Valmennuskurssit kauppakorkeaan 2021 - Tervetuloa menestymään!

Ekonomivalmennus on Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa toimiva valmennuskurssi- ja koulutusorganisaatio, joka järjestää laadukkaita valmennuskursseja kauppakorkeakouluihin pyrkiville. Kurssivalikoimaamme kuuluu perinteisten lähiopetuskurssien lisäksi myös itsenäisempään opiskeluun soveltuva, ajasta ja paikasta riippumaton, verkkovalmennuskurssi. Kevään 2021 uutuutena tarjoamme eLive-kursseja (online-kurssi), joilla pääset osallistumaan opetukseen esimerkiksi omalta tietokoneeltasi. 

 

Ekonomivalmennus on ollut jo useita vuosia oman alansa ylivoimainen markkinajohtaja kurssilaisten ja ennen kaikkea sisäänpäässeiden määrällä mitattuna.

 

Tulokset ratkaisevat!

 • 382 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan keväällä 2020 valintakokeen perusteella suomenkielisestä kauppakorkeakoulusta. Valintakoekiintiössä aloituspaikkoja oli keväällä 2020 yhteensä 433.
 • Kaikista valintakokeella keväällä 2020 sisäänpäässeistä yli 88 % (382/433) kävi Ekonomivalmennuksen valmennuskurssin.
 • Ekonomivalmennuksen kurssilaiset saivat 97 % Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun valintakoekiintiöpaikoista keväällä 2020.

VALINTAKOKEELLA OPISKELUPAIKAN SAANEET EKONOMIVALMENNUKSEN KURSSILAISET KEVÄT 2020

Yliopisto

Ekonomivalmennuksen

valmennuskurssilaisten

osuus

valintakokeella

opiskelupaikan 

saaneista

Opiskelupaikan saaneet Ekonomivalmennuksen

valmennuskurssilaiset per

aloituspaikat

valintakoekiintiössä

Aalto-yliopiston

kauppakorkeakoulu

97 %

75/77

Turun yliopiston

kauppakorkeakoulu

97 %

33/34

Tampereen

yliopisto

85 %

57/67

Vaasan

yliopisto

96 %

90/94

Oulun

kauppakorkeakoulu

66 %

29/44

Lappeenrannan

teknillinen yliopisto

91 %

29/32

Jyväskylän

kauppakorkeakoulu

88 %

36/41

Suomenkieliset

kauppakorkeakoulut

yhteensä

88 %

382/433

Taulukon luvuissa on mukana vain valintakokeella opiskelupaikan saaneet.

 

Yksikään toinen kurssijärjestäjä ei pysty esittämään vastaavia tuloksia. Valintakokeella opiskelupaikan saaneista on Ekonomivalmennuksen valmennuskurssilaisia moninkertaisesti enemmän kuin kaikilta muilta valmennuskursseilta on yhteensä. Valmennuskurssin tuloksia mitataan saavutetuilla opiskelupaikoilla. Ekonomivalmennus on todistetusti tulosten perusteella ylivoimaisesti paras valmennuskurssi.

 

Valitse rehellinen ja tulosta tekevä kurssijärjestäjä. Meidän ei tarvitse vääristellä sisäänpäässeiden lukumääriä, kuten osa kilpailijoistamme tekee. Kysy kauppakorkeakoulussa opiskelevalta tuttavaltasi, minkä valmennuskurssin sisäänpäässeet ovat käyneet. Jos vierailet kauppakorkeakoululla, kysy mielipidettä Ekonomivalmennuksen valmennuskurssista, koska valtaosa valintakokeella sisäänpäässeistä on käynyt kurssimme.

 

Lue lisää kevään 2020 valmennuskurssin tuloksista ja kurssipalautteesta tästä linkistä. 

Kevään 2020 verkkokurssilaisten antamaan palautteeseen pääset tutustumaan tästä.

Aikaisempien vuosien tuloksia ja kurssipalautetta voit lukea täältä.

 

Suurin osa hakijoista osallistuu edelleen valintakokeeseen 

Viime vuosina kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa on ollut noin 1 500 aloituspaikkaa ja ensisijaisia hakijoita on ollut noin 8 000. Aloituspaikoista 60 % täytetään todistuksella ja 40 % valintakokeella. Keskimäärin alle 12 % hakijoista sai opiskelupaikan todistuksella. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ensisijaisista hakijoista vain noin 5 % saa opiskelupaikan todistuksen perusteella. Uusi valintamenettely suosii sellaisia hakijoita, joilla on erinomainen todistus. Todistusvalinnan jälkeen jäljelle jää noin 7 000 ensisijaista hakijaa, joille on tarjolla valintakoekiintiössä vain noin 600 opiskelupaikkaa. Alle 10 % hakijoista saa haluamansa opiskelupaikan valintakoekiintiössä.

 

Hakukohteesta riippuen noin 90 % hakijoista osallistuu edelleen valintakokeeseen. Kilpailu opiskelupaikoista valintakoekiintiössä on kovempaa kuin aikaisemmin. Hakijan on menestyttävä valintakokeessa erittäin hyvin. Aikaisempien vuosien tulosten perusteella Ekonomivalmennuksen valmennuskurssille osallistuminen parantaa merkittävästi mahdollisuuksiasi saada unelmien opiskelupaikka kauppakorkeakoulusta.

 

Tilaa ilmainen opiskeluopas kauppakorkeaan 2021 hakeville tästä. 

 

Valmennuskurssimme sisältö lyhyesti:

Valmennuskurssijärjestäjissä on suuria eroja, joten parhaan kurssin valitseminen saattaa tuottaa päänvaivaa. Hintojen ja opetustuntimäärien vertailu on helppoa, mutta valmennuskurssin paremmuuden ratkaisevat aivan muut asiat. Ratkaisevaa on erityisesti opetuksen laatu - sinun pääsykoemenestyksesi voi olla siitä kiinni. Opetuksen korkea taso sekä verkko- ja kurssimateriaaliemme laajuus erottavat meidät muista kurssijärjestäjistä. Aikaisempina vuosina erinomaista palautetta saaneet opettajamme jatkavat kouluttajinamme myös keväällä 2021. Kaikilla opettajillamme on useiden vuosien opetus- ja koulutuskokemus. Seuraamme jatkuvasti covid19-tilanteen kehitystä ja noudatamme lähiopetuskursseillamme viranomaisohjeita ja -suosituksia. Ekonomivalmennuksella on mahdollisuus järjestää etäopetusta lähiopetuskurssien aikataulujen mukaisesti välittömästi tilanteen niin vaatiessa. Voit lukea tarkemmista toimintaohjeistamme täältä. Verkkovalmennuskurssilla ja eLive (online) -kurssilla voit osallistua opetukseen turvallisesti covid19-tilanteesta huolimatta. 

 • Markkinoiden eniten oppitunteja
  • 160 oppituntia + opetusvideot 2021 104 oppituntia =  264 oppituntia
  • Yli 300 oppituntia opetusvideoita vuosilta 2019 ja 2020 sekä erillinen kansantalouden syventävä lisämateriaali ovat käytössäsi heti ilmoittauduttuasi.
 • Markkinoiden eniten harjoituspääsykokeita
  • 14 harjoituspääsykoetta malliratkaisuineen
 • Markkinoiden eniten harjoitustehtäviä
  • Yli 4 500 harjoitustehtävää malliratkaisuineen
 • Erittäin kokeneet ammattiopettajat oppitunneilla, opetusvideoilla ja keskustelupalstoilla
  • Kurssipalautteen perusteella valintakokeessa menestyminen vain teoriaa lukemalla ja tehtäviä tekemällä onnistuu harvoin.
  • Katso esimerkkejä kevään 2018 luennoista ja totea korkea laatutasomme itse! Videot löytyvät täältä.
 • Oppimiskone
  • Itsenäiseen harjoitteluun ja oppimisen tueksi
  • Sisältää yli 50 erilaista harjoituskoevaihtoehtoa, joita voit tehdä rajattomasti
 • Markkinoiden ylivoimaisesti laajin ja monipuolisin verkkovalmennuskurssi
  • Sisältää lähiopetuskurssien 2021 opetussisällön videoituna (yli 100 ot), aiempien vuosien opetustallenteet yli 300 oppituntia sekä rajattoman määrän harjoituskokeita ja tehtäviä.
  • Keväällä 2020 valmennuskurssilaisemme tekivät yhteensä yli 450 000 harjoituskoetta ja vastasivat yli 5,6 miljoonaan harjoitustehtävään Moodle verkko-oppimisympäristössämme. Muilla kurssijärjestäjillä ei ole sisällöltään vastaavaa verkkoympäristöä. 
  • Tutustu tulosten ja kurssipalautteen perusteella markkinoiden ylivoimaisesti parhaaseen verkkovalmennuskurssiin
  • Sähköiset materiaalit ovat koko ajan ajantasalla!
 • Oman osaamisen seuranta on käytössä kaikilla kursseillamme!

Voit aloittaa harjoittelun heti kurssimaksun maksettuasi! Saat kurssimateriaalin käyttöösi, kun ensimmäinen osa kurssimaksusta on maksettu. 

 

Verkko-oppimisympäristön sisältöön voit tutustua tarkemmin TÄÄLLÄ.

 

Verkkoympäristömme uudet ominaisuudet

 • Oppimispolut
  • Oppiainekohtaiset oppimispolut johdattavat sinut läpi valintakoeoppimäärien loogisesti edeten. Jokainen oppimispolku koostuu useasta oppitunnista, joissa teoriaan perehdytään tekstin, kuvien ja videoiden avulla. Oppitunnit myös syventävät lukiotietojasi siellä, missä se valintakokeen näkökulmasta on keskeistä. Jokainen oppitunti päättyy kertauskysymyksiin, joiden avulla pääset testaamaan omaa osaamistasi oppitunnin aihepiiristä. Kun olet vastannut kysymyksiin oikein, opintopolku johdattaa sinut seuraavalle oppitunnille. Näin sinun ei tarvitse itse miettiä, mitä tehdä seuraavaksi. Halutessasi voit myös palata polulla taaksepäin kertaamaan aiempien oppituntien sisältöjä.
  • Ekstrana oma oppimispolkunsa matematiikan perustaitojen kertaamiseen valintakokeen näkökulmasta!
  • Huomaa, että oppimispolkujen lisäksi sinulla on käytössäsi sähköiset ja painetut oppiainekohtaiset teoriatiivistelmät.
 • Osaamisen seuranta
  • Pääset seuraamaan osaamisesi kehittymistä sekä oppiainekohtaisesti että kokonaisuutena. Halutessasi voit myös verrata omaa edistymistäsi muihin kurssilaisiin!
 • Tehtävien kertaustoiminto
  • Haluatko tehdä juuri niitä tehtäviä, joita et ole aiemmin osannut? Näet väärin vastatut kysymykset kootusti ja voit palata ratkaisemaan tehtäviä uudelleen oman lukuaikataulusi mukaisesti. Toiminto auttaa sinua kiinnittämään huomiosi juuri niihin asioihin, jotka kaipaavat vielä hienosäätöä.
 • Ajankäytön seuranta
  • Kuinka paljon niitä opiskelutunteja onkaan kertynyt? Ajankäytön seuranta auttaa sinut tässä. Julkaisemme myös säännöllisesti muiden kurssilaisten ajankäytön anonyymisti, joten voit verrata omaa ajankäyttöäsi myös muihin hakijoihin.

Ilmoittaudu nyt kevään 2021 kursseillemme!

  Lähiopetus-kurssi eLive- kurssi

Verkko-

kurssi

Aikataulutettu opetus

kyllä kyllä ei
Mahdollisuus kysyä opetuksen aikana kyllä kyllä ei

Taloustiedon kyselytunnit

kyllä kyllä  ei

Historian kyselytunnit

kyllä kyllä ei

Opetustallenteet

kyllä kyllä kyllä

Painetut kurssimateriaalit

kyllä kyllä kyllä
Sähköiset kurssimateriaalit kyllä kyllä kyllä
Ainekohtaiset opintopolut kyllä kyllä kyllä
14 harjoituspääsykoetta kyllä kyllä kyllä
Yli 4 500 harjoitustehtävää kyllä kyllä kyllä
Tehtävien kertaustoiminto kyllä kyllä kyllä
Oppimiskone kyllä kyllä kyllä
Oman osaamisen seuranta kyllä kyllä kyllä
Keskustelu- ja kysymyspalstat kyllä kyllä kyllä

 

 • Lähiopetuskurssit
  • Aamukurssit hinta 1190 € ja iltakurssit hinta 990 €. Kurssien ainoa eroa on opetuksen ajankohta (kellonaika).
  • Jos sinusta tuntuu, että haluat vaihtaa lähiopetuskurssin eLive-kurssiksi tai verkkovalmennuskurssiksi ilmoittautumisesi jälkeeen, voit halutessasi vaihtaa kurssia.
 • eLive-kurssi (online-kurssi) Hinta 990 €
  • Verkkovalmennuskurssin sisältö kuuluu aamukurssin, iltakurssin ja eLive-kurssin sisältöön.
  • Halutessasi voit vaihtaa eLive-kurssin verkkovalmennuskurssiksi vielä kahden ensimmäisen kurssikerran jälkeen.
 • Verkkovalmennuskurssin hinta erikseen ostettuna on 490 €. (Loppukevään alennettu hinta. Hinta normaalisti 590 €.)
  • Verkkokurssi sisältää myös painetut kurssimateriaalit. 
 • Valmennuskursseihimme kuuluu takuu/vakuutus: mikäli et saa haluamaasi opiskelupaikkaa kauppakorkeakoulusta keväällä 2021, voit halutessasi osallistua valmennuskurssille keväällä 2022 tai 2023 takuuhinnalla, joka on 50 % kurssin normaalihinnasta.
 • Valmennuskursimme voit maksaa 1-5 erässä! Erissä maksaminen ei aiheuta ylimääräisiä kuluja. Tietoja valmennuskurssin maksamisesta löydät täältä!

Kurssimateriaalit saat käyttöösi heti, kun ensimmäinen osa kurssimaksusta on maksettu.

Sivustolla käytetään evästeitä.

 

Verkko-oppimisympäristön sisältöön voit tutustua tarkemmin TÄÄLLÄ.