Opettajat

Kaikilla opettajillamme on aikaisempaa opetus- ja koulutuskokemusta sekä heillä on ylempi akateeminen korkeakoulututkinto opettamastaan aineesta. Erinomaista palautetta saaneet opettajamme jatkavat opettajina myös keväällä 2020.

 

Vuoden 2020 opettajamme ovat:

 

Taloustieto & opiskelutekniikka (Kaikki kurssit + opetusvideot): Jukka Köngäs, Ekonomivalmennuksen pääkouluttaja
Jukka Köngäs, KTM, pääaine laskentatoimi, kansantaloustiede sivuaine. Jukka opettaa taloustiedon kurssista opetussuunnitelman mukaiset "markkinat, suhdanteet ja talouselämä" ja "talouspolitiikka" osuudet kaikilla kursseilla. Jukka on suorittanut myös opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Opetuskokemusta valmennuskursseilta yli 15  vuoden ajalta. Jukka toimii päivätyössään ammattikorkeakoulussa laskentatoimen lehtorina, lisäksi hänellä on vankka kokemus yrityskouluttajana toimimisesta. Jukan kurssilaisilta saama opiskelijapalaute on ollut erinomaista vuosi toisensa jälkeen. Kommentteja Jukasta:

  • ”Painotti tärkeitä asioita ja selitti asiat hyvin ja selkeästi”
  • ”Opin luennoilla asioita jotka eivät olleet auenneet, vaikka olin lukenut kirjan useasti”
  • ”Opetus auttoi huomattavasti ymmärtämään asioita: kirjanpitoon liittyvät esimerkit, asioiden selitykset, luentojen rytmitys ja ylimääräiset harjoitukset olivat hyviä”
  • ”Opettaja tiesi mistä puhui, motivoi opiskelijoita, ja muutenkin kivan oloinen tyyppi”
  • ”Jukka selitti asiat todella perusteellisesti ja hätiköimättä, tosi hyvä opetus”
  • ”Pidin opettajan opetustyylistä ja motivoinnista, käytti paljon kirjan ulkopuolisia esimerkkejä”
  • ”Asiantuntevuus loistava, ja asioiden esittäminen samoin”

 

Taloustieto (Kaikki kurssit ja opetusvideot): 

Juha Koikkalainen, KTM, pääaine kansantaloustiede ja sivuaine taloustieteen kvantitatiiviset menetelmät. Juhalla on yli kymmenen vuoden opetuskokemus useilta eri kouluasteilta sekä valmennuskurssiopetuksesta. Juha opettaa taloustiedon kurssista "Kansantalous kokonaisuutena: makrotalous" ja "kansainvälinen talous ja suomi" osuudet. Juha painottaa havainnollistavia ja yksinkertaisia esimerkkejä avaimena kansantaloustieteen haastavampien asioiden ymmärtämiseen. Opiskelijoiden palautteen mukaan hän on onnistunut tässä tavoitteessaan ja on ollut pidetty opettaja.

 

Matematiikka,  Tilastot ja todennäköisyys (Oulu + opetusvideot):

Jani Lindroth, FM, matematiikka. Jani toimii päivätyössään matematiikan opettajana ja hänellä on yli 10 vuoden opetuskokemus. Janilla on 10 vuoden kokemus abikursseista ja valmennuskurssi opettamisesta. Hän on suorittanut myös taloustieteen opintoja. Aikaisempien valmennuskurssien kurssipalaute on ollut kiitettävää, erityisesti palautteessa on kehuttu Janin ammatti- ja opetustaitoa.

 

Matematiikka,  Tilastot ja todennäköisyys:

Timo Ojansivu, FM. Timo toimii matematiikan opettajana Sammon keskuslukiossa Tampereella. Timolla on yli 20 vuoden opetuskokemus matematiikasta. Timo on saanut erinomaista palautetta kurssilaisiltaan. Timo on äärimmäisen tykätty opettaja opiskelijoiden keskuudessa.

 

Matematiikka, Tilastot ja todennäköisyys: 

Elina Peltomaa, FM. Elina toimii matematiikan opettaja Sammon keskuslukiossa Tampereella. Elinalla on usean vuoden kokemus matematiikan opettamisesta lukiossa ja valmennuskursseillamme. Elina on saanut opetuksestaan erinomaista palutetta niin lukiossa kuin valmennuskursseillammekin.

 

Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi)

Sirpa Tuomivaara, Filosofian lisensiaatti (Historia). Sirpalla on kymmenien vuosien kokemus Historian ja yhteiskuntaopin opettajan tehtävistä.

 

Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi) 

Kimmo Isotalo, FM (Suomen ja pohjoismaiden historia), tohtorikoulutetava (Suomen historia, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta). Kimmo on väitöskirjatutkija ja toiminut poliittisen sekä taloushistorian valmennuskurssiopettaja aiemmin keväällä 2016. Tuolloin oppilaat antoivat hänelle asiantuntemuksesta, motivoinnista ja opetuksesta erinomaisen arvosanan (4,7/5) Kimmo toimii Ekonomivalmennuksen (HI1) kurssin opetajana nyt jo kolmatta vuotta. Valmennuskurssien lisäksi Kimmo on opettanut useita vuosia historian ja yhteiskuntaopin oppiaineita kaikilla kouluasteilla ala-asteelta yliopistoon.