Opettajat

Kaikilla opettajillamme on aikaisempaa opetus- ja koulutuskokemusta sekä heillä on ylempi akateeminen korkeakoulututkinto opettamastaan aineesta. Erinomaista palautetta saaneet opettajamme jatkavat opettajina myös keväällä 2021.

 

Vuoden 2021 opettajamme ovat:

 

Taloustieto & opiskelutekniikka (Kaikki kurssit + opetusvideot):

Jukka Köngäs, Ekonomivalmennuksen pääkouluttaja
Jukka Köngäs, KTM, pääaine laskentatoimi, kansantaloustiede sivuaine. Jukka opettaa taloustiedon kurssista opetussuunnitelman mukaiset "markkinat, suhdanteet ja talouselämä" sekä "talouspolitiikka" -osuudet kaikilla kursseilla. Jukka on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Hänellä on opetuskokemusta valmennuskursseilta lähes 20 vuodelta. Lisäksi Jukalla on vuosien opetuskokemus ammattikorkeakoulusta laskentatoimesta sekä vankka kokemus yrityskouluttajana toimimisesta. Jukan kurssilaisilta saama opiskelijapalaute on ollut erinomaista vuosi toisensa jälkeen. Opettamispalautteen lisäksi Jukka saa vuodesta toiseen kiitosta kurssilaisten motivoinnista, kannustamisesta sekä yleisavusta, jota tarvitaan valintakokeessa menestymisessä. Jukka on kauppatieteiden valmennuskurssien legenda ja kurssilaiset viittaavatkin Jukkaan "mestarina".

 

Taloustieto (Kaikki kurssit ja opetusvideot): 

Juha Koikkalainen, KTM, pääaine kansantaloustiede ja sivuaine taloustieteen kvantitatiiviset menetelmät. Juhalla on yli 15 vuoden vuoden opetuskokemus useilta eri kouluasteilta sekä valmennuskurssiopetuksesta. Juha opettaa taloustiedon kurssista "Kansantalous kokonaisuutena: makrotalous" ja "kansainvälinen talous ja Suomi" osuudet. Juha painottaa havainnollistavia ja yksinkertaisia esimerkkejä avaimena kansantaloustieteen haastavampien asioiden ymmärtämiseen. Opiskelijoiden palautteen mukaan hän on onnistunut tässä tavoitteessaan ja on ollut pidetty opettaja.

 

Taloustieto, todennäköisyysmatematiikka, liiketoimintaosaaminen, aineisto-osuus

Heidi Olkinuora, tuotantotalouden DI. Heidillä on usean vuoden opetuskokemus valmennuskursseilta. Lisäksi Heidi toimii laskentatoimen tuntiopettajana Jyväskylän avoimen yliopiston kauppakorkeakoulussa. Heidi on saanut opetuksestaan erinomaista palautetta vuodesta toiseen. Opetus koetaan asiantuntevaksi, motivoivaksi ja innostavaksi. Heidin vahvuus on opettaa yli ainerajojen ja käytännön esimerkkien kautta. 

 

Matematiikka, Tilastot ja todennäköisyys:

Jani Lindroth, FM, matematiikka. Jani toimii päivätyössään matematiikan opettajana ja hänellä on 10 vuoden kokemus abikursseista ja valmennuskurssiopettamisesta. Hän on suorittanut myös taloustieteen opintoja. Aikaisempien valmennuskurssien kurssipalaute on ollut kiitettävää, erityisesti palautteessa on kehuttu Janin ammatti- ja opetustaitoa.

 

Matematiikka, Tilastot ja todennäköisyys:

Timo Ojansivu, FM. Timo toimii matematiikan opettajana Sammon keskuslukiossa Tampereella. Timolla on yli 20 vuoden opetuskokemus matematiikasta ja hän on saanut erinomaista palautetta kurssilaisiltaan vuodesta toiseen. Timo on äärimmäisen pidetty opettaja ja moni kurssilainen mainitseekin, että Timon innostus matematiikkaan tarttuu myös kurssilaisiin!

 

Matematiikka, Tilastot ja todennäköisyys: 

Elina Peltomaa, FM. Elina toimii matematiikan opettaja Sammon keskuslukiossa Tampereella ja hänellä on usean vuoden kokemus matematiikan opettamisesta lukiossa ja valmennuskursseillamme. Elina on saanut opetuksestaan erinomaista palutetta niin lukiossa kuin valmennuskursseillammekin. Kurssipalautteen mukaan Elina onnistuu esittämään vaikeimmatkin asiat yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi.

 

Historia, Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1)

Ville Hirvonen, FM (yleinen historia). Villellä on historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajan pätevyys. Villellä on 7 vuoden opettaja- ja koulutuskokemus ja hän työskentelee tällä hetkellä päätoimisena historian, yhteiskuntaopin sekä tieto- ja viestintätekniikan opettajana Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa. Ville toimii kauppatieteiden valmennuskurssopettajana nyt neljättä vuotta ja on opettanut sitä ennen historian ja yhteiskuntaopin abikurssella. Ville on saanut kaikissa työpaikoissaan opetustyylistään kiitettävää palautetta.

 

"Aikuislukion opettajana toimiessani minulle on kertynyt runsaasti kokemusta eri ikäisten ihmisten opettamisesta. Kauppatieteiden valmennuskursseilla opettaminen on antanut minulle mahdollisuuden syventyä kauppatieteiden vaatimusten opettamiseen ja motivoituneiden kurssilaisten kanssa toimimiseen. Oma pro gradu -tutkielmani yliopistossa liittyikin nimenomaan talouden painoarvoon historian oppikirjoissa." 

 

Historia, Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1)

Sirpa Tuomivaara, Filosofian lisensiaatti (Historia). Sirpalla on kymmenien vuosien kokemus historian ja yhteiskuntaopin opettajan tehtävistä. Kurssipalautteen perusteella Sirpa onnistuu havainnoimaan ja tiivistämään kokenaisuuksia onnistuneesti sekä aktivoimaan kurssilaisia opetuksen aikana.

 

Historia, Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1) 

Kimmo Isotalo, FM (Suomen ja pohjoismaiden historia), tohtorikoulutetava (Suomen historia, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta). Kimmo on väitöskirjatutkija ja toiminut poliittisen sekä taloushistorian valmennuskurssiopettaja aiemmin keväällä 2016. Tuolloin oppilaat antoivat hänelle asiantuntemuksesta, motivoinnista ja opetuksesta erinomaisen arvosanan (4,7/5) Kimmo toimii Ekonomivalmennuksen (HI1) kurssin opetajana nyt jo kolmatta vuotta. Valmennuskurssien lisäksi Kimmo on opettanut useita vuosia historian ja yhteiskuntaopin oppiaineita kaikilla kouluasteilla ala-asteelta yliopistoon.