Valmennuskurssit

Tervetuloa menestymään!

Ekonomivalmennus on Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa toimiva valmennuskurssi- ja koulutusorganisaatio, joka järjestää laadukkaita valmennuskursseja kauppakorkeakouluihin pyrkiville. 

 

Perinteisesten lähiopetuskurssien lisäksi keväällä 2021 Ekonomivalmennus toteuttaa uutuutena eLive-kursseja (Online-kurssin), joiden opetus tapahtuu aikataulun mukaisesti livenä netissä. eLive-kurssilla pääset osallistumaan opetukseen missä tahansa! Kurssivalikoimaamme kuuluu myös itsenäiseen opiskeluun ja omiin aikatauluihin soveltuva verkkovalmennuskurssi, joka valmentaa sinua kauppatieteiden valintakokeeseen paikkakunnasta ja ajasta riippumatta. Verkkovalmennuskurssin sisältö kuuluu lähiopetuskurssin ja eLive-kurssin hintaan mutta verkkokurssin voi ostaa myös omana kokonaisuutenaan. Verkkovalmennuskurssi onkin suosituin kurssimme!

 

Ekonomivalmennuksen valmennuskurssi valmentaa sinua kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan pääsykokeeseen. Suomenkielisessä Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Aalto-yliopistonJyväskylän yliopistonOulun yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulut, Itä-Suomen, Tampereen ja Vaasan yliopistot sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

 

Millainen valintakoe on?

Kevään 2021 valmennuskurssimme vastaavat uusia valintakoevaatimuksia.

Lue lisää valintaperusteista ja valintakokeesta täältä.

 

Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (Opetushallituksen määräys 60/011/2015, opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen):

 • Taloustieto (YH2, yhteiskuntaopin kurssi)
 • Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi)
 • Tilastot ja todennäköisyys (MAB5, lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10). Valintakokeeseen riittää jompikumpi matematiikan oppimäärä.
 • kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.
 • Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin-kysymyksiä.
  • Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vastauksesta niitä vähennetään. 
  • Monivalintakoe saattaa kuulostaa helpolta mutta älä anna sen hämätä – koe on todellisuudessa erittäin vaikea. Opiskelupaikan saamiseksi valintakokeessa tulee menestyä erittäin hyvin ja virheitä ei juurikaan saa tehdä. 
 • Lue lisää valintakokeesta ja valintaperusteista täältä sekä tutustu aiemipien vuosien valintakokeisiin!

Mitä valintakokeessa menestyminen edellyttää?

Koska valintakoekiintiössä vain alle 10 % hakijoista saa haluamansa opiskelupaikan, on valintakokeeseen syytä valmistautua huolella ja valmistautumiseen tulee varata riittävästi aikaa. Käytännön kokemukseen pohjautuen voi sanoa, että opiskelupaikan saaminen edellyttää vähintään noin kahden kuukauden täysipäiväistä valmistautumista ja tuona aikana valintakoealue on luettava huolellisesti läpi neljästä kuuteen kertaan. Viime vuosina soveltavien tehtävien määrä on lisääntynyt, joten pelkällä ulkoa opettettelulla ei valintakokeessa enää menesty. Valintakokeessa menestyminen edellyttää lukion opetussuunnitelman kurssien lisäksi myös liiketoimintaosaamisen perusteiden tuntemusta sekä kykyä tulkita taloudellisia tilastoja ja kuvioita.

 

Valmennuskurssimme keskeisin sisältö:

1. Markkinoiden eniten oppitunteja ja opetusvideoita:

 • 160 oppituntia + opetusvideot 104 oppituntia = 264 oppituntia 
 • 32 opetuskertaa, joista 10 on itsenäisesti tehtäviä verkkovälikokeita
 • Opiskelutekniikka 14 ot
 • Harjoituspääsykokeet 56 ot (14 harjoituspääsykoetta), 4 kpl painettuja harjoituskokeita ja 10 kpl verkossa tehtäviä harjoituskokeita
 • Matematiikka (tilastot ja todennäköisyys MAB5 ja/tai todennäköisyys ja tilastot MAA10) 30 ot
 • Taloustieto (YH2) 30 ot
 • Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1) 20 ot
 • Taloudellisen tilastojen ja kuvioiden tulkinta sekä liiketoimintaosaamisen perusteet 5 ot
 • Aineiston osuus sekä soveltavat tehtävät valintakokeessa 5 ot

2. Markkinoiden eniten harjoituskokeita

 • 14 harjoituspääsykoetta malliratkaisuineen
  • 4 painettua harjoituskoetta
  • 10 verkossa tehtävää harjoituskoetta

3. Suomen laajin verkko- ja tehtävämateriaali (tehtävät ja videot)

 • Markkinoiden eniten tehtäviä: yli 4 500 harjoitustehtävää malliratkaisuineen!
 • Verkkovalmennuskurssi, joka sisältää kaikki valmennuskurssiluennot videoituna.
  • Opetusvideoita on yhteensä yli 100 oppituntia. Voit katsella videoita rajattomasti juuri silloin kuin sinulle sopii!
 • Verkko-oppimisympäristö, joka sisältää kurssimateriaalit sähköisessä muodossa. Voit siis opiskella milloin ja missä vain!
 • Oppimiskone: rajaton määrä harjoituskokeita ja -tehtäviä!
  • Verkko-oppimisympäristö Moodlessa kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti erilaisia harjoituskokeita.
  • Oppimiskoneessa on yli 50 erilaista harjoituskoevaihtoehtoa.
  • Kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti ainekohtaisia kokeita yhdestä aineesta tai vain osasta sitä. Voit siis harjoitella tehtäviä aine tai kappalekohtaisesti. Halutessasi voit opetella niitä osa-alueita, joissa koet tarvitsevasi eniten harjoitusta. Voit myös tehdä rajattomasti laajempia harjoituskokeita, joissa on kysymyksiä kaikista aihealueista.
  • Keväällä 2020 valmennuskurssilaisemme tekivät yhteensä yli 450 000 harjoituskoetta ja vastasivat yli 5,6 miljoonaan harjoitustehtävään Moodle verkko-oppimisympäristössämme. Oppimiskone on tarkoitettu itsenäiseen harjoitteluun ja sitä ei käytetä oppitunneilla eikä sillä korvata opetusta.
 • Keskustelupalstat, joissa pääset kysymymään opettajiltamme mieltä askarruttavista asioita

4. Aineistoharjoittelu ja soveltavat tehtävät valintakokeessa

 • Kurssilla opetellaan, miten sinun tulisi suhtautua kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.
 • Pääset tekemään erilaisia aineistoharjoitettelutehtäviä juuri kauppatieteen valintakokeen näkökulmasta.
 • Valmennuskurssilla opetaan aineistojen käsittelyä ja perehtymistä aikarajat ja kokeen luonne huomioden.
 • Aineistotehtäviä ja soveltavaa ajattelua vaativia tehtäviä on ollut vuoden 2018-2020 kokeissa runsaasti.Valmennuskurssilla harjoitellaan
  • soveltavien tehtävien ratkaisua,
  • taloudellisten tilastojen ja kuvioiden tukintaa sekä
  • liiketoimintaosaamisen perusteita.

Verkko-oppimisympäristö on avataan syyskuussa 2020. Voit aloittaa harjoittelun heti kurssimaksun maksettuasi.

 

Valmennuskurssimme rakentuvat useasta eri kokonaisuudesta:

1. Opiskelutekniikan opetus, tehokas opiskelu ja avaimet opiskelupaikan saavuttamiseen (14 ot)

 

Valmennuskurssi alkaa opiskelutekniikan opetuksella. Tuntien tarkoituksena on auttaa sinua valmistautumaan pääsykokeeseen tehokkaasti ja oikealla tavalla. Keskeisimpiä sisältöjä ovat: motivaatio ja ajankäyttö, monivalintakokeen erityisluonne ja kurssimateriaalin tehokas hyödyntäminen. Kurssipalautteen perusteella ensimmäistä kurssipäivää on pidetty erittäin hyödyllisenä. Kurssin loppupuolella opiskelutekniikan opetukseen sisältyy ohjeiden antaminen varsinaista pääsykoetilannetta varten.

 

Kurssiin sisältyy henkistä valmennusta, joka antaa työkaluja muun muassa riittävän jaksamisen sekä palautumisen tueksi, stressin lieventämiseen, kestävän motivaation rakentamiseen, itseluottamuksen kasvattamiseen sekä koejännityksen hallitsemiseen. 

 

2.Tuutorointi

 

Jokaisella kurssilla on kurssituutori, jonka tehtävä on kannustaa ja tsempata hakijoita sekä kertoa omakohtaisia kokemuksia omasta valmistautumisesta. Tuutorit ovat tukenasi koko kevään valmennuskurssin ajan. He käyvät kurssipaikalla kurssin aikana sekä valvovat ja tarkastavat harjoituspääsykokeita. Tuutoreihin voit olla yhteydessä myös muina aikoina.

 

3. Aineopetus (90 ot)

 • Tilastot ja todennäköisyyslaskenta (MAB5 ja MAA10, 30 ot)
 • Taloustieto (YH2, 30 ot)
 • Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, 20 ot)
 • Aineiston osuus sekä soveltavat tehtävät pääsykokeessa (5 ot)
 • Taloudellisten tilastojen ja kuvioiden tulkinta sekä liiketoimintaosaamisen perusteet (5 ot)

Lähiopetustunnit pidetään asiantuntijaopettajan johdolla. Kaikilla opettajillamme on runsaasti aiempaa opetuskokemusta ja heillä on ylempi korkeakoulututkinto. Kaikki opettajamme toimivat päätyössään opetustehtävissä. Aikaisempina vuosina olemme saaneet erinomaista palautetta opetuksestamme. Lue lisää opettajistamme. Oppitunneilla valintakoevaatimukset käydään laajasti läpi esimerkkien avulla. Tunneilla ja harjoituksissa huomioidaan valintakokeen luonne, joka on monivalintakoe. Tunneilla harjoitellaan runsaasti aikaisempien vuosien valintakokeiden tehtäviä, soveltavia tehtäviä sekä kuvioiden ja tilastojen tulkintaan liittyviä tehtäviä.

 

Katso esimerkkejä kevään 2018 luennoista ja totea korkea laatutasomme itse! Videot löytyvät täältä.

 

4. Videoluennot 104 ot (aineopetus 90 ot + opiskelutekniikka 14 ot)

 

Kuvaamme valmennuskurssin lähiopetuksen kokonaisuudessaan. Opetusvideot ovat kaikkien kurssilaistemme katsottavissa rajoituksetta koko kevään ajan. 

 

5. Harjoituspääsykokeet (14 kpl eli 56 ot)

 

Valmennuskurssiin kuuluu 14 täysimittaista harjoituspääsykoetta, joissa on kysymyksiä kaikista aihealueista. Joissain kokeissa on lisäksi kokeessa erikseen jaettava aineisto-osuus. 4 painettua harjoituskoetta tehdään paikan päällä ja 10 harjoituskoetta tehdään Moodlen verkko-oppimisympäristössä. Kaikkiin harjoituspääsykokeisiin kuuluu myös malliratkaisut. Kursseillemme osallistuu keväisin lukuisia kauppakorkeaan hakijoita (keväällä 2020 yli 1000 kurssilaista), jotka tekevät kurssiin kuuluvat harjoituspääsykokeet samaan aikaan. Julkaisemme kurssilaisten koetulokset nimettöminä verkkoympäristössämme. Näin pääset vertaamaan omaa osaamistasi suhteessa muihin hakijoihin. Tämä on ainut laatuinen mahdollisuus muihin kurssijärjestäjiin verrattuna!

 

6. Ekonomivalmennuksen Moodle verkko-oppimisympäristö ja kurssimateriaali

 

Lähiopetuskurssiin ja verkkovalmennuskurssiin kuuluu Ekonomivalmennuksen ainutlaatuinen verkko-oppimisympäristö, joka sisältää maineikkaan Oppimiskoneen.

Verkko-oppimisympäristön ja kurssimateriaalin sisältö lyhyesti:

 • Avaimet opiskelupaikan saavuttamiseen, Opiskeluopas
 • Painetut ja sähköiset teoriatiivistelmät (3 kpl) valintakoevaatimuksista
 • Yli 4500 harjoitustehtävää
 • Ennakkoharjoittelumateriaali
 • Videoluennot
 • Keskustelupalstat
 • Harjoituspääsykokeiden tulokset
 • Vuosien 2018-2020 valintakoetehtävät malliratkaisuineen

Käytössäsi on siis markkinoiden ylivoimaisesti laajin ja monipuolisin verkko-oppimisympäristö ja kurssimateriaali!

 

7. Oppimiskone

 

Valmennuskurssimme sisältöön kuuluu ainutlaatuinen Oppimiskone. Muilla kurssijärjestäjillä ei käytössään vastaavaa tai sen laajuista sovellusta. Oppimiskoneessa on rajaton määrä harjoituskokeita ja -tehtäviä. Verkko-oppimisympäristö Moodlessa kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti erilaisia harjoituskokeita. Oppimiskoneessa on yli 50 erilaista harjoituskoevaihtoehtoa. Kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti ainekohtaisia kokeita yhdestä aineesta tai vain osasta sitä. Voit siis harjoitella tehtäviä aine tai kappalekohtaisesti. Halutessasi voit opiskella juuri niitä osa-alueita, joissa koet tarvitsevasi eniten harjoitusta. Voit myös tehdä rajattomasti laajempia harjoituskokeita, joissa on kysymyksiä kaikista aihealueista. Oppimiskoneessa voit valita harjoituskokeita myös tehtävien vaikeustason mukaisesti. Keväällä 2020 valmennuskurssilaisemme tekivät yhteensä yli 450 000 harjoituskoetta ja vastasivat yli 5,6 miljoonaan harjoitustehtävään Moodle verkko-oppimisympäristössämme. Kurssipalautteen perusteella Oppimiskone on monien mielestä kurssin parasta antia. Oppimiskone on ollut käytössämme jo useita vuosia ja olemme kehittäneet sitä vuodesta toiseen.

 

Alla on Oppimiskoneen esittelyvideo.

(Tämä video on vanhasta verkko-oppimisympäristöstämme. Uudessa versiossa on huomattavasti enemmän ominaisuuksia sekä lukuisia muita päivityksiä.)

 

 

 

8. Keskeisimmät muutokset aikaisempien vuosien kursseihin:

 • Olemme lisänneet kurssin sisältöön ja kurssimateriaaliin soveltavia harjoitustehtäviä ja niiden ratkaisemista
 • Olemme lisänneet kurssin sisältöön ja kurssimateriaaliin taloudellisten tilastojen ja kuvaajien tulkintaa sekä niihin liittyviä harjoitustehtäviä
 • Olemme lisänneet kurssin sisältöön liiketoimintaosaamisen opetusta
 • Kurssiin kuuluu 14 harjoituspääsykoetta, jotka ovat soveltavampia ja monipuolisempia kuin aikaisempina vuosina (vuonna 2020 kokeita oli 9 kpl)
 • Matematiikan opetuksessa painotetaan aiempaa enemmän tilastotiedon osuutta

 

Ilmoittaudu nyt kevään 2021 kursseillemme!

 • Lähiopetuskurssit
  • Aamukurssit hinta 1190 € ja iltakurssit hinta 990 €. Kurssien ainoa eroa on opetuksen ajankohta (kellonaika).
 • eLive-kurssi (online-kurssi) 990 € 
  • Verkkovalmennuskurssin sisältö kuuluu aamukurssin, iltakurssin ja eLive-kurssin sisältöön.
 • Verkkovalmennuskurssin hinta erikseen ostettuna on 450 €. (Hinta voimassa 30.9.2020 saakka. Normaalihinta 590 euroa).
  • Verkkokurssi sisältää myös painetut kurssimateriaalit. 
 • Valmennuskursseihimme kuuluu takuu/vakuutus: mikäli et saa haluamaasi opiskelupaikkaa kauppakorkeakoulusta tai kauppatieteellisestä tiedekunnasta keväällä 2021, voit halutessasi osallistua valmennuskurssille keväällä 2022 tai 2023 takuuhinnalla, joka on 50 % kurssin hinnasta.
 • Valmennuskursimme voit maksaa 1-5 erässä! Erissä maksaminen ei aiheuta ylimääräisiä kuluja. Tietoja valmennuskurssin maksamisesta löydät täältä!

 

Lähiopetus-, eLive- ja verkkovalmennuskurssin oppimisympäristö avataan viimeistään syyskuussa 2020.

Verkko-oppimisympäristöön pääset seuraavasta osoitteesta: http://valmennuskurssi.ekonomivalmennus.fi

 

Ekonomivalmennus on laajentanut toimintaansa myös matematiikan abikursseihin. 
Voit tutustua matematiikan abikurssien sisältöön tarkemmin seuraavassa osoitteessa: https://yo-valmennus.fi

Kurssivalikoima:

 • Helsinki helmikuu aamu
 • Helsinki helmikuu ilta
 • Helsinki huhtikuu aamu
 • Helsinki huhtikuu ilta
 • Tampere helmikuu ilta
 • Tampere huhtikuu aamu 
 • Tampere huhtikuu ilta
 • Turku helmikuu ilta
 • Turku huhtikuu aamu
 • Turku huhtikuu ilta
 • Oulu huhtikuu
 • eLive-helmikuu aamu
 • eLive-huhtikuu aamu
 • Verkkovalmennuskurssi

  

 

 

Sivuston yhteistyökumppani hakukoneoptimoinnissa on google-hakukoneoptimointi.