Oppimisympäristön sisältö

Tällä sivulla esittelemme Moodle verkko-oppimisympäristömme sisältöä ja ominaisuuksia. 

Selainpohjainen verkko-oppimisympäristö

Ekonomivalmennuksen valmennuskurseilla käytetään Moodle verkko-oppimisympäristöä. Oppimisympäristö on selainpohjainen eikä sen käyttäminen vaadi mitään asennuksia laitteellesi. Sivusto on myös mobiilioptimoitu, joten sen käyttäminen onnistuu myös tabletilla ja älypuhelimella. Parhaan käyttökokemuksen saat tietokoneella ja tabletilla. Moodlesta on olemassa myös mobiiliaplikaatio, josta ei löydy kaikkia selainpohjaisen version toiminnallisuuksia. Suosittelemme ensisijaisesti Moodlen käyttämistä joko tietokoneella tai tabletilla.

Oppimisympäristömme löydän seuraavasta osoitteesta: https://valmennuskurssi.ekonomivalmennus.fi

Ennakkoharjoittelumateriaali

Saat valmennuskurssin opetuksesta parhaan hyödyn, jos olet tutustunut valintakoevaatimuksiin jo ennen oppitunteja. Lue valintakoekirja 1­­­–2 kertaa läpi ennen oppitunteja ja tee oppiaineen ennakkoharjoittelumateriaali. Näin varmistumme siitä, että saat parhaan hyödyn oppitunneista. Kaikkea ei luonnollisestikaan pidä eikä tarvitsekaan osata eikä ymmärtää ennen oppitunteja. Pyri kuitenkin siihen, että osaamisesi olisi sellaisella tasolla, että tiedät, mitä et osaa ja osaat esittää kysymyksiä (oppitunneilla tai Moodle-verkko-oppimisympäristön keskustelupalstoilla). Ennakkomateriaalin tarkoitus on, että kurssilaisella on perustietoja asiasisällöstä ennen oppitunteja. Ennakkoharjoittelumateriaalin tehtävät ovat helppoja perustehtäviä, jotka koostuvat monivalinatehtävistä, väittämistä (tosi/epätosi-tehtävä), yhdistämistehtävistä ja lyhytvastaustehtävistä.

Oppimispolut

Oppiainekohtaiset oppimispolut johdattavat sinut läpi valintakoeoppimäärien loogisesti edeten. Jokainen oppimispolku koostuu useasta oppitunnista, joissa teoriaan perehdytään tekstin, kuvien tai videoiden avulla. Oppitunnit myös syventävät lukiotietojasi siellä, missä se valintakokeen näkökulmasta on keskeistä. Jokainen oppitunti päättyy kertauskysymyksiin, joiden avulla pääset testaamaan omaa osaamistasi oppitunnin aihepiiristä. Kun olet vastannut kysymyksiin oikein, opintopolku johdattaa sinut seuraavalle oppitunnille. Näin sinun ei tarvitse itse miettiä, mitä tehdä seuraavaksi. Halutessasi voit myös palata polulla taaksepäin kertaamaan aiempien oppituntien sisältöjä. Koska valintakoe on viime vuosina edellyttänyt vahvaa perusmatematiikan hallintaa, matematiikan perustaitojen kertaamiseen löytyy oma oppimispolkunsa. Huomaa, että oppimispolkujen lisäksi kurssilaisillamme on käytössä sähköiset ja painetut teoriakirjat, joihin on helppo tehdä omia muistiinpanoja. Katso kuvia oppimispoluista sivun alareunasta.

Ekstrana oma oppimispolkunsa matematiikan perustaitojen kertaamiseen valintakokeen näkökulmasta! Voit aloittaa matemaattisten taitojen opiskelun nollapohjalta. Kurssiin kuuluu tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan alkeet/perusteet osuus, jossa kerrataan matematiikan perustaitoja. Tämä osio on tarkoitettu erityisesti sellaisille hakijoille, joilla matematiikan osaaminen on heikolla tasolla tai aikaisemmista matematiikan opinnoista on kulunut jo aikaa.

 

Ekonomivalmennuksen teoriakirjat

Valmennuskurssiimme kuuluu Ekonomivalmennuksen omat teoriakirjat valintakoevaatimuksista sekä Ekonomivalmennuksen oma matematiikan oppikirja. Kurssilaiset saavat nämä käyttöönsä sekä digitaalisena että painettuna versiona. Painetut versiot kurssimateriaaleista jaetaan ensimmäisellä kurssikerralla. Verkkovalmennus- ja eLive-kurssilaisille toimitetaan kurssimateriaalit postitse. Teoriakirjojen tekemisessä on huomioitu markkinoilla olevien lukion kurssikirjojen sisältö, opetussuunnitelman tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä aikaisempien vuosien valintakokeet. Ekonomivalmennuksen kirjoja käytetään valmennuskurssin oppitunneilla.

Teoriakirjoihin on pyritty kokoamaan opetussuunnitelman mukaiset keskeisimmät asiat helposti luettavaan ja jäsenneltyyn muotoon. Voit käyttää tiivistelmiä oppimisen tukimateriaalina ja tiivistelmiin on esimerkiksi helppo tehdä muistiinpanoja. Osa kurssilaisista hyödyntää teoriakirjoja erittäin ahkerasti ja osa taas vähemmän. Jos jokin asia lukion oppikirjassa on selitetty lyhyesti tai epäselvästi, asiaa saattaa olla täydennetty tiivistelmissä sanallisesti ja/tai esimerkkien avulla. Olemme saaneet erinomaista palautetta teoriakirjoistamme aikaisempina vuosina.

Harjoitustehtävät

Sinulla on käytössäsi erittäin suuri määrä harjoitustehtäviä, joista valtaosa on pääsykokeen tapaan monivalintatehtäviä. Harjoitustehtäviä on yhteensä yli 5000 kappaletta.

Harjoitustehtävät ja ratkaisut löytyvät Moodlesta sähköisinä versioina. Kysymykset on jaettu jokaisesta oppiaineesta kategorioittain joko opetussuunnitelman sisällön tai aiheen mukaisesti. Lisäksi harjoitustehtävät on jaettu osiin vaikeusasteen mukaisesti. Opiskelun alkuvaiheessa kannattaa tehdä helpompia tehtäviä, ja myöhemmin keväällä kannattaa siirtyä vaativampiin tehtäviin. Samoista tehtävistä on rakennettu myös Oppimiskoneeseen erilaisia ja tasoisia tenttejä, joiden avulla pääset harjoittelemaan lisää (Oppimiskonetta esitellään tarkemmin seuraavassa kohdassa).

Suosittelemme, että aloitat harjoitustehtävien tekemisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mielellään jo heti ensimmäisen lukukerran jälkeen. Harjoitustehtäviä tekemällä näet, onko oppimista tapahtunut. Kun vastaat kysymyksiin oikein, sinulle kertyy kokemuspisteitä. Voit halutessasi verrata omaa kehittymistäsi myös muihin kurssilaisiimme.

Valintakokeen kysymyksiin vastaaminen vaatii asioiden tarkkaa muistamista ja ymmärtämistä. Hyödynnä harjoitustehtäviä ja Oppimiskoneen harjoituskokeita lukemisen tukena jo valmennuskurssin alusta lähtien. Tee runsaasti harjoitustehtäviä, jotta ymmärrät, kuinka tarkasti asiat pitää osata valintakokeessa. Harjoitustehtäviä on erittäin paljon, mutta on erittäin suositeltavaa, että teet ne kaikki!

Oppimiskone

Valmennuskurssilaistemme käytössä on ainutlaatuinen Oppimiskone, joka on kurssipalautteen perusteella monien mielestä verkko-oppimisympäristön parasta antia. Oppimiskone on ollut käytössä jo yhdeksän vuotta ja olemme kehittäneet sitä vuodesta toiseen.

Oppimiskoneessa on runsaasti erilaisia koevaihtoehtoja, joita kurssilaiset voivat tehdä täysin rajattomasti. Samaa koetta voi tehdä lukuisia kertoja uudestaan, koska Oppimiskone arpoo kysymyspankista uudet tehtävät seuraavaan kokeeseen. Keväällä 2022 kurssilaisemme vastasivat yli 8 miljoonaan harjoitustehtävään. Oppimiskoneessa on kokeita, joissa voi harjoitella vain yhden oppiaineen sisältöä tai vain jotain tiettyä osa-aluetta. Voit siis harjoitella tehtäviä oppiainekohtaisesti tai asiasisällön mukaisesti. Valmistautumisen alkuvaiheessa kannattaa tehdä suppeampia kappalekohtaisia kokeita ja osaamisen lisääntyessä siirtyä oppiainekohtaisiin kokeisiin. Näiden jälkeen kannattaa siirtyä laajempiin kokeisiin, joissa on kysymyksiä kaikista oppiaineista.

Harjoitustehtävät on jaettu osiin vaikeustason mukaisesti. Opiskelun alkuvaiheessa kannattaa tehdä helpompia tehtäviä ja myöhemmin keväällä kannattaa siirtyä vaativampiin tehtäviin.

Kertaustoiminto

Haluatko tehdä juuri niitä tehtäviä, joita et ole aiemmin osannut? Koska valintakokeessa on monta osioita, yksittäisten tehtävien muistaminen voi olla hankalaa. Siksi apunasi on ns. kertaustoiminto. Näet väärin vastatut kysymykset kootusti omassa kansiossaan ja voit palata ratkaisemaan tehtäviä uudelleen oman lukuaikataulusi mukaisesti. Tämä toiminto auttaa sinua kiinnittämään huomiosi juuri niihin asioihin, jotka kaipaavat vielä hienosäätöä.

Osaamisen seuranta

Ekonomivalmennuksen moodle verkko-oppimisympäristössä on useita edistymisen seurantaan liittyviä apuvälineitä. Pääset seuraamaan osaamisesi kehittymistä ainekohtaisesti ja näet esimerkiksi, kuinka monta matematiikan osa-aluetta olet jo suorittanut, ja paljonko niitä on vielä tekemättä. 

 

Kun vastaat kysymykseen oikein, saat siitä oppimispisteen. Osaamisesi kehittyy ja oppimispisteitä kertyy myös muista oppimista tukevista aktiviteeteistä, esimerkiksi teorian lukemisesta. 

matematiikan_oppimispisteet

 

Halutessasi sinulla on myös mahdollisuus verrata oman osaamisesi kehittymistä muihin kurssilaisiin ja kiriä kohti tulostaulun ykkössijaa!

verta_osaamisesi_kehittymista

Harjoituspääsykokeet

Ekonomivalmennuksen valmennuskurssiin kuuluu 14 harjoituspääsykoetta, joista neljä tehdään kurssipaikalla (Online- ja verkkokurssilaiset tekevät kaikki harjoituskokeet itsenäisesti) ja kymmenen verkko-oppimisympäristössä. Jokaisessa kokeessa on kysymyksiä kaikista oppiaineista. Paikan päällä tehtävien kokeiden ajankohdat löydät jokaisen kurssin aikataulusta. Verkkovälikokeiden aikataulu ilmoitetaan kevään kuluessa.

Harjoituspääsykokeet ovat erinomainen tapa mitata osaamisesi kehittymistä ja osaamistasi suhteessa muihin kurssilaisiin. Julkaisemme harjoituspääsykokeiden tulokset nimettöminä Moodlessa, kun koe on pidetty. On erittäin suositeltavaa katsoa myös muiden kurssilaisten koetuloksia ja harjoituskokeen keskiarvoa, koska se antaa hyvän kuvan oman osaamisesi tasosta. Opiskelupaikan saamiseksi sinun tulisi saada pisteet, jotka ovat keskiarvon yläpuolella. Mikäli tavoittelet opiskelupaikkaa valintakoekiintiössä Helsingistä, Turusta tai Tampereelta, sinun olisi hyvä olla parhaan 20­­­–30 %:n joukossa. Hakukohde vaikuttaa tavoitepistemäärääsi. Mikäli koepisteesi jäävät tavoitteestasi, sinun tulee kiristää opiskelutahtia, jotta saat haluamasi opiskelupaikan. Tee harjoituskokeet samaan aikaan kuin muutkin kurssilaiset, jotta harjoituskoetuloksesi ovat vertailukelpoisia muihin.

Tee kaikki harjoituskokeet huolellisesti ilman valintakoemateriaaleja. Harjoituskokeet ovat erinomainen tapa harjoitella valintakoetilannetta. Harjoituskokeissa voit myös testailla erilaisia strategioita siihen, miten saat parhaat mahdolliset pisteet: Kannattaako aloittaa matematiikasta vai jättää laskut kokeen loppuun? Kannattaako esimerkiksi vastata kaikkiin kysymyksiin vai vain niihin, jotka varmasti osaat? Tässä muutama erilainen strategia, joita voit miettiä ja kokeilla. Todennäköisesti saat parhaat koepisteet vastaamalla vain niihin kysymyksiin, jotka osaat, koska vääristä vastauksista tulee miinuspisteitä.

Ekonomivalmennuksen valmennuskursseilla saat ylivoimaisen edun suhteessa muiden kurssijärjestäjien tarjoamiin valmennuskursseihin. Kursseillemme osallistuu keväisin lukuisia kauppakorkeaan hakijoita (keväällä 2022 yli 1 000 kurssilaista), jotka tekevät kurssiin kuuluvat harjoituspääsykokeet samaan aikaan. Julkaisemme kurssilaisten koetulokset nimettöminä verkkoympäristössämme. Voit siis verrata omaa osaamista suhteessa muihin hakijoihin. Muilla valmennuskursseilla samanlainen vertailu ei ole mahdollista, koska muilla kursseilla osallistujamäärät ovat vähäisiä.

Katso alla olevalta videolta miten voit verrata harjoituskokeiden tuloksia muihin kurssilaisiin.

Opetusvideot ja luentotallenteet

Opetusvideot

Kurssiin kuuluu opetusvideoita yli 100 oppituntia. Opetusvideot on tuotettu ilman yleisöä, joten niissä ei ole taukoja tai kurssilaisten kysymyksiä.

Luentotallenteet

Tallennamme Online-kurssin opetuksen kokonaisuudessaan. Uusia tallenteita tuotetaan helmikuun kurssien yhteydessä. Luentotallenteet 2023 ovat lähi- ja Online-kurssilaistemme katsottavissa rajoituksetta koko kevään ajan. Voit siis kerrata vaikeampia asioita rajattomasti milloin ja missä vain! Vuoden 2023 luentotallenteiden lisäksi sinulla on käytössäsi yli 200 oppituntia vuonna 2022 tallennettuja luentotallenteita. Nämä videot ovat käytössäsi heti ilmoittautumisen jälkeen, joten pääset aloittamaan tehokkaan opiskelun heti ilmoittauduttuasi. Aiempien vuosien videot ovat käytössäsi läpi kurssin ilman aikarajaa. Keväällä sinulla on siis käytössäsi yli 300 oppituntia luentotallenteita sekä 100 oppituntia opetusvideoita.

Opetusvideoita ja luentotallenteita voi hyödyntää monella tapaa, esimerkiksi poissaolojen korvaamiseen ja kertaamiseen. Videoiden katsominen tuo myös vaihtelua lukemiseen. Jos usean lukutunnin jälkeen ei jaksa enää keskittyä lukemiseen tai tehtävien tekemiseen, saattaa videoiden katselu olla siinä tilanteessa hyvä vaihtoehto. Videoiden hyödyntäminen ja hyöty riippuu myös henkilöstä, koska me kaikki opimme eri tavalla. Joillekin videot ovat erinomainen tapa oppia, toisaalta osa ei koe saavansa niistä suurta hyötyä. Kurssipalautteen perusteella videot auttavat erityisesti vaikeampien asioiden kanssa. Suurta osaa auttaa se, että videoilla vaikeimpia asioita pilkotaan pieniin kokonaisuuksiin ja asioita käydään esimerkkien avulla läpi. Esimerkiksi taloustiedon lukiokirjoissa esimerkkien käyttö on rajallista.

Kysymys- ja keskustelualueet

Moodlessa on neljä eri kysymys- ja keskustelupalstaa, joissa voit esittää ja lukea muiden esittämiä kysymyksiä. Jokaisella oppiaineella on oma kysymyspalstansa, jossa valmennuskurssimme opettajat vastaavat kurssilaistemme esittämiin kysymyksiin. Oppiainekohtaisten keskustelu- ja kysymyspalstojen lisäksi on yleinen keskustelualue, jossa voit esittää kysymyksiä muista asioista, kuten hakemisesta, valintakokeesta, Moodlen toiminnallisuudesta yms.

Mikäli valintakoekirjoissa tai kurssimateriaalissa on sinua askarruttavia asioita, esitä rohkeasti kysymyksiä kysymyspalstoilla. Vaikka sinulla itselläsi ei olisi herännyt kysymyksiä, kannattaa kuitenkin tutustua muiden kurssilaisten esittämiin kysymyksiin; näin voit löytää sellaisia näkökulmia, joita et ole vielä itse huomannut. Kokemuksesta tiedämme, että kurssilaisia askarruttavat yleensä samat teemat. Usein joku toinen kurssilainen onkin jo ehtinyt kysyä sinua mietityttävästä asiasta, ja siten vastaus odottaakin sinua jo keskustelupalstalta.

Kurssilaisemme ovat käyttäneet kysymyspalstoja erittäin aktiivisesti. Keskustelualueilla on aikaisempina vuosina esitetty useita tuhansia kysymyksiä. Tällä hetkellä (syksy 2022) moodlessa on yli 5600 viestiketjua aikaisemmilta vuosilta.  Aikaisempien vuosien viestiketjut ovat anonyymisti näkyvillä verkkoympäristössämme. Muilla kurssijärjestäjillä ei ole vastaavaa tai samanlaajuista kysymysten arkistoa käytössään. Katso kuva kysymysalueista sivun alareunasta.

Kuvia matematiikan ennakkoharjoittelumateriaalista

Kuva matematiikan perustaitojen oppimispoluista

Kuva taloustiedon 2 kappaleen oppimispoluista

Esimerkki oppimispolkun sisällöstä

Oppimispoluissa teoriaa selvennetään kuvien avulla.

Kuva kysymys- ja keskustelualueista