Miksi Ekonomivalmennuksen valmennuskurssille?

Luotettava ja kokenut kurssijärjestäjä

Valitse luotettava, kokenut ja rehellinen kurssijärjestäjä! Ekonomivalmennus on tarjonnut kauppatieteellisen valintakokeeseen valmentavia kursseja vuodesta 2002 asti ja kokemusta onkin kertynyt jo 20 vuotta. Ekonomivalmennuksen asiakastyytyväisyys on erittäin korkealla tasolla ja useana vuotena sadoista kurssilaisistamme jopa 100 % suosittelee kurssia. Alusta asti yrityksen pääkouluttajana on toiminut KTM Jukka Köngäs. Jukan maine kurssilaisten ja sisäänpäässeiden keskuudessa on ikoninen. Olet ehkä kuullut puhuttavan legendaarisesta palauteviestistä: ”Vappusi on peruttu!”. Ilmoittaudu kurssillemme ja saat selvillä, mitä lause tarkoittaa valitakoemenestyksesi kannalta! 

Kaikilla opettajillamme on yhteensä vuosien opetus- ja koulutuskokemus. Opettajamme tietävät, mitä pääsykokeessa menestyminen edellyttää ja juuri näihin asioihin keskitymme oppituntien aikana. Pitkän kokemuksemme ansiosta tiedämme minkälaisia asioita pääsykokeissa on viime vuosina painotettu. Oppituntien aikana käymme läpi aikaisempien vuosien pääsykoetehtäviä ja tehtävätyyppejä, jotta kurssilaisemme tottuvat tehtävätyyppeihin. Kurssin aikana kerromme keskeisimmät, oleellisimmat ja ajankohtaisimmat aihealueet valintakoemateriliaalista. Näin kurssilaisemme osaavat keskittyä tärkeimpiin asioihin juuri ennen valintakoetta. Kauppatieteiden valintakokeessa tiettyjä aihealueita ei ole kysytty lainkaan samalla, kun joitain toisia alueita on selkeästi painotettu. Näin tulee todennäköisesti tapahtumaan jatkossakin.

Valmennuskurssimme ja verkko-oppimisympäristömme eivät ole opiskelijoiden ”puuhastelua” vaan kurssin toteuttamisesta ja opettamisesta vastaavat valmennuskurssien ja koulutuksen rautaiset ammattilaiset. Meidän ei tarvitse enää harjoitella verkkokurssien tekemistä, vaan kurssimme on todistetusti laadukas tulosten ja kurssipalautteen perusteella. Ekonomivalmennuksen kurssilaisilla on käytössään markkinoiden monipuolisimmat oppimis- ja opetusmenetelmät. Verkko-oppimisympäristöstämme löytyy sähköisten materiaalien ja tehtävien lisäksi luentotallenteet, joille on taltioitu lähiopetusten oppitunnit. Vaikeimmat asiat vaativat toistoa ja kertausta, ja videotallenteet ovatkin tiedon syventämisen kannalta keskeisessä roolissa.

Ekonomivalmennuksella on ollut korkein AAA-luottoluokka vuodesta 2014 lähtien ja Suomen Asiakastieto Oy on myöntänyt Ekonomivalmennukselle Suomen Vahvimmat -sertifikaatin vuodesta 2014 lähtien. Suomen Vahvimmat -sertifikaatti on näkyvä todiste yrityksen luottokelpoisuudesta, luotettavuudesta ja erinomaisesta maksukyvystä. Sertifikaatti kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö sertifioidun yrityksen kanssa on kestävällä pohjalla.  

 

Valmennuskurssimme suunnitellaan ja toteutetaan siten, että menestyt valintakokeessa. Menestyminen valintakokeessa edellyttää myös sinulta sitoutumista ja ahkeraa opiskelua. Jokaiselle Ekonomivalmennuksen kurssisuunnitelmaa noudattavalla kurssilaiselle on erinomaiset mahdollisuudet saada unelmiensa opiskelupaikka.

Tulokset ratkaisevat!

Ekonomivalmennuksen valmennuskursseilta on enemmän sisäänpäässeita kuin kaikilta muilta valmennuskursseilta yhteensä. Mikään muu kurssijärjestäjä ei pysty esittämään vastaavia lukuja.

Tulosten perusteella voi päätellä, että ilman Ekonomivalmennuksen valmennuskurssia opiskelupaikan saaminen valintakoekiintiössä on ollut erittäin vaikeaa ja muilta valmennuskursseilta ei ole ollut juurikaan sisäänpäässeitä.

Valintakokeella opiskelupaikan saaneet Ekonomivalmennuksen kurssilaiset kevät 2020

YliopistoEkonomivalmennuksen
kurssilaisten osuus
valintakokeella
opiskelupaikan saaneista
Opiskelupaikan saaneet Ekonomivalmennuksen
kurssilaiset / aloituspaikat
valintakoekiintiössä
Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulu
97 %75/77
Turun yliopiston
kauppakorkeakoulu
97 %33/34
Tampereen
yliopisto
85 %57/67
Vaasan
yliopisto
96 %90/94
Oulun
kauppakorkeakoulu
66 %29/44
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
91 %29/32
Jyväskylän
kauppakorkeakoulu
88 %36/41
Suomenkieliset
kauppakorkeakoulut
yhteensä
88 %382/433

Taulukon luvuissa on mukana vain valintakokeella opiskelupaikan saaneet.

Meidän ei tarvitse vääristellä sisäänpäässeiden lukumääriä, kuten osa kilpailijoistamme tekee.

 • Yli 382 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan valintakoekiintiössä keväällä 2020, joka on noin 88 % sisäänpääseistä.
 • Yli 520 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan valintakoekiintiössä keväällä 2019, joka on noin 80 % sisäänpääseistä.
 • Yli 410 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan valintakoekiintiössä keväällä 2018, joka on noin 63 % sisäänpääseistä.

Edeltävät vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska vuodesta 2018 lähtien 60 % opiskelupaikoista täytetään todistuksen perustella.

 • Yli 640 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan keväällä 2017.
 • Yli 530 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan keväällä 2016.
 • Yli 370 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan keväällä 2015.

Tutustu vuosien saatossa keräämäämme kurssipalautteeseen sekä tuloksiimme.

Kuningaskuluttajan keväällä 2015 tekemän tutkimuksen mukaan kauppatieteen opintoihin päässeet olivat käyneet useimmin Ekonomivalmennuksen valmennuskurssin.

Kauppatieteen valmennuskurssien TOP 3

 1. Ekonomivalmennus, 66 opiskelijaa
 2. Valmennuskeskus, 40 opiskelijaa
 3. Supermaster, 40 opiskelijaa

Tutkimukseen pääset tästä linkistä.

Miksi aikaisempien vuosien valmennuskurssilaiset ovat valinneet Ekonomivalmennuksen?

Suurin osa kurssilaisistamme valitsee Ekonomivalmennuksen, koska joku on suositellut kurssia heille. Vuosien 2020-2018 kurssilaisistamme yli 99,5 % suosittelisi kurssia kavereilleen. Vuoden 2017, 2016, 2015 ja 2014 valmennuskurssilaisista 100 % (jokainen) suosittelisi kurssia. Vuodesta toiseen olemme saaneet kurssilaisiltamme huippupalautteet. Keräämme jatkuvasti palautetta ja kehitämme kurssiamme niiden perusteella. Teemme tarvittaessa muutoksia myös kurssien aikana. Olemme aidosti kiinnostuneita siitä, että kurssilaisemme ovat tyytyväisiä valmennuskurssiimme ja menestyvät valintakokeessa. Tutustu useiden satojen kurssilaistemme antamaan palautteeseen edellisiltä vuosilta.

Muutamia muita usein mainittuja seikkoja ovat esimerkiksi: Moodle-verkko-oppimisympäristön laajuus (oppimiskone ja kysymyspalstat), erityistä kiitosta ovat saaneet videoidut valmennuskurssiluennot, joita voi käyttää kertaamiseen, poissaolojen korvaamiseen ja lukemisen vastapainoksi itseopiskelussa. Pääset siis osallistumaan sekä lähiopetukseen että verkkoluennoille. Paikkakunnasta riippuen voit siis yleensä osallistua kahden eri opettajan luennoille. Tätä eivät muut kurssijärjestäjät pysty tarjoamaan. Videot ovat osa laadunvarmistustamme.

Miksi valmennuskurssille osallistuminen kannattaa? Miten valmennuskurssimme eroavat lukio-opetuksesta?

Ekonomivalmennuksen valmennuskurssin ja opetuksen ainoa päämäärä on menestyminen valintakokeessa. Siksi olemme tutustuneet kaikkien oppiaineiden jokaiseen kirjasarjaan sekä opetussuunnitelman sisältöön opetustamme suunniteltaessa. Valintakoe on monivalintakoe ja kysymysten luonne huomioidaan opetuksessamme. Opetuksessamme ja materiaaleissamme valintakoevaatimuksia käydään laajemmin läpi kuin lukion kurssikirjoissa. Valintakokeessa ei menesty pelkästään lukiokirjojen tietojen perusteella. Valintakokeessa menestyminen edellyttää lukion opetussuunnitelman kurssien lisäksi myös liiketoimintaosaamisen perusteiden tuntemusta sekä kykyä tulkita ja analysoida taloudellisia tilastoja ja kuvioita. Valintakokeessa menestyminen edellyttää myös soveltavien tehtävien ratkaisukykyä. Monia näitä asioita ei käydä läpi lukion peruskursseilla. Opetuksessa käymme asioita läpi esimerkkien avulla, jotta ne tulevat syvällisesti ymmärretyksi. Kurssipalautteen perusteella opetuksemme onkin äärimmäisen tehokasta ja motivoivaa.

Kurssimateriaali on oleellisesti laajempi kuin pelkkä lukion kurssikirja. Jokaisesta kolmesta aineesta on yli 1000 harjoitustehtävää, joista valtaosa on pääsykokeen tapaan monivalintatehtäviä ja oikein/väärin -tehtäviä. Valintakokeessa sisältää vain monivalintatehtäviä ja/tai oikein/väärin -väittämiä, joita ei lukion kirjoista juurikaan löydy. Kurssimateriaaliin kuuluu runsaasti myös soveltavia tehtäviä, aineistotehtäviä sekä taloudellisten kuvioiden ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen liittyviä harjoituksia. Ekonomivalmennuksen valmennuskurssiin kuuluu oma oppikirja/teoriatiivistelmä jokaisesta aineesta ja niiden tekemisessä on huomioitu nykyisten kurssikirjojen sekä opetussuunnitelman tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Ekonomivalmennuksen kirjoissa sisältö on laajempi kuin lukion kurssikirjoissa ja vastaa näin paremmin valintakokeen osaamisvaatimuksena olevaa opetussuunnitelmaa. Kurssipalautteen perusteella lähiopetus ja opetusvideot ovat keskeisessä roolissa oppimisprosessissa.

Ekonomivalmennuksen opettajat ovat kokeneita ammattiopettajia. Suurimmalla osalla heistä on useiden vuosien kokemus valmennuskurssiopettamisesta. Opettajamme lähestyvät lukion oppimääriä valintakoevaatimusten näkökulmasta ja laajentavat kurssilaisten näkökulmia. Meillä opiskelijat eivät opeta, vaan he toimivat kurssituutoreina kannustaen kurssilaisiamme läpi kevään. 

Valmennuskurssilla voit verrata omaa osaamistasi suhteessa muihin hakijoihin. Valmennuskurssilaisemme tekevät kurssiin kuuluvat harjoituspääsykokeet samaan aikaan ja julkaisemme nämä koetulokset nimettöminä verkkoympäristössämme. Ekonomivalmennuksen valmennuskurssilla saat ylivoimaisen edun verrattuna muihin kursseihin, koska kurssillamme voit verrata osaamista yli 1000 muuhun hakijaan. Muilla kursseilla osallistujien määrät ovat niin vähäisiä, että tällainen vertailu ei ole mahdollista. 

Aikaisempina vuosina valintakokeessa ainakin matematiikan osio on ylittänyt vaatimustasoltaan ilmoitetun sisällön. Valmennuskurssilla käymme asioita läpi matematiikasta siten, että se kattaa sekä MAB5 ja MAA10 kurssien valintakokeen kannalta keskeiset sisällöt.

Kurssilla tehdään myös soveltavia tehtäviä, kuvioihin sekä tilastoihin liittyviä harjoituksia ja harjoitellaan aineistokoetta varten, sillä valintakokeessa on ollut viime vuosina myös aineistotehtäviä ja kuvioihin liittyviä tehtäviä.

Helmikuussa alkavat kurssit mahdollistavat valmistautumisen aloittamisen hyvissä ajoin ennen pääsykoetta ja sinulla on hyvin aikaa asioiden oppimiseen. Koska opetus alkaa jo helmikuussa, valmennuskurssista on hyötyä myös ylioppilaskirjoituksissa. Kevään 2019 ja 2020 opetusvideoita voit hyödyntää jo syyskuusta lähtien.

Ainutlaatuinen Oppimiskone ja verkko-oppimisympäristö

Valmennuskurssimme sisältöön kuuluu ainutlaatuinen Oppimiskone. Oppimiskone on Ekonomivalmennuksen rekisteröity tavaramerkki. Muilla kurssijärjestäjillä ei ole käytössään vastaavaa tai sen laajuista sovellusta. Oppimiskoneessa on rajaton määrä harjoituskokeita ja -tehtäviä. Verkko-oppimisympäristö Moodlessa kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti erilaisia harjoituskokeita. Oppimiskoneessa on yli 50 erilaista harjoituskoevaihtoehtoa. Kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti ainekohtaisia kokeita yhdestä aineesta tai vain osasta sitä. Voit siis harjoitella tehtäviä aine- tai kappalekohtaisesti. Halutessasi voit painottaa niitä osa-alueita, joissa koet tarvitsevasi eniten harjoitusta. Voit myös tehdä rajattomasti laajempia harjoituskokeita, joissa on kysymyksiä kaikista aihealueista. Oppimiskoneessa voit valita harjoituskokeita myös tehtävien vaikeustason mukaisesti. Keväällä 2020 valmennuskurssilaisemme tekivät yhteensä yli 450 000 harjoituskoetta ja vastasivat yli 5,6 miljoonaan harjoitustehtävään Moodle verkko-oppimisympäristössämme. Kurssipalautteen perusteella Oppimiskone on monien mielestä kurssin parasta antia. Oppimiskone on ollut käytössämme jo useita vuosia ja olemme kehittäneet sitä vuodesta toiseen.

Verkko-oppimisympäristömme on saanut runsaasti erittäin positiivista palautetta kurssilaisiltamme. Oppimiskoneessa on yli 70 erilaista harjoituskoevaihtoehtoa, joita kurssilaiset voivat tehdä rajoituksetta. Kurssilaisilla on käytössään siis rajaton määrä harjoituskokeita ja tehtäviä. Ekonomivalmennuksen oppimiskone on tehty kauppatieteiden valintakoetta varten ja se on tehty Moodle- verkkoalustalle. Oppimiskone toimii pilvipalveluna eikä vaadi mitään asennuksia käyttäjän laitteisiin. Oppimiskone on tarkoitettu itsenäiseen harjoitteluun ja sitä ei käytetä oppitunneilla eikä sillä korvata opetusta.

Kurssimateriaalit saat käyttöösi heti, kun ensimmäinen osa kurssimaksusta on maksettu.

Verkko-oppimisympäristön sisältöön voit tutustua tarkemmin TÄÄLLÄ.

Vertaile opetustuntimääriä, hintoja ja sisältöjä!

Valmennuskurssijärjestäjissä on suuria eroja, joten parhaan kurssin valitseminen saattaa tuottaa päänvaivaa. Hintojen ja opetustuntimäärien vertailu on helppoa, mutta valmennuskurssin paremmuuden ratkaisevat aivan muut asiat. Ratkaisevaa on erityisesti opetuksen laatu – sinun pääsykoemenestyksesi voi olla siitä kiinni. Opetuksen korkea taso sekä verkko- ja kurssimateriaaliemme laajuus erottavat meidät muista kurssijärjestäjistä. Aikaisempina vuosina erinomaista palautetta saaneet opettajamme jatkavat kouluttajinamme myös keväällä 2021. Kaikilla opettajillamme on useiden vuosien opetus- ja koulutuskokemus. Ekonomivalmennuksen kurssien laatua seurataan koko ajan, koska haluamme jatkossakin olla paras valmennuskurssikurssijärjestäjä. Ekonomivalmennuksen valmennuskurssin kurssimateriaali on ylivoimaisesti markkinoiden laajin: 

 • 160 oppituntia + opetusvideot 2021 104 oppituntia = 264 oppituntia
 • Yli 300 oppituntia opetusvideoita vuosilta 2019 ja 2020 sekä erillinen kansantalouden syventävä lisämateriaali ovat käytössäsi heti ilmoittauduttuasi.
 • Yli 4 500 harjoitustehtävää malliratkaisuineen
 • 14 harjoitusvalintakoetta
 • Iltakurssit 990 €, aamukurssit 1190 €, eLive (online) -kurssi 990 €, verkkokurssi 590 €

1. Huippuopetus ja kattava painotettu opetusmäärä

Hyvän valmennuskurssin keskeisin tunnusmerkki on opetus; sen asiantuntevuus, pätevyys ja innostavuus. Erityisen tärkeätä on opettajien taito esittää valintakoevaatimusten hankalat asiat ymmärrettävässä ja mieleenpainuvassa muodossa. Vertaile eri kurssien opettajia – uskotko, että itsekin opintojaan vielä suorittava kauppatieteen ylioppilas opettaa pääsykoekirjojen ongelmakohdat yhtä selkeästi ja ymmärrettävästi kuin koulutuksen ammattilainen? Valitettavasti edelleenkin jotkut kurssijärjestäjät käyttävät opiskelijoita “asiantuntijaopettajina”. Opiskelija ei voi olla asiantuntija, saati pätevä opettaja! Asiantuntijuus vaatii syvällisempää tietämystä kuin opiskelijan opinnoista saatu tietämystaso on. Kaikki Ekonomivalmennuksen opettajat ovat paitsi opettamansa aineen asiantuntijoita, myös päivätyössään opetustehtävissä toimivia henkilöitä. Lisäksi heillä on usean vuoden kokemus valmennuskursseilla opettamisesta. 

Opettajan pedagogiset taidot ja asiantuntevuus ovat korostuneet viime vuosien pääsykokeissa, jotka eivät enää keskity vain ulkoaopitun tiedon mittaamiseen, vaan niissä vaaditaan myös tiedon syvällistä ymmärtämistä ja soveltamista. Vuosi vuodelta pääsykoe vaatiikin yhä enemmän laaja-alaista ja syvällistä valmistautumista. Ekonomivalmennuksen kurssien taustalla olevat oppimiskäsitykset ja opetustavat korostavat opiskelijan omatoimista ongelmanratkaisua, ajattelua ja tiedon todellista ymmärtämistä. Kurssi onkin rakennettu tukemaan mahdollisimman tehokkaasti opiskelijan omaa oppimista, mikä ilmenee muun muassa siten, että kurssi ei keskity opettamiseen vaan oppimiseen. Opetuksen laadulla ja opettajan pedagogisilla taidoilla sekä kurssin käytännön järjestelyillä on keskeinen merkitys.

Kaikki Ekonomivalmennuksen opettajat ovat paitsi opettamansa aineen asiantuntijoita, myös päivätyössään koulutustehtävissä toimivia henkilöitä, joilla on opettamastaan aineesta akateeminen ylempi korkeakoulututkinto (KTM, DI, FM), useimmilla heistä on myös opettajan pedagoginen pätevyys. Lisäksi heillä on kokemusta valmennuskurssiopettamisesta. Ekonomivalmennuksen valmennuskurssiopettajilla on myös runsaasti kokemusta työelämästä, minkä vuoksi he osaavat liittää opetettavan asian käytännön liike-elämään konkreettisten esimerkkien kautta. Tällä on opiskelijan kannalta oleellinen oppimista tehostava vaikutus – ovathan taloustieteen ilmiöt taloustieteelliseen hakeville opiskelijoille usein varsin uusia ja hankalia. Huippuopettajamme opettavat lähi- ja etäopetuksen lisäksi myös opetusvideoilamme sekä vastaavat keskustelupalstoilla kurssilaisten esittämiin ainekohtaisiin kysymyksiin.  

Eri aineiden lähi- ja etäopetustuntimäärät painottuvat siten, että aikaisemman kokemuksen perusteella kurssilaisille vaikeimmissa ja tärkeimmissä aineissa (tilastot ja todennäköisyys sekä taloustiede) on enemmän oppitunteja kuin helpommin opittavissa aineissa (HI1: Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa). Kurssiin kuuluu 32 lähiopetuskertaa, joista 10 on verkkovälikokeita, jotka tehdään itsenäisesti. Lisäksi kurssilla opetetaan liiketoimintaosaamisen perusteita sekä sanallisten ja numeeristen aineistojen tulkintaan.

Vuoden 2020 kurssilaistemme kommetteja opettajistamme:

”Monipuolista ja antoi paljon laajemmin tietoa, kuin mitä lukiokirjoissa on ollut, mutta kuitenkin menemättä liikaa yksityiskohtaisuuksiin (hyvä, koska muuten menis liikaa sekasin kun opettelee asioita mitä ei edes tultaisi luultavasti pääsykokeessa kysymään)”

”Luennoilla asiat käytiin tarpeeksi tarkasti ja selkeästi läpi, eikä epäselvyyksiä jäänyt. Tehtävät luentokalvojen välissä toivat mukavaa vaihtelua tunneille.”

”Huippu opettajat, joiden myötä opetus oli selkeää ja soveltavaa, mistä on ollut suuri hyöty valintakokeeseen valmistautuessa.”

 

”Opetus on erittäin selkeää ja asiantuntevaa. Asiat selitettiin aina niin, että ne ymmärretään. Opettajista huomaa, että on pätevyyttä opettamiseen. Kertakaikkiaan laadukasta työtä. Kysymyksiin sai aina hyvät ja kattavat vastaukset. Opetuksessa huomioitiin todella laajasti kaikki osa-alueet.”

 

2. Verkkovalmennuskurssi ja verkko-oppimisympäristö Moodle sekä Oppimiskone

 

Tulosten ja kurssipalautteen perusteella markkinoiden ylivoimaisesti paras verkkovalmennuskurssi.

 

Verkko-oppimisympäristöt ja -menetelmät ovat kehittyneet viime vuosina huimasti. Olemme huomioineet erilaiset oppimismenetelmät valmennuskurssillamme. Keväällä 2012 otimme käyttöön verkko-oppimisympäristö Moodlen. Järjestelmä on saanut erinomaista palautetta kevään 2020-2012 valmennuskurssilaisiltamme. Olemme kehittäneet verkkoympäristöä vuodesta toiseen ja kehitystyö jatkuu edelleen. Valmennuskurssilaistemme käytössä verkkovalmennuskurssi, joka sisältää:

 

 1. Kaikki valmennuskurssiluennot videoituina: Opetusvideoita on yhteensä yli 100 oppituntia. Opetusvideoita voit katsella ajasta ja paikasta riippumatta. Videoiden avulla voit myös paikata mahdolliset poissaolot varsinaisilta opetusluennoilta sekä kerrata opetustunneilla käsiteltyjä asioita.
 2. Kaikki kurssimateriaali sähköisessä muodossa
 3. Keskustelupalsta, jossa voit esittää valintakoekirjoihin ja tehtäviin liittyviä kysymyksiä opettajillemme tai muille kurssilaisille. Voit tutustua muiden kurssilaisten esittämiin kysymyksiin vastauksineen. Kurssilaisemme ovat esittäneet tuhansia kysymyksiä keskustelualueilla vuosittain. Voit myös lukea muiden kurssilasten esittämiä kysymyksiä ja vastauksia niihin, vaikka et itse mitään kysyisikään.
 4. Oppimiskone, rajaton määrä harjoituskokeita ja -tehtäviä. Verkko-oppimisympäristö Moodlessa kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti erilaisia harjoituskokeita. Oppimiskoneessa on yli 50 erilaista harjoituskoevaihtoehtoa. Kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti ainekohtaisia kokeita yhdestä aineesta tai vain osasta sitä. Voit siis harjoitella tehtäviä aine tai kappalekohtaisesti. Halutessasi voit opetella niitä osa-alueita, joissa koet tarvitsevasi eniten harjoitusta. Voit myös tehdä rajattomasti laajempia harjoituskokeita, joissa on kysymyksiä kaikista aihealueista. Keväällä 2020 valmennuskurssilaisemme tekivät yhteensä yli 450 000 harjoituskoetta ja vastasivat yli 5,6 miljoonaan harjoitustehtävään Moodle verkko-oppimisympäristössämme. Oppimiskone on tarkoitettu itsenäiseen harjoitteluun ja sitä ei käytetä oppitunneilla eikä sillä korvata opetusta.
 5. Näet harjoituspääsykokeiden tulokset (nimettöminä) kaikilta kauppatieteiden kursseiltamme ympäri Suomen. Näin voit verrata omaa edistymistäsi suhteessa muihin kurssilaisiin (keväällä 2020 valmennuskurssillemme osallistui yli 1000 kurssilaista).
 6. Uudet opetusvideot saat käyttöösi, kun ne on kuvattu. Kevään 2020 ja 2019 opetusvideot ovat käytössä jo nyt!

 

 

 

 

 

 

”Kurssissa ehdottomasta parasta oli se, ettei koko kurssi tukeudu kokonaan online-tehtäviin ja materiaaleihin. Vaan löytyy myös kirjat, videot ja keskustelupalstat joiden avulla opiskella”

 

3. Opiskelijalähtöisyys oppimisprosessi ja päämäärä huomioiden

 

Kurssi toteutetaan opiskelijan ehdoilla – jotta Sinä onnistuisit. Koska me kaikki opimme eri tavalla, huomioidaan tämä myös kurssin käytännön järjestelyissä ja opetusmenetelmissä. Opiskelijalähtöisyys on otettu huomioon myös eri aineiden opetusjärjestyksessä ja lähi- ja etäopetustuntimäärissä. Kurssin sisältö ja laajuus on suunniteltu huomioiden ainoastaan yksi päämäärä → kauppatieteellisen alan valintakoe. Kurssilla perehdytään myös monivalintakokeen oikeaan vastaustekniikkaan sekä opiskelu- ja lukutekniikkaan. Kurssiin kuuluu myös harjoittelua siitä, miten aineistoihin tulisi suhtautua valintakokeessa.

 

4. Kannustava ja motivoiva ilmapiiri

 

Kursseillamme luodaan kannustava, opiskelu- ja yhteishenkeä edistävä ilmapiiri. Kannustamme kurssilaisia tutustumaan toisiinsa ja muodostamaan lukupiirejä. Opiskelu yhdessä muiden kurssilaisten kanssa on usein mukavampaa kuin itsenäinen puurtaminen. Aikaisemmilla kursseilla olemme onnistuneet luomaan ilmapiirin, joka kannustaa tukemaan muita kurssikavereita kilpailun sijaan. Koska motivaatio on tehokkaan oppimisen edellytys, kiinnitämme erityishuomiota myös motivaatiosi tukemiseen koko kurssin ajan. Lisäksi kurssi sisältää tehokkaan oppimisen ja oikean opiskelutekniikan opetusta.

 

5. Kattava kurssimateriaali

 

Kurssimateriaali sisältää kattavat tiivistelmät kaikista pääsykoekirjoista, runsaasti aktivoivia tehtäviä ratkaisuineen (yli 4500 kpl), vanhoja pääsykokeita useilta vuosilta sekä opastuksen tehokkaaseen opiskelu- ja lukutekniikkaan. Ekonomivalmennuksen harjoitustehtävä- ja harjoitusvalintakoemäärät ovat markkinoiden laajimmat.

 

6. Aineistokokeen harjoittelu

 

Valmennuskurssilla harjoitellaan aineistokoetta ja oikeaa tapaa perehtyä aineistoon aikarajoite huomioiden. Kurssilla opetellaan, miten sinun tulisi suhtautua kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Kurssilla tutustutaan myös edellisten vuosien aineistotehtäviin sekä siihen, miten tehtäviä voi aikatehokkaasti lähestyä.

 

7. Taloudelliset kuviot ja tilastot sekä niiden tulkinta

Viime vuosien valintakokeessa on ollut useita talouteen liittyviä kuvioita sekä tilastoja. Harjoittelemme valmennuskurssilla myös kuvioiden tulkintaa sekä vastaamista tämän tyyppisiin tehtäviin.

8. Soveltavat tehtävät

 

Valintakokeessa menestyminen edellyttää tiedon soveltamista ja liiketoimintaosaamisen perusteita. Olemme lisänneet kurssimme sisältöön näiden asioiden opetusta ja harjoittelua.

9. Ylivertainen hinta/laatu –suhde; Miksi Ekonomivalmennus on edullinen?

Hyvän valmennuskurssin ei tarvitse olla kallis. Vaikka kurssimme on laadultaan (sisäänpäässeiden määrällä mitattuna) markkinoiden paras, hinta on silti markkinoiden halvimpia, miksi?

 1. Ekonomivalmennuksen taustalla on organisaatio, joka toimii kustannustehokkaasti. 
 2. Valmennuskurssien ulkopuolella meille ei ole raskasta ja kallista hallintoa, joka aiheuttaa kustannuksia. 
 3. Erikoistuminen tuo hyötyjä, keskitymme vain kauppatieteiden valmennuskursseihin.
 4. Markkinointimme perustuu lähes kokonaisuudessaan suosituksiin ja digitaaliseen markkinointiin. Emme tuhlaa rahoja kalliiseen printtimediaan.
 5. Asiat, joista emme säästä: Opettajien palkat ja palkkiot. Maksamme opettajille parasta palkkaa kaikista kurssijärjestäjistä. Näin varmistamme parhaat mahdolliset opettajat. Emme myöskään tingi kurssimateriaalin laajuudesta ja monipuolisuudesta. Kurssimateriaalimme sisältää mm. markkinoiden eniten harjoitustehtäviä.
 6. Lopputuloksena Sinä hyödyt: Vaikka opettajamme ovat ammattiopettajia, voimme kustannustehokkaan toiminnan ansiosta järjestää kurssin muita edullisemmin!

 

 

 

 

 

 

Viime vuosina kurssit ovat olleet loppuunmyytyjä.

 

10. Kurssitakuu

 

Ekonomivalmennuksen valmennuskurssiin kuuluu takuu: Mikäli et saa haluamaasi opiskelupaikkaa kauppakorkeakoulusta tai kauppatieteellisestä tiedekunnasta keväällä 2021, voit halutessasi osallistua Ekonomivalmennuksen kurssille keväällä 2022 tai 2023 takuuhinnalla, joka on 50 % kurssin hinnasta.

 

11. Tyytyväiset asiakkaat

 

Ekonomivalmennuksen kurssien laatua seurataan koko ajan laatujärjestelmän avulla, koska haluamme jatkossakin olla valtakunnan paras kurssijärjestäjä.

 

Faktoja vuosien 2010-2020 kurssipalautteesta:

 

 • Tyytyväisyys kurssiin oli erittäin korkeata tasoa: kurssin yleisarvosana oli kiitettävä!
 • Kurssia pidettiin erittäin asiantuntevana, tehokkaana ja motivoivana!
 • Kurssimateriaalia pidettiin kattavana, monipuolisena ja laadukkaana!

 

 

 

12. Materiaalin ja kurssisisältöjen jatkuva kehittäminen ja reaaliaikainen päivittäminen

 

Kehitämme kurssiamme vuodesta toiseen. Olemme lisänneet kurssillemme liiketoimitaperusteiden opettamista sekä lisänneet aineisto- ja tulkintatehtäviä. Soveltavien tehtävien rooli on korostunut viime vuosina valintakokeissa eikä sen tyyppisiä tehtäviä pääse lukion oppikirjojen avulla harjoittelemaan. Vuonna 2021 tarjoamme 5 harjoituspääsykoetta lisää eli yhteensä 14 harjoituspääsykoetta, joka on markkinoiden eniten! Lisäksi kehitämme verkkoympäristöä ja tuomme sinne uusia ominaisuuksia saataville jo syksyllä 2020. Markkinoiden laajin sähköinen oppimisympäristö mahdollistaa myös yllättäviin tilanteisiin reagoimisen välittömästi. Keväällä 2020 saimme kurssilaisiltamme laajasti kiitosta siitä, että järjestimme ylimääräisen harjoituspääsykokeen, joka simuloi muuttuneita valintakoevaatimuksia. Koska kurssimateriaalimme ja harjoitustehtävät ovat saatavilla sähköisesti, ovat ne koko ajan tasalla.