Miksi Ekonomivalmennuksen valmennuskurssille?

Luotettava ja kokenut kurssijärjestäjä

Valitse luotettava, kokenut ja rehellinen kurssijärjestäjä! Ekonomivalmennus on tarjonnut kauppatieteellisen valintakokeeseen valmentavia kursseja vuodesta 2002 lähtien ja kokemusta onkin kertynyt jo 20 vuotta. Ekonomivalmennuksen asiakastyytyväisyys on erittäin korkealla tasolla ja useana vuotena sadoista kurssilaisistamme jopa 100 % suosittelee kurssia. Alusta asti yrityksen pääkouluttajana on toiminut KTM Jukka Köngäs. Jukan maine kurssilaisten ja sisäänpäässeiden keskuudessa on ikoninen. Olet ehkä kuullut puhuttavan legendaarisesta palauteviestistä: ”Vappusi on peruttu!”. Ilmoittaudu kurssillemme ja saat selvillä, mitä lause tarkoittaa valintakoemenestyksesi kannalta! 

Kaikilla opettajillamme on yhteensä kymmenien vuosien opetus- ja koulutuskokemus. Opettajamme tietävät, mitä pääsykokeessa menestyminen edellyttää ja juuri näihin asioihin keskitymme oppituntien aikana. Pitkän kokemuksemme ansiosta tiedämme minkälaisia asioita pääsykokeissa on viime vuosina painotettu. Oppituntien aikana käymme läpi aikaisempien vuosien pääsykoetehtäviä ja tehtävätyyppejä, jotta kurssilaisemme tottuvat tehtävätyyppeihin. Kurssin aikana kerromme keskeisimmät, oleellisimmat ja ajankohtaisimmat aihealueet valintakoemateriaalista. Näin kurssilaisemme osaavat keskittyä tärkeimpiin asioihin juuri ennen valintakoetta. Kauppatieteiden valintakokeessa tiettyjä aihealueita ei ole kysytty lainkaan samalla, kun joitain toisia alueita on selkeästi painotettu. Näin tulee todennäköisesti tapahtumaan jatkossakin.

Valmennuskurssimme ja verkko-oppimisympäristömme eivät ole opiskelijoiden ”puuhastelua”, vaan kurssin toteuttamisesta ja opettamisesta vastaavat valmennuskurssien ja koulutuksen rautaiset ammattilaiset. Meidän ei tarvitse enää harjoitella verkkokurssien tekemistä, vaan kurssimme on todistetusti laadukas tulosten ja kurssipalautteen perusteella. Ekonomivalmennuksen kurssilaisilla on käytössään markkinoiden monipuolisimmat oppimis- ja opetusmenetelmät. Verkko-oppimisympäristöstämme löytyy sähköisten materiaalien ja tehtävien lisäksi luentotallenteet, joille on taltioitu lähiopetusten oppitunnit. Vaikeimmat asiat vaativat toistoa ja kertausta, ja luentotallenteet ovatkin tiedon syventämisen kannalta keskeisessä roolissa.

Ekonomivalmennuksella on ollut korkein AAA-luottoluokka vuodesta 2014 lähtien ja Suomen Asiakastieto Oy on myöntänyt Ekonomivalmennukselle Suomen Vahvimmat -sertifikaatin vuodesta 2014 lähtien. Suomen Vahvimmat -sertifikaatti on näkyvä todiste yrityksen luottokelpoisuudesta, luotettavuudesta ja erinomaisesta maksukyvystä. Sertifikaatti kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö sertifioidun yrityksen kanssa on kestävällä pohjalla.  

 

Valmennuskurssimme suunnitellaan ja toteutetaan siten, että menestyt valintakokeessa. Menestyminen valintakokeessa edellyttää myös sinulta sitoutumista ja ahkeraa opiskelua. Jokaiselle Ekonomivalmennuksen kurssisuunnitelmaa noudattavalla kurssilaiselle on erinomaiset mahdollisuudet saada unelmiensa opiskelupaikka.

Tulokset ratkaisevat!

Ekonomivalmennuksen valmennuskursseilta on kolme kertaa enemmän sisäänpäässeita kuin kaikilta muilta valmennuskursseilta yhteensä. Mikään muu kurssijärjestäjä ei pysty esittämään vastaavia lukuja. Yli 75 % valintakokeella kauppakorkeaan päässeistä kävi Ekonomivalmennuksen valmennuskurssin keväällä 2021. Valmennuskurssilaisistamme 546 sai haluamansa opiskelupaikan valintakokeella keväällä 2021.

Tulosten perusteella voi päätellä, että ilman Ekonomivalmennuksen valmennuskurssia opiskelupaikan saaminen valintakoekiintiössä on ollut erittäin vaikeaa ja muilta valmennuskursseilta ei ole ollut juurikaan opiskelupaikan saaneita. Valitse rehellinen ja tulosta tekevä kurssijärjestäjä. Meidän ei tarvitse vääristellä opiskelupaikan saaneiden lukumääriä, kuten osa kilpailijoistamme tekee. Kysy kauppakorkeakoulussa opiskelevalta tuttavaltasi, minkä valmennuskurssin sisäänpäässeet ovat käyneet.

Valintakokeella opiskelupaikan saaneet Ekonomivalmennuksen kurssilaiset kevät 2021

YliopistoEkonomivalmennuksen
kurssilaisten osuus
valintakokeella
opiskelupaikan saaneista
Opiskelupaikan saaneet Ekonomivalmennuksen
kurssilaiset / aloituspaikat
valintakoekiintiössä
Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulu
76 %102/135
Turun yliopiston
kauppakorkeakoulu
78 %81/104
Tampereen
yliopisto
73 %48/66
Vaasan
yliopisto
87 %94/108
Oulun
kauppakorkeakoulu
71 %48/68
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
79 %44/56
Jyväskylän
kauppakorkeakoulu
78 %56/72
Suomenkieliset
kauppakorkeakoulut
yhteensä
76 %523/691

Taulukon luvuissa on mukana vain valintakokeella opiskelupaikan saaneet.

Meidän ei tarvitse vääristellä sisäänpäässeiden lukumääriä, kuten osa kilpailijoistamme tekee.

 • 550 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan valintakoekiintiössä keväällä 2021, joka on noin 76 % sisäänpäässeistä.
 • 403 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan valintakoekiintiössä keväällä 2020, joka on noin 88 % sisäänpääseistä.
 • 539 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan valintakoekiintiössä keväällä 2019, joka on noin 80 % sisäänpääseistä.
 • 417 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan valintakoekiintiössä keväällä 2018, joka on noin 63 % sisäänpääseistä.

Edeltävät vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska valintaperusteissa tapahtui muutoksia vuonna 2018 ja korona-tilanne vaikutti vuoden 2020 valintakoekiintiön suuruuteen.

 • 648 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan keväällä 2017.
 • 534 valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan keväällä 2016.

Tutustu vuosien saatossa keräämäämme kurssipalautteeseen sekä tuloksiimme.

Miksi aikaisempien vuosien valmennuskurssilaiset ovat valinneet Ekonomivalmennuksen?

Suurin osa kurssilaisistamme valitsee Ekonomivalmennuksen, koska joku on suositellut kurssia heille. Vuosien 2021-2018 kurssilaisistamme yli 99,5 % suosittelisi kurssia kavereilleen. Vuoden 2017, 2016, 2015 ja 2014 valmennuskurssilaisista 100 % (jokainen) suosittelisi kurssia. Vuodesta toiseen olemme saaneet kurssilaisiltamme huippupalautteet. Keräämme jatkuvasti palautetta ja kehitämme kurssiamme niiden perusteella. Teemme tarvittaessa muutoksia myös kurssien aikana. Olemme aidosti kiinnostuneita siitä, että kurssilaisemme ovat tyytyväisiä valmennuskurssiimme ja menestyvät valintakokeessa. Tutustu useiden tuhansien kurssilaistemme antamaan palautteeseen edellisiltä vuosilta.

Muutamia muita usein mainittuja seikkoja ovat esimerkiksi: Moodle-verkko-oppimisympäristön laajuus (Oppimiskone ja kysymyspalstat), erityistä kiitosta ovat saaneet valmennuskurssiluentojen luentotallenteet, joita voi käyttää kertaamiseen, poissaolojen korvaamiseen ja lukemisen vastapainoksi itseopiskelussa. Pääset siis osallistumaan sekä lähiopetukseen että verkkoluennoille. Paikkakunnasta riippuen voit siis yleensä osallistua kahden eri opettajan luennoille. Tätä eivät muut kurssijärjestäjät pysty tarjoamaan. Videot ovat osa laadunvarmistustamme.

Miksi valmennuskurssille osallistuminen kannattaa? Miten valmennuskurssimme eroavat lukio-opetuksesta?

Lukion vaatimustasolla et menesty kauppatieteellisen alan valintakokeessa. Ekonomivalmennuksen valmennuskurssin ja opetuksen ainoa päämäärä on menestyminen valintakokeessa. Siksi olemme tutustuneet kaikkien oppiaineiden jokaiseen kirjasarjaan sekä opetussuunnitelman sisältöön opetustamme suunniteltaessa. Valintakoe on monivalintakoe ja kysymysten luonne huomioidaan opetuksessamme. Opetuksessamme ja materiaaleissamme valintakoevaatimuksia käydään laajemmin läpi kuin lukion kurssikirjoissa. Valintakokeessa ei menesty pelkästään lukiokirjojen tietojen perusteella. Valintakokeessa menestyminen edellyttää lukion opetussuunnitelman kurssien lisäksi myös liiketoimintaosaamisen perusteiden tuntemusta sekä kykyä tulkita ja analysoida taloudellisia tilastoja ja kuvioita. Valintakokeessa menestyminen edellyttää myös soveltavien tehtävien ratkaisukykyä. Monia näitä asioita ei käydä läpi lukion peruskursseilla. Opetuksessa käymme asioita läpi esimerkkien avulla, jotta ne tulevat syvällisesti ymmärretyksi. Kurssipalautteen perusteella opetuksemme onkin äärimmäisen tehokasta ja motivoivaa.

Kurssimateriaali on oleellisesti laajempi kuin pelkkä lukion kurssikirja. Jokaisesta kolmesta aineesta on yli 1000 harjoitustehtävää, joista valtaosa on pääsykokeen tapaan monivalintatehtäviä ja oikein/väärin -tehtäviä. Valintakoe sisältää vain monivalintatehtäviä ja/tai oikein/väärin -väittämiä, joita ei lukion kirjoista juurikaan löydy. Kurssimateriaaliin kuuluu runsaasti myös soveltavia tehtäviä, aineistotehtäviä sekä taloudellisten kuvioiden ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen liittyviä harjoituksia. Ekonomivalmennuksen valmennuskurssiin kuuluu oma oppikirja/teoriatiivistelmä jokaisesta aineesta ja niiden tekemisessä on huomioitu nykyisten kurssikirjojen sekä opetussuunnitelman tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Ekonomivalmennuksen kirjoissa sisältö on laajempi kuin lukion kurssikirjoissa ja vastaa näin paremmin valintakokeen osaamisvaatimuksena olevaa opetussuunnitelmaa. Kurssipalautteen perusteella lähiopetus ja opetusvideot ovat keskeisessä roolissa oppimisprosessissa.

Ekonomivalmennuksen opettajat ovat kokeneita ammattiopettajia. Suurimmalla osalla heistä on monien vuosien kokemus valmennuskurssiopettamisesta. Opettajamme lähestyvät lukion oppimääriä valintakoevaatimusten näkökulmasta ja laajentavat kurssilaisten näkökulmia. Meillä opiskelijat eivät opeta, vaan he toimivat kurssituutoreina kannustaen kurssilaisiamme läpi kevään. 

Valmennuskurssilla voit verrata omaa osaamistasi suhteessa muihin hakijoihin. Valmennuskurssilaisemme tekevät kurssiin kuuluvat harjoituspääsykokeet samaan aikaan ja julkaisemme nämä koetulokset nimettöminä verkkoympäristössämme. Ekonomivalmennuksen valmennuskurssilla saat ylivoimaisen edun verrattuna muihin kursseihin, koska kurssillamme voit verrata osaamista yli 1000 muuhun hakijaan. Muilla kursseilla osallistujien määrät ovat niin vähäisiä, että tällainen vertailu ei ole mahdollista. 

Aikaisempina vuosina valintakokeessa ainakin matematiikan osio on ylittänyt vaatimustasoltaan ilmoitetun sisällön. Valmennuskurssilla käymme asioita läpi matematiikasta siten, että se kattaa sekä MAB5 ja MAA10 kurssien valintakokeen kannalta keskeiset sisällöt.

Kurssilla tehdään myös soveltavia tehtäviä, kuvioihin sekä tilastoihin liittyviä harjoituksia ja harjoitellaan aineistokoetta varten, sillä valintakokeessa on ollut viime vuosina myös aineistotehtäviä ja kuvioihin liittyviä tehtäviä.

Helmikuussa alkavat kurssit mahdollistavat valmistautumisen aloittamisen hyvissä ajoin ennen pääsykoetta ja sinulla on hyvin aikaa asioiden oppimiseen. Koska opetus alkaa jo helmikuussa, valmennuskurssista on hyötyä myös ylioppilaskirjoituksissa. Kevään 2020 ja 2021 opetusvideoita voit hyödyntää jo syyskuusta lähtien.

Ainutlaatuinen Oppimiskone ja verkko-oppimisympäristö

Valmennuskurssimme sisältöön kuuluu ainutlaatuinen Oppimiskone. Oppimiskone on Ekonomivalmennuksen rekisteröity tavaramerkki. Muilla kurssijärjestäjillä ei ole käytössään vastaavaa tai sen laajuista sovellusta. Oppimiskoneessa on rajaton määrä harjoituskokeita ja -tehtäviä. Verkko-oppimisympäristö Moodlessa kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti erilaisia harjoituskokeita. Oppimiskoneessa on yli 50 erilaista harjoituskoevaihtoehtoa. Kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti ainekohtaisia kokeita yhdestä aineesta tai vain osasta sitä. Voit siis harjoitella tehtäviä aine- tai kappalekohtaisesti. Halutessasi voit painottaa niitä osa-alueita, joissa koet tarvitsevasi eniten harjoitusta. Voit myös tehdä rajattomasti laajempia harjoituskokeita, joissa on kysymyksiä kaikista aihealueista. Oppimiskoneessa voit valita harjoituskokeita myös tehtävien vaikeustason mukaisesti. Keväällä 2021 valmennuskurssilaisemme vastasivat yli 8 miljoonaan harjoitustehtävään Moodle verkko-oppimisympäristössämme. Kurssipalautteen perusteella Oppimiskone on monien mielestä kurssin parasta antia. Oppimiskone on ollut käytössämme jo useita vuosia ja olemme kehittäneet sitä vuodesta toiseen.

Verkko-oppimisympäristömme on saanut runsaasti erittäin positiivista palautetta kurssilaisiltamme. Oppimiskoneessa on runsaasti erilaisia harjoituskoevaihtoehtoa, joita kurssilaiset voivat tehdä rajoituksetta. Kurssilaisilla on käytössään siis rajaton määrä harjoituskokeita ja tehtäviä. Ekonomivalmennuksen oppimiskone on tehty kauppatieteiden valintakoetta varten ja se on tehty Moodle- verkkoalustalle. Oppimiskone toimii pilvipalveluna eikä vaadi mitään asennuksia käyttäjän laitteisiin. Oppimiskone on tarkoitettu itsenäiseen harjoitteluun ja sitä ei käytetä oppitunneilla eikä sillä korvata opetusta.

Kurssimateriaalit saat käyttöösi heti, kun ensimmäinen osa kurssimaksusta on maksettu.

Verkko-oppimisympäristön sisältöön voit tutustua tarkemmin TÄÄLLÄ.

Vertaile opetustuntimääriä, hintoja ja sisältöjä!

Valmennuskurssijärjestäjissä on suuria eroja, joten parhaan kurssin valitseminen saattaa tuottaa päänvaivaa. Hintojen ja opetustuntimäärien vertailu on helppoa, mutta valmennuskurssin paremmuuden ratkaisevat aivan muut asiat. Ratkaisevaa on erityisesti opetuksen laatu – sinun pääsykoemenestyksesi voi olla siitä kiinni. Opetuksen korkea taso sekä verkko- ja kurssimateriaaliemme laajuus erottavat meidät muista kurssijärjestäjistä. Aikaisempina vuosina erinomaista palautetta saaneet opettajamme jatkavat kouluttajinamme myös keväällä 2022. Kaikilla opettajillamme on useiden vuosien opetus- ja koulutuskokemus. Ekonomivalmennuksen kurssien laatua seurataan koko ajan, koska haluamme jatkossakin olla paras valmennuskurssikurssijärjestäjä. Ekonomivalmennuksen valmennuskurssin kurssimateriaali on ylivoimaisesti markkinoiden laajin: 

 • 160 oppituntia + 104 oppituntia luentotallenteita vuodelta 2022 = 264 oppituntia
 • Yli 300 oppituntia luentotallenteita vuosilta 2020 ja 2021
 • Yli 100 tuntia vuoden 2022 opetusvideoita
 • Yli 5 000 harjoitustehtävää malliratkaisuineen
 • 14 harjoitusvalintakoetta
 • Aamukurssit 1190 €, iltakurssit 990 €, online (eLive) -kurssit 990 €, verkkokurssi 590 €

 • Tarjous!
 • Verkkokurssin hinta on 490 € (Hinta on voimassa 7.6.2022 saakka.)

1. Huippuopetus ja kattava painotettu opetusmäärä

Hyvän valmennuskurssin keskeisin tunnusmerkki on opetus; sen asiantuntevuus, pätevyys ja innostavuus. Erityisen tärkeätä on opettajien taito esittää valintakoevaatimusten hankalat asiat ymmärrettävässä ja mieleenpainuvassa muodossa. Vertaile eri kurssien opettajia – uskotko, että itsekin opintojaan vielä suorittava kauppatieteen ylioppilas opettaa pääsykoekirjojen ongelmakohdat yhtä selkeästi ja ymmärrettävästi kuin koulutuksen ammattilainen? Valitettavasti edelleenkin jotkut kurssijärjestäjät käyttävät opiskelijoita “asiantuntijaopettajina”. Opiskelija ei voi olla asiantuntija, saati pätevä opettaja! Asiantuntijuus vaatii syvällisempää tietämystä kuin opiskelijan opinnoista saatu tietämystaso on. Kaikki Ekonomivalmennuksen opettajat ovat paitsi opettamansa aineen asiantuntijoita, myös päivätyössään opetustehtävissä toimivia henkilöitä. Lisäksi heillä on usean vuoden kokemus valmennuskursseilla opettamisesta. 

Opettajan pedagogiset taidot ja asiantuntevuus ovat korostuneet viime vuosien pääsykokeissa, jotka eivät enää keskity vain ulkoaopitun tiedon mittaamiseen, vaan niissä vaaditaan myös tiedon syvällistä ymmärtämistä ja soveltamista. Vuosi vuodelta pääsykoe vaatiikin yhä enemmän laaja-alaista ja syvällistä valmistautumista. Ekonomivalmennuksen kurssien taustalla olevat oppimiskäsitykset ja opetustavat korostavat opiskelijan omatoimista ongelmanratkaisua, ajattelua ja tiedon todellista ymmärtämistä. Kurssi onkin rakennettu tukemaan mahdollisimman tehokkaasti opiskelijan omaa oppimista, mikä ilmenee muun muassa siten, että kurssi ei keskity opettamiseen vaan oppimiseen. Opetuksen laadulla ja opettajan pedagogisilla taidoilla sekä kurssin käytännön järjestelyillä on keskeinen merkitys.

Kaikki Ekonomivalmennuksen opettajat ovat paitsi opettamansa aineen asiantuntijoita, myös päätyössään koulutustehtävissä toimivia henkilöitä, joilla on opettamastaan aineesta akateeminen ylempi korkeakoulututkinto (KTM, DI, FM), useimmilla heistä on myös opettajan pedagoginen pätevyys. Lisäksi heillä on kokemusta valmennuskurssiopettamisesta. Ekonomivalmennuksen valmennuskurssiopettajilla on myös runsaasti kokemusta työelämästä, minkä vuoksi he osaavat liittää opetettavan asian käytännön liike-elämään konkreettisten esimerkkien kautta. Tällä on opiskelijan kannalta oleellinen oppimista tehostava vaikutus – ovathan taloustieteen ilmiöt taloustieteelliseen hakeville opiskelijoille usein varsin uusia ja hankalia. Huippuopettajamme opettavat lähi- ja etäopetuksen lisäksi myös opetusvideoillamme, esiintyvät luentotallenteillamme sekä vastaavat keskustelupalstoilla kurssilaisten esittämiin ainekohtaisiin kysymyksiin.  

Eri aineiden lähi- ja etäopetustuntimäärät painottuvat siten, että aikaisemman kokemuksen perusteella kurssilaisille vaikeimmissa ja tärkeimmissä aineissa (tilastot ja todennäköisyys sekä taloustiede) on enemmän oppitunteja kuin helpommin opittavissa aineissa (HI1: Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa). Kurssiin kuuluu 32 lähiopetuskertaa, joista 10 on verkkovälikokeita, jotka tehdään itsenäisesti. Lisäksi kurssilla opetetaan liiketoimintaosaamisen perusteita sekä sanallisten ja numeeristen aineistojen tulkintaan.

Vuosien 2020-2021 kurssilaistemme kommentteja opettajistamme:

”Monipuolista ja antoi paljon laajemmin tietoa, kuin mitä lukiokirjoissa on ollut, mutta kuitenkin menemättä liikaa yksityiskohtaisuuksiin (hyvä, koska muuten menis liikaa sekaisin kun opettelee asioita mitä ei edes tultaisi luultavasti pääsykokeessa kysymään)”

”Odotukseni ja tavoitteeni kurssia kohtaan olivat korkealla. Kurssi ylitti korkeat odotukseni ja sain paljon enemmän apua kuin osasin pyytää”

”Luennoilla asiat käytiin tarpeeksi tarkasti ja selkeästi läpi, eikä epäselvyyksiä jäänyt. Tehtävät luentokalvojen välissä toivat mukavaa vaihtelua tunneille.”

”Huippu opettajat, joiden myötä opetus oli selkeää ja soveltavaa, mistä on ollut suuri hyöty valintakokeeseen valmistautuessa.”

”Opetus on erittäin selkeää ja asiantuntevaa. Asiat selitettiin aina niin, että ne ymmärretään. Opettajista huomaa, että on pätevyyttä opettamiseen. Kertakaikkiaan laadukasta työtä. Kysymyksiin sai aina hyvät ja kattavat vastaukset. Opetuksessa huomioitiin todella laajasti kaikki osa-alueet.”

2. Verkkovalmennuskurssi ja verkko-oppimisympäristö Moodle sekä Oppimiskone

Tulosten ja kurssipalautteen perusteella markkinoiden ylivoimaisesti paras verkkovalmennuskurssi.

Verkko-oppimisympäristöt ja -menetelmät ovat kehittyneet viime vuosina huimasti. Olemme huomioineet erilaiset oppimismenetelmät valmennuskurssillamme. Keväällä 2012 otimme käyttöön verkko-oppimisympäristö Moodlen. Järjestelmä on saanut erinomaista palautetta kevään 2012-2021 valmennuskurssilaisiltamme. Olemme kehittäneet verkkoympäristöä vuodesta toiseen ja kehitystyö jatkuu edelleen. Valmennuskurssilaistemme käytössä on verkkovalmennuskurssi, joka sisältää:

 1. Kaikki valmennuskurssiluennot videoituina. Opetusvideoita on yhteensä yli 100 oppituntia. Opetusvideoita voit katsella ajasta ja paikasta riippumatta. Videoiden avulla voit myös paikata mahdolliset poissaolot varsinaisilta opetusluennoilta sekä kerrata opetustunneilla käsiteltyjä asioita.
 2. Kaikki kurssimateriaali sähköisessä muodossa
 3. Keskustelupalsta, jossa voit esittää valintakoekirjoihin ja tehtäviin liittyviä kysymyksiä opettajillemme tai muille kurssilaisille. Voit tutustua muiden kurssilaisten esittämiin kysymyksiin vastauksineen. Kurssilaisemme ovat esittäneet tuhansia kysymyksiä keskustelualueilla vuosittain. Voit myös lukea muiden kurssilasten esittämiä kysymyksiä ja vastauksia niihin, vaikka et itse mitään kysyisikään.
 4. Oppimiskone, rajaton määrä harjoituskokeita ja -tehtäviä. Verkko-oppimisympäristö Moodlessa kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti erilaisia harjoituskokeita. Oppimiskoneessa on yli 50 erilaista harjoituskoevaihtoehtoa. Kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti ainekohtaisia kokeita yhdestä aineesta tai vain osasta sitä. Voit siis harjoitella tehtäviä aine- tai kappalekohtaisesti. Halutessasi voit opetella niitä osa-alueita, joissa koet tarvitsevasi eniten harjoitusta. Voit myös tehdä rajattomasti laajempia harjoituskokeita, joissa on kysymyksiä kaikista aihealueista. Keväällä 2021 valmennuskurssilaisemme vastasivat yli 8 miljoonaan harjoitustehtävään Moodle verkko-oppimisympäristössämme. Oppimiskone on tarkoitettu itsenäiseen harjoitteluun ja sitä ei käytetä oppitunneilla eikä sillä korvata opetusta.
 5. Näet harjoituspääsykokeiden tulokset (nimettöminä) kaikilta kauppatieteiden kursseiltamme ympäri Suomen. Näin voit verrata omaa edistymistäsi suhteessa muihin kurssilaisiin (keväällä 2021 valmennuskurssillemme osallistui yli 1000 kurssilaista).
 6. Uudet opetusvideot saat käyttöösi, kun ne on kuvattu. Kevään 2021 ja 2020 opetusvideot ovat käytössä jo nyt!

”Kurssissa ehdottomasta parasta oli se, ettei koko kurssi tukeudu kokonaan online-tehtäviin ja materiaaleihin. Vaan löytyy myös kirjat, videot ja keskustelupalstat, joiden avulla opiskella”

3. Opiskelijalähtöisyys oppimisprosessi ja päämäärä huomioiden

Kurssi toteutetaan opiskelijan ehdoilla – jotta Sinä onnistuisit. Koska me kaikki opimme eri tavalla, huomioidaan tämä myös kurssin käytännön järjestelyissä ja opetusmenetelmissä. Opiskelijalähtöisyys on otettu huomioon myös eri aineiden opetusjärjestyksessä ja lähi- ja etäopetustuntimäärissä. Kurssin sisältö ja laajuus on suunniteltu huomioiden ainoastaan yksi päämäärä → kauppatieteellisen alan valintakoe. Kurssilla perehdytään myös monivalintakokeen oikeaan vastaustekniikkaan sekä opiskelu- ja lukutekniikkaan. Kurssiin kuuluu myös harjoittelua siitä, miten aineistoihin tulisi suhtautua valintakokeessa.

4. Kannustava ja motivoiva ilmapiiri

Kursseillamme luodaan kannustava, opiskelu- ja yhteishenkeä edistävä ilmapiiri. Kannustamme kurssilaisia tutustumaan toisiinsa ja muodostamaan lukupiirejä. Opiskelu yhdessä muiden kurssilaisten kanssa on usein mukavampaa kuin itsenäinen puurtaminen. Aikaisemmilla kursseilla olemme onnistuneet luomaan ilmapiirin, joka kannustaa tukemaan muita kurssikavereita kilpailun sijaan. Koska motivaatio on tehokkaan oppimisen edellytys, kiinnitämme erityishuomiota myös motivaatiosi tukemiseen koko kurssin ajan. Lisäksi kurssi sisältää tehokkaan oppimisen ja oikean opiskelutekniikan opetusta.

5. Kattava kurssimateriaali

Kurssimateriaali sisältää kattavat teoriakirjat kaikista pääsykoevaatimuksista, runsaasti aktivoivia tehtäviä ratkaisuineen (yli 5000 kpl), vanhoja pääsykokeita useilta vuosilta sekä opastuksen tehokkaaseen opiskelu- ja lukutekniikkaan. Ekonomivalmennuksen harjoitustehtävä- ja harjoitusvalintakoemäärät ovat markkinoiden laajimmat.

6. Aineistokokeen harjoittelu

Valmennuskurssilla harjoitellaan aineistokoetta ja oikeaa tapaa perehtyä aineistoon aikarajoite huomioiden. Kurssilla opetellaan miten sinun tulisi suhtautua kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Kurssilla tutustutaan myös edellisten vuosien aineistotehtäviin sekä siihen, miten tehtäviä voi aikatehokkaasti lähestyä.

7. Taloudelliset kuviot ja tilastot sekä niiden tulkinta

Viime vuosien valintakokeessa on ollut useita talouteen liittyviä kuvioita sekä tilastoja. Harjoittelemme valmennuskurssilla myös kuvioiden tulkintaa sekä vastaamista tämän tyyppisiin tehtäviin.

8. Soveltavat tehtävät

Vuosi vuodelta kauppakorkean valintakokeessa menestyminen on edellyttänyt enemmän tiedon soveltamista ja liiketoimintaosaamisen perusteita. Olemme lisänneet vuoden 2022 kurssimme sisältöön näiden asioiden opetusta ja harjoittelua sekä yli 1000 uutta soveltavaa harjoitustehtävää.

9. Ylivertainen hinta/laatu –suhde

Hyvän valmennuskurssin ei tarvitse olla kallis. Vaikka kurssimme on laadultaan (sisäänpäässeiden määrällä mitattuna) markkinoiden paras, hinta on silti edullinen.

 1. Ekonomivalmennuksen taustalla on organisaatio, joka toimii kustannustehokkaasti. 
 2. Valmennuskurssien ulkopuolella meille ei ole raskasta ja kallista hallintoa, joka aiheuttaa kustannuksia. 
 3. Erikoistuminen tuo hyötyjä, keskitymme vain kauppatieteiden valmennuskursseihin.
 4. Markkinointimme perustuu lähes kokonaisuudessaan suosituksiin ja digitaaliseen markkinointiin. Emme tuhlaa rahoja kalliiseen printtimediaan.
 5. Asiat, joista emme säästä: opettajien palkat ja palkkiot. Maksamme opettajille parasta palkkaa kaikista kurssijärjestäjistä. Näin varmistamme parhaat mahdolliset opettajat. Emme myöskään tingi kurssimateriaalin laajuudesta ja monipuolisuudesta. Kurssimateriaalimme sisältää mm. markkinoiden eniten harjoitustehtäviä.
 6. Lopputuloksena Sinä hyödyt: Vaikka opettajamme ovat ammattiopettajia, voimme kustannustehokkaan toiminnan ansiosta järjestää kurssin edullisesti

Viime vuosina kurssit ovat olleet loppuunmyytyjä.

10. Takuukurssi

Ekonomivalmennuksen valmennuskurssiin kuuluu takuu: Mikäli et saa haluamaasi opiskelupaikkaa kauppakorkeakoulusta tai kauppatieteellisestä tiedekunnasta keväällä 2022, voit halutessasi osallistua Ekonomivalmennuksen kurssille keväällä 2023 tai 2024 takuuhinnalla, joka on 50 % kurssin hinnasta.

11. Tyytyväiset asiakkaat

Ekonomivalmennuksen kurssien laatua seurataan koko ajan laatujärjestelmän avulla, koska haluamme jatkossakin olla valtakunnan paras kurssijärjestäjä.

Faktoja vuosien 2010-2021 kurssipalautteesta:

 • Tyytyväisyys kurssiin oli erittäin korkeata tasoa: kurssin yleisarvosana oli kiitettävä!
 • Kurssia pidettiin erittäin asiantuntevana, tehokkaana ja motivoivana!
 • Kurssimateriaalia pidettiin kattavana, monipuolisena ja laadukkaana!

12. Materiaalin ja kurssisisältöjen jatkuva kehittäminen ja reaaliaikainen päivittäminen

Kehitämme kurssiamme ja kurssimateriaalia vuodesta toiseen. Olemme lisänneet kurssillemme liiketoimintaperusteiden opettamista sekä lisänneet aineisto- ja tulkintatehtäviä. Soveltavien tehtävien rooli on korostunut viime vuosina valintakokeissa eikä sen tyyppisiä tehtäviä pääse lukion oppikirjojen avulla harjoittelemaan. Olemme lisänneet kevään 2022 kursseillemme yli 1000 uutta soveltavaa harjoitustehtävää sekä vuoden 2022 kurssiin matematiikan ja tilastotieteen alkeet/perusteet osuus, jossa kerrataan matematiikan perustaitoja. Voit aloittaa matemaattisten taitojen opiskelun nollapohjalta. Vuonna 2022 valmennuskurssiimme kuuluu yhteensä 14 harjoituspääsykoetta, joka on markkinoiden eniten! Markkinoiden laajin sähköinen oppimisympäristö mahdollistaa myös yllättäviin tilanteisiin reagoimisen välittömästi. Esimerkiksi keväällä 2020 saimme kurssilaisiltamme laajasti kiitosta siitä, että järjestimme ylimääräisen harjoituspääsykokeen, joka simuloi muuttuneita valintakoevaatimuksia. Koska kurssimateriaalimme ja harjoitustehtävät ovat saatavilla sähköisesti, ovat ne koko ajan tasalla