Julkaistu

Yli 85 % kauppakorkeaan valintakokeella päässeistä kävi kurssimme keväällä 2022

Tulokset ratkaisevat! Yli 85 % kauppakorkeaan valintakokeella päässeistä kävi kurssimme keväällä 2022

Kurssistamme on todistetusti ollut merkittävää hyötyä valintakokeessa. 604 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan keväällä 2022 valintakokeen perusteella suomenkielisestä kauppakorkeakoulusta. Kaikista valintakokeella sisäänpäässeistä yli 85 % (604/709) kävi Ekonomivalmennuksen valmennuskurssin. Ekonomivalmennuksen valmennuskurssilaiset saivat melkein kaikki opiskelupaikat valintakoekiintiössä. Muilta valmennuskursseilta ei ole juurikaan opiskelupaikan saaneita.

Vuosina 2022 – 2019 Ekonomivalmennuksen kurssilaiset ovat saaneet 88 – 76 % opiskelupaikoista valintakoekiintiössä.