Oppimistavat ja oppimistyylit

Oppimiskäsityksiä ja opetusmenetelmiä on lukuisia ja niitä on tutkittu varsin runsaasti. Jokaisella menetelmällä ja käsityksellä on kannattajansa mutta oppiminen on yksilöllistä ja me kaikki opimme eri tavalla. Kaikki opetus ei sovi kaikille, vaan se riippuu yksilöstä ja hänen ominaisuuksistaan. Erilaiset oppimistyylit tulee myös ottaa huomioon opetuksessa ja opetuksen suunnittelussa. Oppimistyylillä tarkoitetaan yksilölle yleistä, tiedostamatonta taipumusta käyttää tietynlaisia oppimisstrategioita tai opiskelutapoja.

 

 

 

Voit tutustua eri oppimistyylyihin täältä.

 

Visuaalinen oppismistyyli


Auditiivinen oppija

 

Kinesteettinen oppiminen

 

 

Teoria oppimistyyliajattelusta on kumottu viimeisimmissä tutkimuksissa ja se on poistettu uusimmista oppikirjoista. Näillä sivuilla esitettyjä tietoa oppimistyyleistä ei siksi kannata käyttää tutkimuksen lähteinä tai opiskellesssa psykologiaa.

 

Lisää aiheesta ainakin seuraavissa lähteissä:

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29533532

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/07/16/vaarinkasitys-jokaisella-oma-oppimistyylinsa