikki kurssit + opetusvideot):
Jukka Köngäs, Ekonomivalmennuksen pääkouluttaja
Jukka Köngäs, KTM, pääaine laskentatoimi, kansantaloustiede sivuaine. Jukka opettaa taloustiedon kurssista opetussuunnitelman mukaiset ”markkinat, suhdanteet ja talouselämä” sekä ”talouspolitiikka” -osuudet kaikilla kursseilla. Jukka on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Hänellä on opetuskokemusta valmennuskursseilta 20 vuodelta. Lisäksi Jukalla on vuosien opetuskokemus ammattikorkeakoulusta laskentatoimesta sekä vankka kokemus yrityskouluttajana toimimisesta. Jukan kurssilaisilta saama opiskelijapalaute on ollut erinomaista vuosi toisensa jälkeen. Opettamispalautteen lisäksi Jukka saa vuodesta toiseen kiitosta kurssilaisten motivoinnista, kannustamisesta sekä yleisavusta, jota tarvitaan valintakokeessa menestymisessä. Jukka on kauppatieteiden valmennuskurssien legenda ja kurssilaiset viittaavatkin Jukkaan ”mestarina”.

Taloustieto (Kaikki kurssit ja opetusvideot) 
Juha Koikkalainen, KTM, pääaine kansantaloustiede ja sivuaine taloustieteen kvantitatiiviset menetelmät. Juhalla on yli 15 vuoden vuoden opetuskokemus useilta eri kouluasteilta sekä valmennuskurssiopetuksesta. Juha opettaa taloustiedon kurssista ”Kansantalous kokonaisuutena: makrotalous” ja ”kansainvälinen talous ja Suomi” osuudet. Juha painottaa havainnollistavia ja yksinkertaisia esimerkkejä avaimena kansantaloustieteen haastavampien asioiden ymmärtämiseen. Opiskelijoiden palautteen mukaan hän on onnistunut tässä tavoitteessaan ja on ollut pidetty opettaja.

Taloustieto (Kaikki kurssit ja opetusvideot)
Jarkko Aho, tuotantotalouden DI. Jarkolla on vuosien kokemus kouluttajan tehtävistä talouden ja liiketoiminnan eri osa-alueilta. Kauppakorkeakoulun valmennuskursseilla Jarkko on opettanut jo yli 15 vuoden ajan. Vahvan teoriaosaamisen ja opettajan pedagogisen pätevyyden lisäksi Jarkko omaa monipuolisen käytännön kokemuksen opettamastaan alasta, sillä hän ehti toimia yli 10 vuotta erilaisissa liike-elämän päällikkötehtävissä ennen siirtymistään päätoimisesti kouluttamisen pariin. Lisäksi Jarkko on pitkän linjan osakesijoittaja, joka tunnetaan sijoittajapiireissä sijoituskirjailija ja -bloggaaja Random Walkerina. Nykyisin hän on myös Kauppalehden ja Sijoitustiedon kolumnisti sekä suosittu puhuja erilaisissa sijoitustapahtumissa. Jarkon opetuksessa korostuu käytännönläheisyys ja konkreettiset esimerkit todellisesta liike-elämästä. Jarkolla on taito kuvata monimutkaisia liiketaloudellisia kokonaisuuksia helposti ymmärrettävällä tavalla. Jarkko suhtautuu intohimoisesti omaan alaansa, mikä näkyy innostuneena ja kannustavana opetustyylinä.

Taloustieto, todennäköisyysmatematiikka, liiketoimintaosaaminen, aineisto-osuus
Heidi Olkinuora, tuotantotalouden DI. Heidillä on usean vuoden opetuskokemus valmennuskursseilta. Lisäksi Heidi toimii laskentatoimen tuntiopettajana Jyväskylän avoimen yliopiston kauppakorkeakoulussa. Heidi on saanut opetuksestaan erinomaista palautetta vuodesta toiseen. Opetus koetaan asiantuntevaksi, motivoivaksi ja innostavaksi. Heidin vahvuutena on opettaminen yli ainerajojen ja käytännön esimerkkejä hyödyntäen. (Vanhempainvapaalla kevät 2021)

Matematiikka, Tilastot ja todennäköisyys
Jani Lindroth, FM, matematiikka. Jani toimii päivätyössään matematiikan opettajana ja hänellä on yli 10 vuoden kokemus abikursseista ja valmennuskurssiopettamisesta. Hän on suorittanut myös taloustieteen opintoja. Aikaisempien valmennuskurssien kurssipalaute on ollut kiitettävää, erityisesti palautteessa on kehuttu Janin ammatti- ja opetustaitoa.

Matematiikka, Tilastot ja todennäköisyys
Timo Ojansivu, FM. Timo toimii matematiikan opettajana Sammon keskuslukiossa Tampereella. Timolla on yli 20 vuoden opetuskokemus matematiikasta ja hän on saanut erinomaista palautetta kurssilaisiltaan vuodesta toiseen. Timo on äärimmäisen pidetty opettaja ja moni kurssilainen mainitseekin, että Timon innostus matematiikkaan tarttuu myös kurssilaisiin! 

Matematiikka, Tilastot ja todennäköisyys 
Elina Peltomaa, FM. Elina toimii matematiikan opettaja Sammon keskuslukiossa Tampereella ja hänellä on usean vuoden kokemus matematiikan opettamisesta lukiossa ja valmennuskursseillamme. Elina on saanut opetuksestaan erinomaista palutetta niin lukiossa kuin valmennuskursseillammekin. Kurssipalautteen mukaan Elina onnistuu esittämään vaikeimmatkin asiat yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi.

Matematiikka, Tilastot ja todennäköisyys
Päivi Puikkonen, FM. Päivillä on lukion matematiikan opettamista yli 20 vuoden kokemus ja lisäksi hän on ollut kehittämässä ja suunnittelemassa matematiikan abikursseja Yo-valmennukselle. Päivi on aina ollut kiinnostunut opetuksen kehittämisestä ja menetelmien vaikutuksesta oppimiseen. Päivin tunneilla on avoin, motivoiva ja kannustava ilmapiiri, joka mahdollistaa tehokkaan oppimisen

Matematiikka, Tilastot ja todennäköisyys
Iina Nieminen, DI: Teknis-luonnontieteet, matemaattisten aineiden opettajan pätevyys
Iinalla on kokemusta eri koulutusasteilta matematiikan opettamisesta. Tällä hetkellä Iina on opettajana TAMK:ssa. Iina pyrkii opettaessaan selkeyteen ja havainnollisuuteen edistääkseen opiskelijoiden ymmärrystä vaikeimmissakin aiheissa. Iina on kiinnostunut matematiikan käytännön sovelluskohteista ja tuo niitä mielellään esiin opetuksessaan.

Matematiikka, Tilastot ja todennäköisyys
Jenna Ojaniemi, FM. Jenna on koulutukseltaan matematiikan aineenopettaja ja työskentelee lukiossa opettajana. Lukion lisäksi Jenna on opettanut myös kauppatieteiden valmennuskursseilla. Jennalla on taito luoda opiskeltavista aiheista selkeitä kokonaisuuksia, mutta samalla pitää opetus innostavana ja tavoitteellisena.

Historia, Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1)
Ville Hirvonen, FM (yleinen historia). Villellä on historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajan pätevyys. Villellä on 8 vuoden opettaja- ja koulutuskokemus ja hän työskentelee tällä hetkellä päätoimisena historian, yhteiskuntaopin sekä tieto- ja viestintätekniikan opettajana Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa. Ville toimii kauppatieteiden valmennuskurssopettajana nyt neljättä vuotta ja on opettanut sitä ennen historian ja yhteiskuntaopin abikurssella. Aikaan Ville pro gradu -tutkielma yliopistossa liittyi juurikin talouden painoarvoon historian oppikirjoissa. Ville on saanut kaikissa työpaikoissaan opetustyylistään kiitettävää palautetta.

Historia, Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1)
Jussi Jalonen, FT. Jussi on Tampereella työskentelevä historiantutkija, tietokirjailija ja Oulun yliopiston dosentti. Jussilla on monipuolinen ja kattava yliopistotason kokemus oman alansa tutkijana ja opettajana. Sekä kontakti- että verkko-opetuksessa hän tekee modernin historian eläväksi ajatuksia herättelevillä esimerkeillä. Iskevä, suoraan asiaan menevä ja historiallista prosessia havainnollistava opetustyyli on saanut erittäin myönteistä palautetta opiskelijoilta.