Miksi Ekonomivalmennuksen valmennuskurssille?

Koska haluat saada opiskelupaikan!

Tulokset ratkaisevat!

Ekonomivalmennuksen valmennuskursseilta on enemmän sisäänpäässeita kuin kaikilta muilta valmennuskursseilta yhteensä.

Valitse rehellinen kurssijärjestäjä. Meidän ei tarvitse vääristellä sisäänpäässeiden lukumääriä, niinkuin osa kilpailijoistamme tekee. Kysy kauppakorkeakoulussa opiskelevalta tuttavaltasi minkä kurssin sisäänpäässeet ovat käyneet. Jos vierailet kauppakorkeakoululla, niin kysy mielipidettä Ekonomivalmennuksen kurssista, koska valtaosa valintakokeella sisäänpäässeistä on käynyt kurssimme.

 

Yli 520 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan valintakoekiintiössä keväällä 2019.

Yli 410 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan valintakoekiintiössä keväällä 2018.

Voit tutustua alla oleviin kurssipalautteisiin etukäteen.

Lue kevään 2019 tuloksistamme ja kurssipalautteesta tästä linkistä.

Lue kevään 2019 verkkokurssilaisten antama palaute tästä.

 

Edeltävät vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska vuodesta 2018 lähtien 60 % opiskelupaikoista täytetään todistuksen perustella. 

Yli 640 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan keväällä 2017.

Yli 530 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan keväällä 2016.

Yli 370 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan keväällä 2015. 

Mikään muu kurssijärjestäjä ei pysty esittämään vastaavia lukuja. Kun tulokset ratkaisevat, valitse Ekonomivalmennus! 

 

 

 

Kuningaskuluttajan keväällä 2015 tekemän tutkimuksen mukaan kauppatieteen opintoihin päässeet olivat käyneet useimmin Ekonomivalmennuksen valmennuskurssin.

 

Kuningaskuluttaja valmennuskurssit

Tutkimukseen pääset tästä linkistä.

 

Suurin osa hakijoista osallistuu edelleen valintakokeeseen 

Keväällä 2019 suomenkielisessä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa oli 1547 aloituspaikkaa. Ensisijaisia hakijoita keväällä 2019 oli 7796. Keväällä 2019 aloituspaikoista 60 % eli  893 paikkaa täytettiin todistuksen perusteella. Keskimäärin alle 12 % hakijoista sai opiskelupaikan todistuksen perusteella. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ensisijaisista hakijoista noin 5 % sai opiskelupaikan todistuksen perusteella. Uusi valintamenettely suosii sellaisia hakijoita, joilla on erinomainen todistus. Todistusvalinnan jälkeen jäljelle jäi noin 6900 ensisijaista hakijaa ja vain 654 opiskelupaikkaa valintakoekiintiössä. Alle 10 % hakijoista valintakoekiintiössä saa haluamansa opiskelupaikan.

 

Hakukohteesta riippuen noin 90 % hakijoista osallistuu edelleen valintakokeeseen. Kilpailu opiskelupaikoista valintakoekiintiössä on kovempaa kuin aikaisemmin. Hakijan on menestyttävä valintakokeessa erittäin hyvin. Aikaisempien vuosien tulosten perusteella Ekonomivalmennuksen valmennuskurssille osallistuminen parantaa merkittävästi mahdollisuuksiasi saada haluamasi opiskelupaikka kauppakorkeakoulusta.

 

Miksi valmennuskurssille osallistuminen kannattaa ja miten valmennuskurssimme eroavat lukio-opetuksesta?

Valmennuskurssin ja opetuksen ainoa päämäärä on menestyminen valintakokeessa, mistä johtuen tutustumme kaikkiin kirjasarjoihin sekä opetussuunnitelman sisältöön opetustamme suunniteltaessa. Valintakoe on monivalintakoe ja kysymysten luonne huomioidaan opetuksessa. Käymme valintakoevaatimuksia laajemmin läpi kuin lukion kurssikirjoissa. Valintakokeessa ei menesty pelkästään lukiokirjojen tietojen perusteella. Valintakokeessa menestyminen edellyttää lukion opetussuunnitelman kurssien lisäksi myös liiketoimintaosaamisen perusteiden tuntemusta sekä kykyä tulkita ja analysoida taloudellisia tilastoja ja kuvioita. Valintakokeessa menestyminen edellyttää myös soveltavien tehtävien ratkaisukykyä. Monia näitä asioita ei käydä läpi lukion peruskursseilla. Opetuksessa käymme asioita läpi esimerkkien avulla, jotta ne tulevat syvällisesti ymmärretyksi. Kurssipalautteen perusteella opetuksemme onkin äärimmäisen tehokasta ja motivoivaa.
 
Kurssimateriaali on oleellisesti laajempi kuin pelkkä lukion kurssikirja. Teemme jokaisesta kolmesta aineesta noin 1000 harjoitustehtävää, joista valtaosa on pääsykokeen tapaan monivalintatehtäviä ja oikein/väärin tehtäviä. Valintakokeessa esitetään vain monivalintatehtäviä ja/tai oikein/väärin väittämiä, joita ei lukion kirjoista juurikaan löydy. Kurssimateriaaliin kuuluu runsaasti myös soveltavia tehtäviä, aineistotehtäviä sekä taloudellisten kuvioiden ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen liittyviä harjoituksia. Ekonomivalmennuksen valmennuskurssiin kuuluu oma oppikirja/teoriatiivistelmä jokaisesta aineesta ja niiden tekemisessä huomioidaan nykyisten kurssikirjojen sisältö sekä opetussuunnitelman tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Ekonomivalmennuksen kirjoissa sisältö on laajempi kuin nykyisissä kurssikirjoissa ja vastaa näin paremmin osaamisvaatimuksena olevaa opetussuunnitelman sisältöä.


Valmennuskurssilla voit verrata omaa osaamistasi suhteessa muihin hakijoihin. Valmennuskurssilaisemme tekevät kurssiin kuuluvat harjoituspääsykokeet samaan aikaan ja julkaisemme nämä koetulokset nimettöminä verkkoympäristössämme.
 
Aikaisempina vuosina valintakokeessa ainakin matematiikan osio on ylittänyt vaatimustasoltaan ilmoitetun sisällön. Valmennuskurssilla käymme asioita läpi matematiikasta niin, että se kattaa sekä MAB5 ja MAA10 kurssin sisällön.
 
Kurssilla tehdään myös soveltavia tehtäviä, kuvioihin sekä tilastoihin liittyviä harjoituksia ja harjoitellaan aineistokoetta varten, sillä valintakokeessa on ollut viime vuosina myös aineistotehtäviä ja kuvioihin liittyviä tehtäviä.

 

Helmikuussa alkavat kurssit mahdollistavat valmistautumisen aloittamisen hyvissä ajoin ennen pääsykoetta ja sinulla on hyvin aikaa asioiden oppimiseen. Koska opetus alkaa jo helmikuussa, niin valmennuskurssista on hyötyä myös ylioppilaskirjoituksissa. Kevään 2019 opetusvideoita voi hyödyntää jo syyskuusta lähtien.

 

 

Ainutlaatuinen Oppimiskone

Valmennuskurssimme sisältöön kuuluu ainutlaatuinen Oppimiskone. Muilla kurssijärjestäjillä ei käytössään vastaavaa tai sen laajuista sovellusta. Oppimiskoneessa on rajaton määrä harjoituskokeita ja -tehtäviä. Verkko-oppimisympäristö Moodlessa kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti erilaisia harjoituskokeita. Oppimiskoneessa on yli 50 erilaista harjoituskoevaihtoehtoa. Kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti ainekohtaisia kokeita yhdestä aineesta tai vain osasta sitä. Voit siis harjoitella tehtäviä aine tai kappalekohtaisesti. Halutessasi voit opetella niitä osa-alueita, joissa koet tarvitsevasi eniten harjoitusta. Voit myös tehdä rajattomasti laajempia harjoituskokeita, joissa on kysymyksiä kaikista aihealueista. Oppimiskoneessa voit valita harjoituskokeita myös tehtävien vaikeustason mukaisesti. Keväällä 2019 valmennuskurssilaisemme tekivät yhteensä yli 375 000 harjoituskoetta ja vastasivat yli 4,6 miljoonaan harjoitustehtävään Moodle verkko-oppimisympäristössämme. Kurssipalautteen perusteella Oppimiskone on monien mielestä kurssin parasta antia. Oppimiskone on ollut käytössämme jo useita vuosia ja olemme kehittäneet sitä vuodesta toiseen.

 

Miksi aikaisempien vuosien valmennuskurssilaiset ovat valinneet Ekonomivalmennuksen?

Vuodesta toiseen olemme saaneet kurssilaisiltamme huippupalautteet. Suurin osa kurssilaisistamme valitsee Ekonomivalmennuksen, koska joku on suositellut kurssia heille. Emme maksa suosittelijoille, toisin kuin useat muut valmennuskurssijärjestäjät, vaan he ovat oikeasti tyytyväisiä kurssiimme. Vuoden 2019-2018 kurssilaisistamme yli 99,9 % suosittelee kurssia kavereilleen. Vuoden 2017, 2016, 2015 ja 2014 valmennuskurssilaisista 100 % (jokainen) suosittelee kurssia kavereilleen, vuoden 2013 vastaava luku oli yli 99,9 % ja vuoden 2012 luku oli 99,5 %. Vuonna 2011 luku oli 100 %. Keräämme jatkuvasti palautetta ja kehitämme kurssiamme niiden perusteella. Teemme tarvittaessa muutoksia myös kurssien aikana. Olemme aidosti kiinnostuneita siitä, että kurssilaisemme ovat tyytyväisiä valmennuskurssiimme ja menestyvät valintakokeessa. 

 

Tutustu useiden satojen kurssilaisten antamaan palautteeseen edellisiltä vuosilta

Lue kevään 2019 tuloksistamme ja kurssipalautteesta tästä linkistä.

Lue kevään 2019 verkkokurssilaisten antama palaute tästä.

 

Lue kevään 2018 tuloksistamme ja kurssipalautteesta tästä linkistä.

Lue kevään 2018 verkkokurssilaisten antama palaute tästä.

 

Lue kevään 2017 tuloksistamme ja kurssipalautteesta tästä linkistä. 

Lue kevään 2017 verkkokurssilaisten antama palaute tästä.

 

Lue kevään 2016 verkkokurssilaisten antama palaute tästä.

Lue kevään 2016 tuloksistamme ja kurssipalautteesta tästä linkistä.

 

Lue kevään 2015 verkkokurssilaisten antama palaute tästä.

Lue kevään 2015 tuloksistamme ja kurssipalautteesta tästä linkistä.

 

Muutamia muita usein mainittuja seikkoja ovat esimerkiksi: Moodle-verkko-oppimisympäristön laajuus (kysymyskoneet ja kysymyspalstat), erityistä kiitosta ovat saaneet videoidut valmennuskurssiluennot, joita voi käyttää kertaamiseen, poissaolojen korvaamiseen ja lukemisen vastapainoksi itseopiskelussa. Pääset siis osallistumaan sekä lähiopetukseen että verkkoluennoille. Paikkakunnasta riippuen voit siis yleensä osallistua kahden eri opettajan luennoille. Tätä eivät muut kurssijärjestäjät pysty tarjoamaan. Videot ovat osa laadunvarmistustamme.

 

Ekonomivalmennuksen opettajat ovat kokeneita ammattiopettajia. Suurimmalla osalla heistä on useiden vuosien kokemus valmennuskurssiopettamisesta. Meillä opiskelijat eivät opeta, mutta he toimivat kurssituutoreina kylläkin.

Voit tutustua opettajiimme seuraavasta linkistä: Opettajat

 

Verkko-oppimisympäristömme on saanut runsaasti erittäin positiivista palautetta kurssilaisiltamme. Oppimiskoneessa on yli 50 erilaista harjoituskoevaihtoehtoa, joita kurssilaiset voivat tehdä rajoituksetta. Kurssilaisilla on käytössään siis rajaton määrä harjoituskokeita ja tehtäviä. Ekonomivalmennuksen oppimiskone on tehty kauppatieteiden valintakoetta varten ja se on tehty Moodle- verkkoalustalle. Oppimiskone toimii pilvipalveluna ja se ei vaadi mitään asennuksia käyttäjän laitteisiin. Oppimiskone on tarkoitettu itsenäiseen harjoitteluun ja sitä ei käytetä oppitunneilla eikä sillä korvata opetusta.

 

Ekonomivalmennuksen kurssilaisilla on käytössään markkinoiden monipuolisimmat oppimis- ja opetusmenetelmät. Valmennuskurssimme suunnitellaan ja toteutetaan siten, että menestyt valintakokeessa. Menestyminen valintakokeessa edellyttää myös sinulta sitoutumista ja ahkeraa opiskelua. Jokaiselle Ekonomivalmennuksen kurssisuunnitelmaa noudattavalla kurssilaiselle on erinomaiset mahdollisuudet saada haluamansa opiskelupaikka.

 

Vertaile opetustuntimääriä ja hintoja!

Ekonomivalmennus 151 oppituntia + opetusvideot 104 oppituntia = 255 oppituntia. Iltakurssit 980 €, aamukurssit 1190 €, verkkokurssi 590 €

Huippuopetus ja kattava painotettu opetusmäärä

Hyvän valmennuskurssin keskeisin tunnusmerkki on opetus - sen asiantuntevuus, pätevyys ja innostavuus. Erityisen tärkeätä on opettajien taito esittää pääsykoekirjojen hankalat asiat ymmärrettävässä ja mieleenpainuvassa muodossa. Vertaile eri kurssien opettajia – uskotko, että itsekin opintojaan vielä suorittava kauppatieteen ylioppilas opettaa pääsykoekirjojen ongelmakohdat yhtä selkeästi ja ymmärrettävästi kuin koulutuksen ammattilainen? Valitettavasti edelleenkin jotkut kurssijärjestäjät käyttävät opiskelijoita “asiantuntijaopettajina”. Opiskelija ei voi olla asiantuntija, saati pätevä opettaja.  Kaikki Ekonomivalmennuksen opettajat ovat paitsi opettamansa aineen asiantuntijoita, myös päivätyössään opetustehtävissä toimivia henkilöitä. Lisäksi heillä on usean vuoden kokemus valmennuskurssilla opettamisesta. Eri aineiden lähiopetustuntimäärät painottuvat siten, että aikaisemman kokemuksen perusteella opiskelijoille

kurssilaisille tyypillisesti vaikeimmissa aineissa ja tärkeimmissä aineissa (tilastot ja todennäköisyys sekä taloustiede) on enemmän oppitunteja kuin helpommin opittavissa aineissa (historia, Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa). Kurssiin kuuluu 27 lähiopetuskertaa, joista 5 on verkkovälikokeita, jotka tehdään itsenäisesti.

 

Katso alla olevista linkeistä esimerkkejä kevään 2018 ja 2015 luennoista ja totea korkea laatutasomme itse!

  

 

 

 

 

 

 

Verkkovalmennuskurssi ja verkko-oppimisympäristö Moodle, Oppimiskone

Tulosten ja kurssipalautteen perusteella markkinoiden ylivoimaisesti paras verkkovalmennuskurssi.

Verkko-oppimisympäristöt ja -menetelmät ovat kehittyneet viime vuosina huimasti. Olemme huomioineet erilaiset oppimismenetelmät valmennuskurssillamme. Keväällä 2012 otimme käyttöön verkko-oppimisympäristö Moodlen. Järjestelmä on saanut erinomaista palautetta kevään 2019-2012. valmennuskurssilaisiltamme. Olemme kehittäneet verkkoympäristöä vuodesta toiseen ja kehitystyö jatkuu edelleen. Valmennuskurssilaistemme käytössä verkkovalmennuskurssi, joka sisältää:

 

1) Kaikki valmennuskurssiluennot videoituina. Opetusvideoita on yhteensä yli 100 oppituntia. Opetusvideoita voit katsella ajasta ja paikasta riippumatta. Videoiden avulla voit myös paikata mahdolliset poissaolot varsinaisilta opetusluennoilta sekä kerrata opetustunneilla käsiteltyjä asioita.

 

2) Kaikki kurssimateriaali sähköisessä muodossa.

 

3) Keskustelupalsta, jossa voit esittää valintakoekirjoihin ja tehtäviin liittyviä kysymyksiä opettajillemme tai muille kurssilaisille. Voit tutustua muiden kurssilaisten esittämiin kysymyksiin vastauksineen. Kurssilaisemme ovat esittäneet tuhansia kysymyksiä keskustelualueilla vuosittain. Voit myös lukea muiden kurssilasten esittämiä kysymyksiä ja vastauksia niihin, vaikka et itse mitään kysyisikään.

 

4) Oppimiskone, rajaton määrä harjoituskokeita ja -tehtäviä. Verkko-oppimisympäristö Moodlessa kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti erilaisia harjoituskokeita. Oppimiskoneessa on yli 50 erilaista harjoituskoevaihtoehtoa. Kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti ainekohtaisia kokeita yhdestä aineesta tai vain osasta sitä. Voit siis harjoitella tehtäviä aine tai kappalekohtaisesti. Halutessasi voit opetella niitä osa-alueita, joissa koet tarvitsevasi eniten harjoitusta. Voit myös tehdä rajattomasti laajempia harjoituskokeita, joissa on kysymyksiä kaikista aihealueista. Keväällä 2019 valmennuskurssilaisemme tekivät yhteensä yli 375 000 harjoituskoetta ja vastasivat yli 4,6 miljoonaan harjoitustehtävään Moodle verkko-oppimisympäristössämme. Oppimiskone on tarkoitettu itsenäiseen harjoitteluun ja sitä ei käytetä oppitunneilla eikä sillä korvata opetusta.

 

Alla Oppimiskoneen esittelyvideo 

 

 

 

5) Näet harjoituspääsykokeiden tulokset (nimettöminä) kaikilta kauppatieteiden kursseiltamme ympäri Suomen. Näin voit verrata omaa edistymistäsi suhteessa muihin kurssilaisiin.

 

6) Opetusvideot saat käyttöösi, kun ne on kuvattu. Opetusvideot kuvataan Oulun valmennuskurssin yhteydessä. 

 

Alla verkko-oppimisympäristön esittelyvideo

 

 

Opiskelijalähtöisyys oppimisprosessi ja päämäärä huomioiden

Kurssi toteutetaan opiskelijan ehdoilla - jotta Sinä onnistuisit. Koska me kaikki opimme eri tavalla, huomioidaan tämä myös kurssin käytännön järjestelyissä ja opetusmenetelmissä. Opiskelijalähtöisyys on otettu huomioon myös eri aineiden opetusjärjestyksessä ja lähiopetustuntimäärissä.  Kurssin sisältö ja laajuus on suunniteltu huomioiden ainoastaan yksi päämäärä  --> kauppatieteellisen alan valintakoe. Kurssilla perehdytään myös monivalintakokeen oikeaan vastaustekniikkaan sekä opiskelu- ja lukutekniikkaan. Kurssiin kuuluu myös harjoittelua siitä, miten mahdolliseen aineistoon tulisi suhtautua pääsykokeessa.

 

Kannustava ja motivoiva ilmapiiri

Kursseillamme luodaan kannustava, opiskelu- ja yhteishenkeä edistävä ilmapiiri. Kannustamme kurssilaisia tutustumaan toisiinsa ja muodostamaan lukupiirejä. Opiskelu yhdessä muiden kurssilaisten kanssa on usein mukavampaa kuin itsenäinen puurtaminen. Aikaisemmilla kursseilla olemme onnistuneet luomaan ilmapiirin, joka kannustaa tukemaan muita kurssikavereita kilpailun sijaan. Koska motivaatio on tehokkaan oppimisen edellytys, kiinnitämme erityishuomiota myös motivaatiosi tukemiseen koko kurssin ajan. Lisäksi kurssi sisältää tehokkaan oppimisen ja oikean opiskelutekniikan opetusta.

 

Kattava kurssimateriaali

Kurssimateriaali sisältää kattavat tiivistelmät kaikista pääsykoekirjoista, runsaasti aktivoivia tehtäviä ratkaisuineen (yli 3500 kpl), vanhoja pääsykokeita useilta vuosilta sekä opastuksen tehokkaaseen opiskelu- ja lukutekniikkaan.

 

Aineistokokeen harjoittelu

Valmennuskurssilla harjoitellaan aineistokoetta ja oikeaa tapaa perehtyä aineistoon aikarajoite huomioiden. Kurssilla opetellaan kuinka sinun tulisi suhtautua kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

 

Aikarajoitteiset tehtävät

Valintakokeen kestoa on lyhennetty, valmennuskurssilla tehdään aikarajoitteisia tehtäviä.

 

Taloudelliset kuviot ja tilastot sekä niiden tulkinta

Viime vuosien valintakokeessa on ollut useita talouteen liittyviä kuvioita sekä tilastoja. Harjoittelemme valmennuskurssilla myös kuvioiden tulkintaa sekä vastaamista tämän tyyppisiin tehtäviin.

 

Soveltavat tehtävät

Valintakokeessa menestyminen edellyttää tiedon soveltamista ja liiketoimintaosaamisen perusteita. Olemme lisänneet kurssimme sisältöön näiden asioiden opetusta ja harjoittelua.

 

Ylivertainen hinta/laatu –suhde, Miksi Ekonomivalmennus on edullinen?

Opetuksen laadun lisäksi valmennuskurssien hinnoissa on suuria eroja.

  • Ekonomivalmennuksen taustalla on organisaatio, joka toimii kustannustehokkaasti. 
  • Valmennuskurssien ulkopuolella meille ei ole raskasta ja kallista hallintoa, joka aiheuttaa kustannuksia. 
  • Erikoistuminen tuo hyötyjä, järjestämme vain kauppatieteiden valmennuskursseja.
  • Markkinointimme perustuu lähes kokonaisuudessaan suosituksiin ja sähköiseen markkinointiin. Emme tuhlaa rahoja kalliisiin lehti-ilmoituksiin.
  • Asiat, joista emme säästä: Opettajien palkat ja palkkiot. Maksamme opettajille parasta palkkaa kaikista kurssijärjestäjistä. Näin varmistamme parhaat mahdolliset opettajat. Emme myöskään tingi kurssimateriaalin laajuudesta ja monipuolisuudesta. Kurssimateriaalimme sisältää mm. markkinoiden eniten harjoitustehtäviä.
  • Lopputuloksena Sinä hyödyt: vaikka opettajamme ammattiopettajia, voimme kustannustehokkaan toiminnan ansiosta järjestää kurssin muita edullisemmin! Viime vuosina kurssit ovat olleet loppuunmyytyjä.

 

Valitse luotettava ja kokenut kurssijärjestäjä

Ekonomivalmennuksella on yli 15 vuoden kokemus kauppatieteiden valmennuskurssien järjestämisestä. Bisnode on reitannut Ekonomivalmennuksen korkeimpaan AAA-luottoluokkaan vuodesta 2014 lähtien.

 

Valmennuskurssit kauppatieteet

 

Suomen asiakastieto Oy on myöntänyt Ekonomivalmennukselle Suomen Vahvimmat-sertifikaatin vuodesta 2014 lähtien. 

Suomen Vahvimmat –sertifikaatti on näkyvä todiste yrityksen luottokelpoisuudesta, luotettavuudesta ja erinomaisesta maksukyvystä. Sertifikaatti kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö sertifioidun yrityksen kanssa on kestävällä pohjalla.  

 

Valmennuskurssi kauppatieteet

 

 

Kurssitakuu

Ekonomivalmennuksen valmennuskurssiin kuuluu takuu: mikäli et saa haluamaasi opiskelupaikkaa kauppakorkeakoulusta tai kauppatieteellisestä tiedekunnasta keväällä 2020, pääset Ekonomivalmennuksen kurssille keväällä 2021 tai 2022 takuuhinnalla, joka on 50 % kurssin hinnasta.


Tyytyväiset asiakkaat

Ekonomivalmennuksen kurssien laatua seurataan koko ajan laatujärjestelmän avulla, koska haluamme jatkossakin olla paikkakunnan paras kurssijärjestäjä.
Faktoja vuosien 2010-2019 kurssipalautteesta:

  • Tyytyväisyys kurssiin oli erittäin korkeata tasoa: kurssin yleisarvosana oli kiitettävä
  • Kurssia pidettiin erittäin asiantuntevana, tehokkaana ja motivoivana
  • Kurssimateriaalia pidettiin kattavana ja laadukkaana